1.  Повсякденне життя періоду Середньовіччя дуже часто пов’язують із розкішшю та бенкетами. Як ви вважаєте, чи відповідає це дійсності?

2.  Якими чинниками можна пояснити повільний розвиток техніки в епоху Середньовіччя?

3.  Яким чином технічні відкриття, що з’явилися в епоху Середньовіччя, вплинули на життя людей?

4.  Чи можуть свідчити селянські бунти і великі повстання про постійне гноблення селян з боку землевласників протягом середніх віків?

5.  Як ви вважаєте, в середні віки виробництво переважало над споживанням чи навпаки?

6.  Як натуральне селянське господарство впливало на світогляд селян?