Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Українські землі під владою іноземних держав. Українські землі у ІІ пол. XIV — І пол. XV ст.» виконайте завдання і дайте відповіді на питання:

1. Назвіть держави, у складі яких опинилися землі Галицько-Волинського князівства. Назвіть столиці цих держав.

2. Які українські території увійшли до складу Великого князівства Литовського?

3. Назвіть українські землі, які протягом 1344—1366 рр. потрапили до складу Польського королівства чи були її васалами?

4. Назвіть центри удільних князівств і воєводств українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства.

5. Назвіть міста, де відбулися збройні виступи української шляхти проти Литви на чолі з М. Глинським (1508).

6. Назвіть територію, на якій відбулося селянське повстання проти Польщі під проводом Мухи (1490—1492).
Розвиваємо хронологічні вміння

1. Співвіднесіть дати і події

61

Відповідь: 1 в; 2 г; 3 а; 4 б.

2. З числа подій української історії оберіть ті, що збігалися з часом Столітньої війни.

а) Розгром ординського війська біля Синіх Вод;

б) битва на р. Калка;

в) приєднання литовськими князями Чернігово-Сіверської землі.

г) князювання Данила Галицького;

д) Кревська унія.

Відповідь: а, в, д.

3. Розташуйте імена литовських князів у порядку їх правління:

а) Гедимін;

б) Ольгерд;

в) Міндовг;

г) Любарт.

Відповідь: в — а — г — б.
4. Поставте у хронологічній послідовності події української та європейської історії.

62

Творчі та пошукові завдання й запитання

1. Працюємо з текстами.

Прочитайте наведені уривки з історичних джерел і дайте відповіді на запитання.

Текст 1. з листа папи римського Бенедикта XII краківському римо-католицькому єпископу

З представленого нам прохання цього короля [Казимира III, 1341 р.] ми нещодавно дізналися про те, що, коли народ русинів за допомогою отрути убив Болеслава, князя Русі, сина віруючих батьків і двоюрідного родича згаданого короля…, тоді король, уражений цим злочином і прагнучи помсти-тися за зневагу християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди…

Король уклав договір., який засвідчив присягою, що збереже за. і народом всі їхні обряди, права та звичаї. Проте король виказує сумнів, чи буде він діяти цим самим відповідно до волі Бога. Тому він просив, щоб ми прихильно звільнили його від цієї присяги.

Запитання

1) Про яку подію розповідає автор у листі?

2) Як пояснив польський король Казимира III причину свого вторгнення на українські землі?

3) Чому король Казимир III був готовий порушити укладену угоду?

Текст 2. із хроніки Київського михайлівського монастиря

Народ же цей [литовці] даниною звірів, медів, віників, лика й іншого руським князям служив. Коли ж він побачив, що його господарі [князі руські] розбиті татарами, він змужнів…, почав залишкам русичів чинити насильство та остаточне спустошення; спустошені землі заселяв своїми людьми і на знесилених русичів владу свою поширив. І поволі з часом всю [землю руську] перебрав від татар у своє володіння і став володіти широкими її просторами, і баскаків, тобто прикажчиків, що збирали з неї данину для заволзького царя, прогнав…

Запитання:

1) Яку данину платили литовці руським князям?

2) Чим був зумовлений наступ Литви на українські землі?

3) Кого мав на увазі хроніст, згадуючи про «заволзького царя»?

2. Віршовані загадки.

1) До влади цей литвин великий потяг мав —

Всі племена литовські воєдино він зібрав.

Так, як місцева знать це не бажала визнавати,

То довелося все життя йому із нею воювати. (Міндовг)

2) Цей чоловік литвинів вдруге об’єднав,

Столицю Вільно в землях Білорусі заснував.

А після вимертя всього Данилового роду Без особливої з боку русинів перешкоди Більшість земель його з Литвою воз’єднав. (Гедимін)

3) Коли литвинів князь цей вдруге об’єднав,

То погляд свій на Україну спрямував,

Яка після жорстокої ординської навали Економічно й політично дуже занепала.

Чинити опір люд український не став,

Тож наші землі без насильства приєднав. (Гедимін)

4) По смерті Гедиміна старшим князь цей став,

Який Литовської держави схід увесь тримав.

Волинь, Чернігів, Брянськ він захопив,

Тевтонів розгромив і королем себе проголосив. (Ольгерд)

3. Виключіть зайве у логічному рядку.

1) Вітовт, Міндовг, Ольгерд, Ягайло. (Лише Ягайло був одночасно великим князем Литовським і королем Польщі, решта — лише великими Литовськими князями.)

2) Битва на Синіх Водах, битва під Вількомиром, битва на р. Ворскла, Грюнвальдська битва. (Битва під Вількомиром — результат міжусобиці, решта — боротьба із зовнішніми ворогами.)

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.