Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Українські землі під владою іноземних держав. Українські землі у ІІ пол. XIV — І пол. XVI ст.» виконайте завдання й дайте відповіді на запитання:

1. Назвіть держави та їхні столиці, з якими межувало Велике князівство Литовське.

2. Назвіть українські землі, які увійшли до складу Великого князівства Литовського.

3. Коли були ліквідовані Волинське і Київське князівства?

4. Перерахуйте воєводства, які були утворені на українських землях, назвіть їх центри.

5. Назвіть центри державного наміснитцтва у Великому князівстві Литовському.

6. Назвіть українські землі та рік, коли вони потрапили під владу Великого князівства Московського.

7. Назвіть держави, у складі яких перебували українські землі на початку XV! ст.
Розвиваємо хронологічні вміння

1. Співвіднесіть дати й події.

63

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 а; 4 б.

2. Розташуйте наведені нижче події відповідно до 14 — 15ст.

64

1) Ліквідація Київського князівства;

2) Грюнвальдська битва;

3) битва на р. Ворскла;

4) Острозька угода;

5) битва при Вількомирі;

6) Городельська унія;

7) «змова князів руських».

Відповідь: Х^ ст.: 3, 4, ХV ст.: 1, 2, 5, 6, 7.

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події української та європейської історії.

а) «Змова руських князів»;

б) Флорентійська унія;

в) битва під Вількомиром;

г) Куликовська битва;

д) Грюнвальдська битва.

Відповідь: г —д — в — б -а.

4. Наведені події часів правління князя Вітовта запишіть у хронологічному порядку.

а) Битва на р. Ворскла;

б) Острозька угода;

в) Грюнвальдська битва;

г) битва при Вількомирі;

д) Городельська унія Відповідь: б — а — в — д — г.

творчі та пошукові завдання й запитання

1. Віршовані загадки.

1) Хотів литвинів самостійність відродити,

Та не судилося йому проблему розрішити,

Бо на Полтавщині литовсько-руські сили Орда татарська у нерівній битві розгромила.

(Вітовт)

2) Великим князем у Литві зумів він стати І проти унії почав активно виступати.

Чимало росту незалежності сприяв Тим, що державну владу централізував:

Почав місцеву знать уділів позбавляти Й намісників на їхнє місце призначати.

(Вітовт)

3) Слов’яни і татари свої сили об’єднали Й остаточної поразки ордену завдали.

І хоч союзників чимало мав,

Та після битви існувати перестав.

(Грюнвальдська битва)

4) Не лише військо князя Глинського розбив,

А й кримчаків волинський князь громив.

В історії держави нашої його помітна роль,

Він був її «некоронований король».

(Костянтин Острозький)

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Скласти хронологічну таблицю подій кін. XIV — поч. XVI ст.

3. Підготувати повідомлення про Костянтина Острозького.