Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Київська держава за князювання Володимира та Ярослава (980-1054)» дайте відповідь на запитання та виконайте завдання.

1. Назвіть держави та народи, що межували з Київською Руссю на поч. ХІ ст.?

1) Проти яких слов’янських племен здійснював походи князь Володимир?

2) Які території були приєднані до Київської Русі за часів князювання Володимира?

3) Які племена нападали на Київську Русь за часів князювання Володимира?

2. «І сказав Володимир: «Се недобре є, що мало городів навколо Києва».

І став він городи зводити по Десні, і по Остру, і по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні. І став він набирати мужів ліпших із словен, і з кривичів, і з чуді, і з в’ятичів, і ними населив він городи, бо була війна із печенігами. У рік 6500 заклав город Білгород… Року 6501… заклав город на броді тому і назвав його Переяславом…»

1) Знайдіть на карті географічні назви, про які згадує літопис;

2) укажіть міста, засновані Володимиром Великим.

Розвиваємо хронологічні вміння

1. Співвіднесіть дати і події.

15

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 а; 4 б.

2. Використовуючи текст вищенаведеного завдання, визначте дату заснування згаданих в уривку давньоруських міст.

3. Розв’яжіть хронологічну задачу.

Володимир Великий почав своє правління у Києві в 980 р. На дев’ятому році правління він почав будівництво Десятинної церкви, яке тривало протягом семи років. Помер Володимир на 35-му році правління.

Завдання

1) Коли почалося та коли закінчилося будівництво Десятинної церкви?

2) Коли закінчилося правління Володимира Великого?

3) На які століття припав початок і кінець правління Володимира Великого?

4. З «Повісті минулих літ».

«У рік 6495 скликав Володимир бояр своїх і старців городських і сказав їм: «Ось приходили до мене болгари, кажучи: «Прийми наш закон». Потім же прийшли німці, і ті хвалили закон свій. Після них приходили іудеї. А після сих приходили й греки… Так що ви врадите? Що відповісте?»

Запитання

1) Якого року відбувалася подія, описана в літописі?

2) Про яку саме подію йдеться?

5) Яке рішення прийняв князь Володимир?

Творчі та пошукові завдання і запитання

1. Робота з текстами.

Текст 1. «Повість минулих літ»

«І почав княжити Володимир у Києві один, і поставив кумирів на горі за теремним двором: Перуна дерев’яного, а голова його срібна, а вус золотий, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош. І жертви їм приносили, називаючи Богами. І приводили до них синів своїх, і жертви приносили бісам, і оскверняли землю требами своїми. І осквернялася требами земля Руська і гора та».

Запитання

1) У чому полягали суть першої релігійної реформи про встановлення «Володимирового шестибожжя»?

2) Якому богові і чому шанували більше за інших?

Текст 2. «Повість минулих літ»

«…Охрестився ж він у церкві Святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні… По охрещенні привів він цесарицю на обручення. Корсунь же він оддав грекам як віно (викуп) за цесарицю, а сам вернувся до Києва. І коли прибув, повелів поскидати всіх кумирів: тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів прив’язати коневі до хвоста і волочити з гори Бориче-вим узвозом на Ручай, а дванадцять мужів приставив бити його жезлами.

І, коли тягли Перуна Ручаєм, до Дніпра, оплакували його не вірнії люди, бо ще не прийняли хрещення. І, притягнувши, вкинули його в Дніпро».

Запитання

1) Де сталося хрещення Володимира Святославича?

2) Які ще назви міста Корсунь ви знаєте?

3) Навіщо влаштував князь Володимир таку наругу над кумирами?

Текст 3. «Повість минулих літ»

«Після цього Володимир послав своїх посланців по всьому городу сказати: «Якщо завтра хто-небудь не буде на річці: чи багатий, чи вбогий, чи жебрак, а чи раб, — той буде ворог мій». І, почувши це, люди йшли з радістю, раділи і говорили: «Якби це не було добре, не прийняли цього князь і боярин». Ранком (наступного дня) зійшов Володимир із царициними і корсуньськими попами до Дніпра, і зійшлося людей без ліку: і влізли всі в воду, і стояли у ній по шию, а другі — до грудей, малі біля берега, інші тримали дітей на руках, дорослі бродили, а попи ж стояли творили молитву».

Запитання

1) Про яку подію йдеться у тексті?

2) Яким чином відбувалося хрещення киян?
2. Заповніть таблицю: «Реформи князя Володимира та їхнє значення».

16

3. Складіть речення зі словами.

1) Захист, набіги, кочівники, Змієві вали, боротьба.

2) Перун, скинений, запроваджено, Дніпро, християнство.
4. Співвіднесіть імена язичеських богів слов’ян та природні сили, які вони уособлювали, чи заняття, покровителями яких вони були.

17

Відповідь: 1 е; 2 в; 3 а; 4 д; 5 б; 6 г.

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення «Володимир Великий — зразок державного діяча для сучасної України».