Тести

І рівень

А. Пригадайте.

1. Назвіть одну-дві дати з вивченої теми.

2. 988 рік — це Х ст.?

а) Так;

б) ні.

3. Назвіть подію:

«Ось тут заложимо оселю для себе і тих купців, що сюди будуть приїжджати. Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А те забудоване місце обвели ровом й обгородили гострокіллям і назвали цю оселю город».

4. Про яку подію йдеться в літописі «Повість минулих літ»?

«Се вже йду до вас. Тож готуйте медів много коло города, де ото вбили ви мужа мойого».

Б. Оберіть правильну відповідь.

1. Древляни повстали проти Аскольда —_.

а) Так;

б) ні.

2. З селян-смердів, які володіли невеликими наділами землі, князі збирали полюддя.

а) Так;

б) ні.

3. У 907 р. київський князь Олег, згідно з легендою літопису, повісив на воротах Константинополя свій щит. Це було зроблено для того, щоб_:

а) показати жителям міста свою приязнь до них;

б) підкреслити: Візантія віднині під владою Олега;

в) символічно засвідчити перемогу Київського князя над містом.

4. Князь Святослав воював з:

а) поляками;

б) хозарами;

в) татарами.

В. Орієнтуємось у часі.

Що було раніше (правильне підкресліть)?

1) «Запрошення» варягів до Новгорода чи початок князювання Аскольда;

2) повстання деревлян чи розгром Хозарського каганату;

3) хрещення Ольги чи загибель Олега.

II рівень

1. Поставте у хронологічній послідовності імена історичних осіб: Аскольд, Ігор, Хорив, Либідь, Олег, Щек, Ольга, Святослав, Дір, Кий.

2. Поясніть терміни.

а) Варяги;

б) полюддя;

в) віче;

г) вотчина.

3. Встановіть відповідність.

Арабський хроніст IX ст. повідомив про існування у східних слов’ян трьох протодержав, які сучасні вчені ідентифікують:

11

4. Визначте відповідність і покажіть стрілками:

12

5. Доповніть текст.

До імен київських князів доберіть факти та події, пов’язані з ними.

13

1) Запровадження «уставів» та «уроків».
2) 882-912 рр.
3) 860 р.
4) Повстання деревлян.
5) Представник династії Києвичів.
6) Син Рюрика.
7) «Київ — матір міст руських».
8) Загинув у 882 р.
9) Підкорив сіверян, радимічів, воював з тиверцями.

10) Прибив щита свого на брамі Царгорода.

11) Невдалий похід на Візантію.

12) Один із перших київських князів прийняв християнство.

6. Доповніть речення.

У результаті змови волхвів та князівської верхівки до влади в Києві, підступно вбивши_, прийшов_.

7. Хто з руських князів охрестився у Візантії?

а) Кий;

б) Аскольд;

в) Олег;

г) Ігор;

д) Ольга.

8. Серед руських князів, імена яких подані нижче, виберіть тих, які, на думку вчених, могли бути представниками династії Києвичів.

а) Олег;

б) Аскольд;

в) Дір;

г) Ігор Старий;

д) Ольга;

е) Святослав.

III рівень

1. Обґрунтуйте (або заперечте) тезу:

«У ІХ ст. відбувався процес формування держави у східнослов’янських племен».

2. Складіть таблицю «Князювання Святослава за схемою».14

3. Як ви вважаєте, чому Святослав не став героєм фольклору, на відміну від своїх попередників?

4. Поясніть, чому князь Аскольд, який спробував запровадити християнство на Русі, зазнав поразки при цьому.

VI рівень

1. Якою, на вашу думку, була роль варягів у формуванні держави східнослов’янських племен?

2. Порівняйте внутрішню й зовнішню політику князів Олега та Святослава.

3. Змалюйте історичний портрет княгині Ольги. Охарактеризуйте її людські риси та якості державного діяча.

4. Чому український історик М. Грушевський називав Святослава «давньоруським спартанцем», «першим запорожцем на київському столі»? Думку аргументуйте.

Завдання для тематичного оцінювання вчитель добирає відповідно до рівня розвитку учнівського колективу і встановлює кількість завдань залежно від часу, відведеного на тематичне оцінювання.

Відповіді

I рівень

А. 2 а; 3 — заснування Києва; 4 — помста княгині Ольги деревлянам. Б. 1 б; 2 а; 3 в; 4 б. В. 1 — князювання Аскольда; 2 — повстання деревлян; 3 — загибель Олега.

II рівень

1 — Кий, Щек, Хорив, Либідь, Аскольд, Дір, Олег, Ігор, Ольга, Святослав; 3 — 1 а, 2 в, 3 б; 4 — 1 б, 2 г, 3 в, 4 а; 5 — Аскольд: 3, 5, 8, 12; Олег: 2, 7,

9, 10; Ігор: 4, 6, 11: Ольга: 1; 6 Аскольда, Олег; 7 б, д; 8 б, в.