Мета: з’ясувати відмінності змісту географічних досліджень Нового часу від досліджень попередніх епох; познайомити учнів з найвідомішими експедиціями XIX ст.; показати роль географічних товариств у вивченні Землі; розвивати в учнів спостережливість, мислення, пам’ять, інтерес до предмета, уміння користуватися додатковою літературою; виховувати почуття гордості за вітчизняних географів-дослідників, потяг до подорожей, самостійність і працьовитість.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, підручники, портрети ман-

дрівників.

Тип уроку: комбінований.

План уроку

1. Плавання Джеймса Кука.

2. Відкриття Антарктиди.

3. Дослідження полярних широт.

4. Роль географічних товариств у вивченні Землі.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Географічна гра «Хто це?»

1) Давньогрецький математик і філософ, який обчислив радіус Землі і склав карту з урахуванням її кулястості.

2) Німецький географ і мандрівник, який першим виготовив глобус Землі.

3) Італійський купець, мандрівник, який першим з європейців описав Китай.

4) Портуґальський мореплавець, який здійснив плавання до південного

краю Африки й дав назву південному мису — мис Доброї Надії.

5) Портуґальський мореплавець, який відкрив шлях до Індії.

6) Голландський мореплавець, який вперше ступив на землю Австралії.

7) Мореплавець, який помилково відкрив Америку.

8) На честь цього флорентійського дослідника частина світу була названа Америкою.

9) Мореплавець, який очолив першу навколосвітню подорож.

2. Самостійна робота

1. Уперше знаннями про кулястість Землі скористався:

а) Х. Колумб;

б) Васко да Ґама.

2. Першу навколосвітню подорож здійснив:

а) Васко да Ґама;

б) Фернан Маґеллан;

в) Христофор Колумб.

3. Америка носить ім’я людини, що:

а) відкрила її;

б) зрозуміла, що це не Індія;

в) нанесла її на карти.

4. Обігнувши південний край Африки, Індії досяг:

а) Бартоломеу Діаш;

б) Васко да Ґама;

в) Христофор Колумб.

5. Острови, на яких загинув Ф. Маґеллан у сутичці з тубільцями, на-

зиваються:

а) Філіппінські;

б) Зондські.

6. Одним з перших європейців у Китаї побував:

а) Марко Поло;

б) Васко да Ґама;

в) Бартоломеу Діаш.

7. Христофор Колумб відкрив:

а) морський шлях до Індії;

б) новий материк.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Ми розглянули епоху географічних відкриттів, яку по праву називають Великою. Але чи все відкрито й досліджено? Дотепер європейці нічого не знали про Антарктиду та внутрішні області Австралії.

Майже не дослідженим залишався Північний Льодовитий океан, північні райони Північної Америки, широкі території Центральної Азії і Тихого океану. Велика частина цих об’єктів була досліджена в XVIII–XIX ст., і експедиції тих часів були названі дослідженнями Нового часу. Саме їх вивченням ми займемося на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Самостійна робота з підручником і картами атласу

Завдання

Опрацюйте текст підручника і відповідні карти та заповніть таблицю.

ййц

Після заповнення таблиці вчитель перевіряє відповіді учнів і вносить необхідні корективи й доповнення.

Підбиваючи підсумки відповідей дітей, учитель звертає увагу на те, що під час досліджень Нового часу значною мірою змінився їхній зміст:

• вони стали більш глибокими та змістовними;

• у проведенні географічних досліджень головну роль почали відігравати вчені-географи, які одержали спеціальну наукову підготовку.

2. Розповідь учителя

Ці обставини зумовили створення в різних європейських країнахигеографічних товариств. Спочатку вони виникли в країнах Європи (Лондонське, Паризьке, Російське та ін.). Сьогодні вони є в багатьох країнах світу. Хоча ці об’єднання й були громадськими, але, по-перше, до їх складу входили авторитетні вчені та громадські діячі, а по-друге, географічні товариства підтримували тісні стосунки з державними організаціями. Це давало можливість діставати державні кошти для організації багатьох експедицій. У 1922 р. було створено Міжнародний географічний союз.

Для обміну інформацією географи проводять міжнародні географічні зустрічі-семінари.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Куди плавав і що досліджував Джеймс Кук?

• Хто й коли відкрив Антарктиду?

• Чому були створені географічні товариства?

• Якими були результати географічного пізнання Землі наприкінці

Нового часу?

VI. Підсумок уроку

• XVIII ст.— три навколосвітні плавання Дж. Кука і друге відкриття

Австралії.

• 1820 р.— відкриття Антарктиди Т. Беллінсґаузеном і М. Лазарєвим.

• Кінець XIX ст.— створення географічних товариств.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника; підготувати повідомлення про сучасні дослідження.