Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Київська держава за князювання Володимира та Ярослава (980-1054 рр.)» дайте відповіді на питання та виконайте завдання:

1. Назвіть народи і племена — сусідів Київської Русі.

2. з якими державами воював Ярослав?

3. Покажіть на карті держави, з якими Ярослав Мудрий встановив дипломатичні відносини.

4. Користуючись картами 8, 9, 10, доведіть, що за князювання Ярослава та Володимира Київська Русь обіймала найбільшу територію.

5. Доведіть, що до складу Київської Русі входили також неслов’янські племена.

6. Внаслідок яких подій територія, контрольована печенігами, опинилася у складі Київської Русі?

Розвиваємо хронологічні вміння

1. Співвіднесіть дати та події.
Варіант 1

18

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

Варіант 2

 

19

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

2. Розв’яжіть хронологічні задачі.

Ярослав Володимирович народився за 10 років до запровадження його батьком Володимиром Великим християнства. Великим київським князем він став, коли йому виповнився 41 рік. Помер Ярослав Володимирович у віці 76 років.

Запитання

1) В якому році народився Ярослав?

2) Коли він став великим київським князем;

3) Скільки років тривало його правління;

4) Визначте, на яке століття припадає час народження Ярослава Мудрого та його правління.

Творчі та пошукові завдання і запитання

1. Работа с текстами.

Текст 1. «Руська правда»

1. Коли уб’є муж мужа, то помститися має брат убитого, чи батько або син, або брат старшого сина, або інші брати. Якщо не буде кому звершити кровну помсту, то внести 80 гривень, коли вбитим буде князів муж чи княжого тіуна. Якщо вбитим буде горожанин, чи гридень, чи купець, чи боярський тіун, або мечник, або ізгой, або новгородець — то 40 гривень сплатити за нього.

8. А це про княжих отроків, чи про конюха, чи про повара, — то 40 гривень, а за тіуна — 11, і за конюшого — 80 гривень, а за сільського тіуна, княжого чи землевласникового, то 12 гривень; а за рядового 5 гривень, так само і за боярського.

36. За кобилу — 60 кун, а за вола — гривню, за корову — 40 кун, за лошицю — півгривні, за теля — 5 кун, за барана — ногату, за жеребця об’їждженого — гривня кун, а за лоша — 6 ногат.

Запитання

1) Про який звичай йдеться у першій статті?

2) Про що свідчить призначення різних штрафів за вбивство?

3) Які грошові одиниці існували за часів правління Ярослава Мудрого?

Текст 2. літопис «Повість минулих літ»

В літо 1037 заклав Ярослав місто велике, біля того міста Золоті ворота. Заклав і церкву Святої Софії, митрополичу, потім церкву на Золотих воротах, а потім монастир святого Георгія і святої Ірини. І стала при ньому віра християнська плодитися і поширюватися, і ченці-чорноризці помножуватися, монастирі й храми будуватися і возвеличуватися.

Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі. І зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов’янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості. .Володимир, він землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством. А син же його Ярослав засіяв книжними словами, а ми тепер пожинаємо, приємлемо серцем книжну науку. Ярослав же, як ми вже сказали, любив книги, багато їх написав і поклав їх у церкві Свя

тої Софії, яку сам збудував. Оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними, і возносять у ній врочисті співи в призначену годину. І в інших містах і селах він ставив церкви, призначаючи туди попів і даючи їм від багатств своїх плату, наказуючи їм учити людей.

Запитання

1) На що спрямовував свої зусилля князь Ярослав?

2) Як ви гадаєте, чому князь приділяв велику увагу розбудові Києва?

3) Які пам’ятки архітектури було закладено за часів правління Ярослава Мудрого?

4) Як автор оцінює діяльність князя Ярослава? З ким він його порівнює?

2. Робота з таблицями.

Варіант 1

20

 

Завдання

Користуючись даними, наведеними у таблиці, доведіть що за часів Ярослава Мудрого Київська Русь досягла найвищої могутності

Варіант 2

21

Завдання

Поясніть, чим зумовлена була боротьба за владу між синами князя Володимира.

3. Виключіть зайве із наведеного переліку.

1) Будівництво Софійського собору, відкриття першої бібліотеки, будівництво золотих воріт, будівництво Десятинної церкви, створення «Російської Правди». (Будівництво Десятинної церкви відбувалося за часів Володимира Великого, решта — Ярослава Мудрого)

2) Ярослав, Мстислав, Святослав, Борис, Гліб, Володимир. (Володимир)

4. Ярослав Мудрий, на відміну від свого батька, не став героєм билин та сказань. Як ви вважаєте, чому його не поважали сучасники. Чи існували інші причини?

Тести

1. Ярослав до затвердження у Києві був князем у:

а) Пскові;

б) Новгороді;

в) Тмуторокані.

2. Київська Русь була об’єднана під керівництвом Ярослава у:

а) 1016 р.;

б) 1019 р.;

в) 1036 р.

3. У 1036 р. Київ зазнав нападу з боку:

а) печенігів;

б) варягів;

в) половців.

4. Ярослав заснував місто:

а) Юр’єв;

б) Львів;

в) Володимир.

5. Ярослава називали:

а) «європейським сватом»;

б) «тестем Європи»;

в) «зятем Європи».

6. За часів правління Ярослава було упорядковано зведення законів:

а) «Конституція»;

б) «Київський кодекс»;

в) «Руська Правда».

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 а; 4 а; 5 б; 6 в.

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Продовжити заповнення таблиці «Діяльність київських князів».

3. Скласти оповідання про суд за часів Ярослава Мудрого.

4. Намалюйте родовід Ярослава Мудрого.