Тема.Франція. Завершення Столітньої війни та об’єднання Франції
Вид ігрової методики: імітаційна. підвид:ретроспективна (театралізована гра).
Мета:формування в учнів історичних компетентностей: логічної: •  з’ясувати причини політичної боротьби між владою
короля Людовіка ХІ та крупними феодалами, спрогнозувати результати цієї боротьби; аксіологічної:  •  оцінювати значення централізованої держави у складний для країни час; інформаційної:  •  виявляти полярні думки щодо утворення централізованої Франції; мовленнєвої: •  вести діалог від імені історичних осіб.
Підготовчий етап
Тривалість — 3 тижні:
•  ознайомлення з фабулою гри;
•  розподіл ролей: Людовік ХІ — король Франції, Філіпп де Комин — радник короля, Тристан — старшина паризького купе‑
цтва, герцог Бретані, принц Орлеанський, Карл Сміливий — бургундський герцог, граф Невер, єпископ;
•  підготовка елементів рицарського обладнання;
•  вивчення додаткової літератури:
1.  Историясредних веков / под ред. С. Л. Сказкина. — Т. 1. — М. : Высшая школа, 1966. — 596 с.
2.  Книгадля читання з історії середніх віків: навчальний посібник для 7‑го кл. загальноосвітн. навч. закл. / упоряд. Н. П. Клименко, Ю. Б. Малієнко. — К. : Генеза, 2004. — 304 с.
3.  Энциклопедиядля детей. — Т. 1. — Всемирная история / глав. ред. М. Д. Аксенова. — 4‑е изд. — М. : Аванта+, 2003. — 688 с.
•  вивчення ролей.
Уведення до гри

У ч и т е л ь. Ще до початку Столітньої війни Франція почала перетворюватися на централізовану державу. Однак цей процес
відбувався повільно, оскільки йшла гостра боротьба між королівською владою та противниками централізації.

Проблемне питання(інструктаж щодо проведення дивись у грі «Нова структура суспільства»):
— Які завади стояли на шляху перетворення країни в єдину державу?
Ігровий етап
Розігрування вистави за ролями.
Варіант виступів

Л ю д о в і к Х І. Друзі, я зібрав вас тут, щоб обговорити долю нашої дорогої Франції. Вже 10 років нашим суперником є вельми‑
шановний герцог Карл, але боротьба ця безглузда. Бачить Бог, я не ображаюся на нього, допомагав йому приборкати повстання в його
містах, не раз погоджувався на всі його умови. Але він продовжує проти нас боротьбу, як хижак зі своєю зграєю. Тепер він розв’язав
війну зі швейцарцями. Багато його союзників давно вже зрозуміли, що слід закінчити проливати кров нашої священної землі і думати
про мир. Час встановити порядок. Наша Франція стане великою і могутньою, коли вщухнуть постріли і всі ми об’єднаємося.

Ф. д е К о м и н. Вельмишановне панство! Згадайте, яка зловісна небезпека загрожувала Франції у часи Столітньої війни. У руках
англійців опинилася більша частина наших земель. Хто нас спас від такого страшного ворога? Загони його величності. Одночасно
багато наших ворогів вдавалися до перемовин з англійцями, забувши свою рідню і думаючи про власні інтереси.

К а р л С м і л и в и й. Панове, я прибув сюди тому, що мене бентежить доля моєї вітчизни. Мій суперник зазіхнув на найсвятіше —
нашу свободу! Король усіх нас хоче підпорядкувати своїй волі, непокірних ув’язнити, а потім бродити між кліток, оглядати поневолених і не чути їх скарг і благань, як він це робить, спускаючись у підземелля свого замку. Він виносить суворі вироки, добиваючись повного підпорядкування. Він забув про честь і доблесть наших родів, свободу
наших пращурів. Ми не дозволимо творити самоправство і будемо боротися до кінця за вільну Францію. Щодо натяків про зв’язки мого
покійного батька з англійцями, то я категорично протестую проти цього і нагадую його величності, що замість того, аби надати допо‑
могу, король направив до нас чимало агентів, які підбурють населення бургундських міст до повстань проти герцога.
Т р и с т а н. Ми, міщани, маємо право вирішити, як нам діяти. Ми підтримуємо нашого короля. Він відсторонив старих рад‑
ників‑хабарників, призначає на посади людей нових, незнатного походження. Ми схвалили його підтвердження старих цехових
прав. Він дав паризькому населенню можливість озброюватися. А що ми мали раніше? Наш герцог нас повністю розорив. Він по‑
стійно вимагає грошей, забирає, не заплативши, всю виготовлену зброю. Тільки його величність зможе приборкати свавілля наших
сеньйорів. А ми заплатимо йому новими справами. Ви, сеньйори, чули: в Ліоні почали виробляти нечуваної краси шовкові тканини?
Ось подивіться зразки, які я привіз звідти.
У залі починається гамір.

Г е р ц о г Б р е т а н і. Заради справедливості слід визнати, що наш король багато робить для нашої держави. Однак так і повинно
бути. Кожен правитель піклується про свій народ. Але це не дає його величності таких прав, які він для себе встановив. Згадайте, скільки разів зібрав король Генеральні Штати. Він вже не вважає за потрібне радитися зі станами. Він так піднісся, що вирішує за всіх нас міжнародні справи. Прийом іноземних послів і переговори не можна доручати одній людині. Не завжди його величність керується загальними інтересами. Він видав заміж своїх дочок із таким розрахунком, щоб збільшити свої володіння.

П р и н ц О р л е а н с ь к и й. Це брехня та наклеп! Я кохаю Жанну і вірю в здоровий глузд. Подумайте, панове, що буде з нами, якщо
рідна Франція стікатиме кров’ю і ми будемо божеволіти в безглуздій боротьбі. Це може погано закінчитися. У такі хвилини брудні «жа‑
ки» можуть знову вчинити щось проти нас. Англійцям ми зламали хребет, але є й інші вороги, наприклад наш сусід — німецький імпе‑
ратор. Коли ж ми нарешті перестанемо бачити розорені міста і села, грабіжників на дорогах? Навіть я сюди дістався не без пригод.

В и г у к и. Усією Францією нишпорять агенти і шпигуни коро‑ля! Ви потрапили до рук вірних людей свого тестя.

Г р а ф Н е в е р. Сам король оточив свій замок потрійною стіною і вовчими ямами, ровом з водою. Він боїться повстання, оскільки увів непосильні податки.

Є п и с к о п. Ви забули, що його величність — намісник Бога на нашій святій землі, і зухвалість, яку я тут чув, потрібно знищити, а винних — покарати.
Підбиття підсумків
Запитання для формування компетентностей
Логічної
Розв’язання проблемного питання: Які задачі необхідно було вирішити з метою подальшої централізації Франції?

Аксіологічної
Поясніть потребу появи централізованої Франції після завершення Столітньої війни.

Інформаційної
Чи стала б Франція централізованою державою, якби: а) не було Людовіка ХІ; б) передчасно не загинув Карл Сміливий? Відповідь аргументуйте.
Запитання для аналізу ігрової діяльності
Інструктаж щодо її проведення дивись у грі «Нова структура суспільства».