1.  Близько тисячного року західна література почала описувати християнське суспільство за новою схемою, яка одразу дістала визнання — «троякий люд»: священики, воїни та селяни. Три стани були досить різні, але доповнювали один одного й не могли існувати один без одного. Їх гармонійне поєднання й було

«тілом» суспільства. Як ви вважаєте, чи відповідає дійсності така оцінка поділу середньовічного суспільства на стани?

2.  Один з істориків пояснював жорстокість церковного суду лише релігійними переконаннями. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою?

3.  Яких правил з кодексу рицарської честі варто було б дотримуватися сучасним юнакам, а які ви вважаєте застарілими?

4.  У чому, на вашу думку, полягала суперечність між ідеалами рицарства і реальним життям Середньовіччя?

5.  Що спільного і чим відрізняють структуру середньовічного та античного суспільств?

6.  Ученіісторики дають різне визначення феодалізму. Одні вважають, що феодалізм — це насамперед система відносин між сеньйорами та васалами. Інші наголошують, що феодалізм — це система землеволодіння та землекористування, яка склалася в Західній Європі на рубежі X—XI ст. Якою є ваша думка з цього питання?

7.  Чи можна, на вашу думку, поставити знак рівності між поняттями «феодалізм» і «середні віки»?