Працюємо з атласом

1. Використовуючи таблицю, складену удома, учні показують на карті українські землі та держави, до складу яких вони потрапили в середині XVI ст.

2. Користуючись картою історичного атласа «Українські землі під владою іноземних держав», назвіть території, на яких відбувалося селянське повстання на чолі з Мухою.

Творчі та пошукові завдання і запитання

1. Робота з текстами.

Прочитайте наведені уривки з історичних джерел і дайте відповіді на запитання.

Текст 1. Бартоломей Ґроїцький. Юридичний коментар до магдебурзького права. 1565 р.

Обов’язком ради й бургомістрів є принаймні один раз на тиждень або кожний раз, коли вимагатиме потреба, збиратися в ратушу, радитися про добро громади, здобувати нові користі для громади і запобігати шкодам, залагоджувати й розсуджувати всілякі спори, вишукувати способи, щоб їжа і напої у місті не були дорогими, і карати продавців, які порушуватимуть розпорядження райців або загальні ухвали.

Запитання

1) Пригадайте з курсу всесвітньої історії, що означають слова: «магдебурзьке право», «бургомістр», «ратуша» та «райці».

2) Назвіть повноваження ради і бургомістра, про які згадується в тексті.

3) Використовуючи текст, складіть схему управління містом за магдебурзьким правом.

Текст 2. Бартоломей Ґроїцький. Юридичний коментар до магдебурзького права. 1565 р.

…Вони мають наглядати за пекарями, різниками і шинкарями, пильнувати обману в мірах і вагах під час продажу їжі, напоїв та іншого товару… Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сирот і вдів та викорінювати шкідливі й безчесні ігри — карти, кості… Кожного разу рада мусить складати рахунки з усіх міських прибутків перед старшими й визначнішими людьми з громади.

Запитання

1) Назвіть найбільш поширені злочини, що мали місце у XVT ст.?

2) Якими категоріями населення міста мала опікуватися міська влада?

3) Знайдіть у словнику термін «патрицій», користуючись документом, спробуйте визначити, яка роль відводилася цим городянам в управлінні містом.

2. Працюємо з діаграмою.

Уважно розгляньте діаграму (див. С. 129) та виконайте завдання.

Завдання

1) Назвіть основні категорії населення українського суспільства. Яка з них була найчисленніша?

2) Виходячи зі складу населення, назвіть основні галузі господарства.

3) Назвіть з числа наведених категорій населення тих, кого можна віднести до привілейованих і залежних. Поясніть, чому ви так вважаєте.

66

3. Вирішення історичної задачі.

Перші цехові організації виникають у Львові й Перемишлі наприкінці Х^ ст. У Львові на той час існувало чотири цехи. Згідно з першим реєстром міських ремісничих цехів, складеним у Львові у 1425 р., їх вже було 10, а наприкінці ХV ст. — 14.

Завдання

1) Зробіть висновок щодо стану розвитку ремесла в українських землях.

2) У яких українських регіонах і чому цехова організація праці набула поширення в першу чергу?
4. Співвіднесіть дати і події.

3. Вирішення історичної задачі.

Перші цехові організації виникають у Львові й Перемишлі наприкінці Х^ ст. У Львові на той час існувало чотири цехи. Згідно з першим реєстром міських ремісничих цехів, складеним у Львові у 1425 р., їх вже було 10, а наприкінці ХV ст. — 14.

Завдання

1) Зробіть висновок щодо стану розвитку ремесла в українських землях.

2) У яких українських регіонах і чому цехова організація праці набула поширення в першу чергу?
4. Співвіднесіть дати і події.

67

Відповідь: 1 в; 2 б ; 3 а.
Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення про Юрія Дрогобича та Швайпольта Фіоля.