Працюємо з атласом

Користуючись картою історичного атласа «Українські землі під владою іноземних держав», виконайте завдання й дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть держави, до складу яких входили українські землі в ІІ пол.

XIV — І пол. XV ст.

2. У складі якої з цих держав перебувала більша частина українських земель?

3. Коли та які українські землі потрапили до складу Московської держави?

4. Який регіон України перебував у складі Угорщини? Як називалася держава, до складу якої потрапила Угорщина в 1541 р. разом з українськими землями?

5. У складі яких держав перебувала Шипинська земля (Буковина)?

6. Коли Молдавія стала васалом Османської імперії?

7. Назвіть українські землі, що опинилися в складі Османської імперії.

8. Назвіть татарські шляхи, якими здійснювалися напади на українські землі. Перерахуйте міста, які піддалися нападам татар.

розвиваємо хронологічні вміння

Наведені події розташуйте в хронологічному порядку.

а) Встановлення васальної залежності Кримського ханства від Османської імперії;

б) завоювання Константинополя турками;

в) ліквідація Київського князівства;

г) перенесення руської митрополії з Києва у Володимир-на-Клязьмі;

д) підписання Кревської унії між Великим князівством Литовським та Польським королівством.

Відповідь: г — д — б — в — а.

Творчі та пошукові завдання й запитання

1. Працюємо з текстами.

Прочитайте інформативні тексти и дайте відповіді на запитання.

Текст 1. Загарбання Закарпаття Угорщиною

Закарпаття — історична назва українських земель, розташованих на схилах Карпатських гір та в басейні р. Тиса. Археологічні розкопки свідчать, що слов’яни жили тут з VI ст. У 993 р. князь Володимир Великий здійснив похід на захід і приєднав Закарпаття до Київської держави. З того часу за Закарпаттям закріпилася назва «Русь». У першій половині XI ст. почалося поступове захоплення Закарпаття Угорським королівством. У 1012 р. король Стефан намагався приєднати Закарпаття до Угорщини, а згодом його син Емерік почав титулуватися «князем русинів». Наприкінці XIV ст. угорський король Сигізмунд передав м. Мукачеве з округою своєму родичу князю Федору Коріатовичу. Його правління було часом посилення слов’янських впливів та зміцненням зв’язків Закарпаття з іншими українськими землями. Здійснив докорінну перебудову замку в Мукачевому, заснував православний монастир біля нього. Сприяв розвиткові торгівлі та дрібного ремесла. Помер у 1414 р. Місто з округою повернулося до володінь угорських королів.

Запитання

1) Дайте характеристику географічному положенню Закарпаття.

2) Коли на цій території з’явилися слов’яни?

3) Назвіть держави, у складі яких перебувало Закарпаття в ІІ пол. ХV ст.

4) Як змінилося становище населення Мукачева та його округи за часів правління Федора Коріатовича?

Текст 2. Включення Буковини до складу молдавського князівства.

Наприкінці Х ст. Буковина увійшла до складу Київської Русі (землі між Дністром, прутом і Дунаєм). У 1141 р. землі Південно-східної Галичини, Буковини, Поділля (Теребовлянське князівство) увійшли до складу Галицького, а у 1199 р. Буковина потрапила до складу Галицько-Волинського князівства. З середини Х^ ст. Північною Буковиною (назва Шипинська земля) стали управляти намісники угорських королів, а решта території залишилася під зверхністю золотоординських ханів. У 1345 р. угорські війська розгромили татар. Шипинською землею почали управляти намісники угорських королів. У 1349 р. молдавські феодали підняли повстання проти угорського короля й домоглися незалежності Молдавії. У складі Молдавії Шипинська земля зберігала автономію. В середині ХV ст. зі скасуванням автономії Шипинської землі зникла й сама її назва, натомість поширився термін «Буковина». У 1514 р. Молдавія разом з Буковиною потрапила у васальну залежність від Османської імперії.

Запитання

1) Дайте характеристику географічному положенню Буковини.

2) Яку отримала Північна Буковина?

3) Назвіть держави, у складі яких перебувала Буковина з Х до І пол. ХУІ ст.

Текст 3. Історичний розвиток Криму та північного причорномор’я

У XI ст. східна частина Криму перебувала у складі Давньоруської держави. В XIII ст. на Кримський півострів вторглися монголо-татари і тоді Крим став улусом Золотої Орди. Згодом Кримом заволодів татарський емір Нагай. Сюди стали переселятися вірмени та італійці. У 1449 р. від Золотої Орди відокремилися кримські татари й було створено Кримське ханство. Першим ханом став Ходжі-Гірей. Столицею стало місто Бахчисарай. Уся влада належала хану і беям, а також мусульманському духовенству на чолі з муфтієм (главою).

У 1478 р. Туреччина примусила кримського хана визнати васальну залежність від султана.

Татари здійснювали грабіжницькі напади на Україну. Перший такий похід стався у 1482 р., в результаті чого було спустошено Правобережну Україну, зруйновано Київ.

Запитання

1) Назвіть держави, у складі яких володіли Кримським півостровом.

2) Які народи проживали на території Кримського півострова?

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Скласти таблицю «Державна приналежність українських земель у середині XVI ст.».

65