Мета: закріпити знання учнів про права людини та правила їх дотримання; формувати вміння застосовувати отримані знання, виступати з короткими повідомленнями, ставити запитання, та відповідати на запитання інших, а також розвивати свідоме ставлення до прав та обов’язків, необхідність їх дотримуватися.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

Форма уроку:урок-практикум.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . А ктуалізація опорних знань

1. Що таке права людини?

2. На які групи вони поділяються?

3. Якими є основні умови їх дотримання?

4. Що таке обов’язки?

5. У чому полягає принцип взаємозв’язку прав та обов’язків?

ІІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Влада регулює дотримання прав і виконання обов’язків у державі. Але доки люди самі не усвідомлять необхідність дотримуватися прав і виконувати обов’язки, неможливо буде збудувати правову державу. Тобто кожен повинен починати з себе, зі свого колективу і. т. ін.

Практична робота

Клас розподіляється на групи (3–5). Учитель пропонує кожній групі розробити своєрідну конституцію для класу або для школи (до 10 хв.). Потім кожна група презентує свій проект (3–5 хв.), відповідає на запитання інших груп (3–5 хв.). Потім в процесі колективного обговорення розробляється єдиний проект.

IV. Р ефлексія

1. Метою уроку було закріплення отриманих знань. Чі вдалося вам цього досягти?

2. Чого досягти не вдалося?

3. Які вміння ви розвинули протягом цього уроку?

4. Які вже сформовані вміння ви використали?

5. Чи може для вас стати у пригоді розроблений закон?

V. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. «Як ми човен назвемо, так він і попливе». Який закон ми розробимо, так і будемо жити, якщо, зрозуміло, будемо його дотримуватися. Це і є наше «золоте правило».

 

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 8 підручника.

2. Підготуватись до тематичного оцінювання.

3. Поміркувати, чому навіть за наявності хороших законів наше життя не стає кращим.