Мета: узагальнити матеріал з теми 1 «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни»: знання причин, характеру, періоди­зації Другої світової війни; політичних, економічних та соціаль­них наслідків Другої світової війни для народів світу, хронологіч­них меж періодів Другої світової війни, її основних подій, основних театрів воєнних дій у Європі, Північній Африці, Південно-Східній Азії та Тихому океані; умов мирних договорів з Німеччиною та її союзниками, процесу формування антигітлерівської коаліції; особ- ливостей окупаційного режиму та руху Опору на окупованих тери­торіях, його політичної орієнтації та форм боротьби, щодо зміни ролі чоловіка і жінки в умовах війни, причин переходу військової ініціативи до радянських військ у 1943 p.; умов створення ООН, відомостей про визначних військових і політичних діячів (У. Чер­чілль, Ф. Д. Рузвельт, Й. Сталін, Г. Жуков, О. Василевський, К. Рокоссовський, ПІ. де Голль, Д. Ейзенхауер), понять і термінів: Друга світова війна, Велика вітчизняна війна, блискавична війна, «новий порядок», рух Опору, Голокост, антигітлерівська коаліція, Другий фронт, «Велика трійка», колабораціонізм, корінний пере­лом, ООН, НАТО, Нюрнберзький і Токійський воєнні процеси.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент уроку
II. Основна частина уроку

Урок відбувається у формі бесіди за нижченаведеними питан­нями і завданнями.

 1. Назвіть п’ять основних, на вашу думку, причин Другої світової війни.
 2. Який характер мала Друга світова війна?
  1. На які періоди поділяється Друга світова війна? Назвіть їх хро­нологічні межі.
 3. Якими були політичні наслідки Другої світової війни?
 4. Якими були економічні наслідки Другої світової війни?
  1. Назвіть основні воєнні події першого періоду Другої світової війни.
  2. Назвіть основні воєнні події другого періоду Другої світової війни.
  3. Назвіть основні воєнні події третього періоду Другої світової війни.
  4. Назвіть основні воєнні події четвертого періоду Другої світової війни.
  5. Назвіть основні воєнні події п’ятого періоду Другої світової війни.
  6. Покажіть на карті головні воєнні події першого періоду Другої світової війни.
  7. Покажіть на карті головні воєнні події другого періоду Другої світової війни.
  8. Покажіть на карті головні воєнні події третього періоду Другої світової війни.
  9. Покажіть на карті головні воєнні події четвертого періоду Дру­гої світової війни.
  10. Покажіть на карті основні воєнні події п’ятого періоду Другої світової війни.
  11. Як відбувався процес формування антигітлерівської коаліції.
  12. Чим відрізнявся окупаційний режим в Західній і Східній Євро­пі? Що було між ними спільного?
  13. У зв’язку з чим в 1943 р. військова ініціатива перейшла до Ра­дянського Союзу?
  14. Хто такі У. Черчілль, Ф. Д. Рузвельт, Й. Сталін, Г. Жуков, Василевський, К. Рокоссовський, Ш. де Голль, Д. Ейзен- хауер?
 1. Якими були причини створення ООН?
 2. Які форми боротьби застосовував рух Опору на окупованих те­риторіях?
 3. Яку політичну орієнтацію мав рух Опору в Польщі, СРСР, Югославії, країнах Західної Європи?
 4. Як змінилась роль чоловіка і жінки в умовах війни?
 5. Дайте визначення таких понять і термінів: Друга світова війна, Велика вітчизняна війна, «блискавична війна».
 6. Дайте визначення таких понять і термінів: «новий порядок», рух Опору, колабораціонізм, Голокост.
 7. Дайте визначення таких понять і термінів: антигітлерівська ко­аліція, Другий фронт, «Велика трійка», корінний перелом.
 8. Дайте визначення таких понять і термінів:
 • ООН,
 • НАТО,
 • Нюрнберзький і Токійський воєнні процеси.