Мета: узагальнити знання учнів; оцінити рівень навчальних досягнень за тематичним блоком «Вступ. Географічне пізнання Землі».

Тип уроку: коригування і контроль знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Сьогодні на уроці ви пройдете письмове тестування з теми.

Правильне виконання завдань оцінюється в такий спосіб:

I рівень — шість питань по 0,5 бала;

II рівень — чотири питання по 0,75 бала;

III рівень — три питання по 1 балу;

IV рівень — два питання по 1,5 бала.

III. Перевірка знань учнів з теми

I рівень

1. Слово «географія» у перекладі з грецької означає:

а) природа;

б) наука про Землю;

в) землеопис.

2. Першим кулястість Землі довів:

а) Ібн Баттута;

б) Генріх Мореплавець;

в) Аристотель.

3. Маршрут плавання Васко да Ґами простягнувся до берегів:

а) Америки;

б) Австралії;

в) Індії.

4. Першим навколосвітнє плавання здійснив:

а) Фернан Маґеллан;

б) Ератосфен;

в) Христофор Колумб.

5. Першим побував на обох полюсах Землі:

а) Отто Шмідт;

б) Руаль Амундсен;

в) Роберт Пірі.

6. Основоположником української географії вважають:

а) П. Тутковського;

б) К. Воблого;

в) С. Рудницького.

II рівень

1. Коли Х. Колумб відкрив Америку?

2. Назвіть джерела географічних знань.

3. В якій послідовності були відкриті материки європейцями?

4. Наведіть приклади, що доводять кулястість Землі.

III рівень

1. Що вивчає сучасна географія?

2. Яке значення мало перше навколосвітнє плавання Ф. Маґеллана?

3. Чому необхідне і важливе вивчення океанів і морів?

IV рівень

1. Чому «батьком географії» називають Ератосфена?

2. Доведіть, що з космосу можна багато чого побачити на поверхні

Землі.