Мета: ознайомити учнів з різними видами зображення місцевості, навчити розрізняти їх; сформувати знання про глобус як модель Землі; навчити розрізняти види масштабу й користуватися ними; розвивати вміння учнів порівнювати різні способи зображення земної поверхні; виховувати працьовитість і повагу до праці людей різних професій.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: аерофотознімки, малюнки, план місцевості, глобус і атласи.

План уроку

1. Способи зображення земної поверхні (аерофотознімки, фотографії, малюнки, план місцевості, географічна карта, глобус) та їх відмінності.

2. Глобус — модель Землі.

3. Масштаб та його види.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Ми починаємо вивчення теми «Географічна карта», і епілогом до неї можуть бути слова географа Ю. Шокальського: «Карта є найголовнішим знаряддям для географа. За її допомоги він готує свої дослідження,

на неї наносить свої результати, що у свою чергу будуть йому служити для подальшого руху вперед. Карта є тим дивовижним знаряддям вивчення земної кулі, що лише воно зможе дати людині дар передбачення».

Отже, перш ніж розпочати вивчення фізичної географії, ви повинні познайомитися з тим, як зображується наша Земля на глобусі й картах, навчитися розуміти й читати план місцевості, географічну карту і розв’язувати за ними задачі.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Учням пропонується розглянути заздалегідь підготовлені фотографії, малюнки, аерофотознімки, знімки з космосу, план місцевості та відповісти на такі запитання:

• Чим відрізняються зображення?

• Як показано на них місцевість — збоку чи згори?

• Які зображення більш точні й чому?

Після відповідей учитель підбиває підсумок: на малюнку і фотографії показано вигляд місцевості збоку, а на інших — згори. Більш точні зображення на планах і аерофотознімках. Чому?

1. Розповідь учителя

Аерофотознімок — це фотографії місцевості, зроблені з літака або вертольота. На додаток до них роблять зйомку земної поверхні з космосу. За космічними знімками уточнюються карти великих територій. Отже, за аерофотознімками складається план місцевості.

План місцевості — це зменшене, узагальнене зображення великої ділянки земної поверхні з допомогою умовних знаків. Але між аерофотознімком і планом є відмінності.

Учням пропонується розглянути аерофотознімки і план в підручнику або в атласі і відповісти на запитання:

• Де зображення більш схоже на справжній вигляд місцевості?

• Чи зображені на плані ті предмети, що не видні на знімку? Які саме?

• Яке зображення дає більше відомостей для вивчення і використання місцевості?

2. Розповідь учителя

З давніх часів карта служила людям не тільки в практичній діяльності, але й у систематизації знань, створенні теорій і уявлень про світ. Ще з давніх часів примітивні плани і малюнки допомагали орієнтуватися в просторі, помічати й фіксувати розташування об’єктів у навколишньому світі.

3. Бесіда

• Яких давніх учених, що створювали географічні карти, ви можете назвати?

• У чому недоліки цих карт?

• Чому відродження картографії почалося в епоху Великих географічних відкриттів?

• Що в 1492 р. створив Мартін Беґайм?

4. Розповідь учителя

Глобус (від лат. «куля») — це модель земної кулі, що найбільш точно відображає форму Землі, але зменшену в десятки мільйонів разів. На ньому всі материки, океани й моря показані в цілковитій відповідності з їх розміщенням на земній кулі.

06[1]

5. Бесіда (за проблемними питаннями)

• Які недоліки, на вашу думку, має глобус?

• Чи можна на глобусі передати сплюснутість Землі? Чому?

6. Розповідь учителя

Зробивши порівняння різних зображень місцевості (знімки, малюнки, плани), ми можемо зробити висновок, що всі вони являють собою зменшене зображення місцевості. При цьому чим більші зменшення, тим більшу за площею територію можна зобразити. Для цього застосовують масштаб. (Учитель може запропонувати кілька формулювань поняття «масштаб».)

• Масштаб показує, у скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані й карті менша, ніж на місцевості.

• Масштаб показує величину зменшення ділянки на плані й карті щодо справжніх розмірів на місцевості.

• Масштаб — це відношення довжини відрізка на карті, плані або знімку до його справжньої довжини на місцевості.

Існує три види масштабу.

Числовий — це дріб, чисельник якого — одиниця, а знаменник — число, що показує, у скільки разів зображення на плані чи карті менше, ніж на місцевості (наприклад, 1 : 1000). Він показує, скільки сантиметрів місцевості міститься в 1 см плану чи плану.

Іменований виражають словами, наприклад: «в 1 см — 10 м». Відстань на місцевості, що відповідає на плані 1 см, називають величиною масштабу. З допомогою величини масштабу легко визначають відстань на місцевості.

Лінійний використовують для безпосереднього визначення відстаней на картах і планах. Він являє собою пряму лінію, поділену на рівні частини. Перший відрізок ліворуч від нуля поділяють на ще дрібніші частини для одержання більш точних результатів. У роботі використовують циркуль-вимірник.

Модель глобуса

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. Переведіть числовий масштаб в іменований і лінійний: 1 : 250, 1 : 1000,

1 : 50 000.

2. Користуючись масштабом глобуса, визначте відстань:

• від Києва до Північного полюса;

• від Москви до екватора.

V. Підсумки уроку

Існують такі способи зображення Землі: малюнок, аерофотознімок, глобус, план і карта.

  • . Глобус — найбільш точна модель Землі.
  • Ступінь зменшення відстаней на місцевості для зображення їх на плані, карті чи глобусі називають масштабом.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника.