Тести

І рівень

1. Назвіть одну—дві дати з теми, що вивчалася.

2. Що було раніше?

а) Утворення Галицько-Волинської держави;

б) оборона Києва від монголо-татар.

3. 1245 р. — це XIV ст.?

а) Так;

б) ні.

4. Назвіть подію.

За Русь, за честь!

Залізний шестопер Данило власним вимахом простер І валом сяйва, сталі й дужих тіл На німця військо хлинуло з двох крил.

5. Про кого йдеться?

«Він був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, й оздобив їх різноманітними прикрасами, і брато-любством він світився був із братом своїм».

6. Шкода від монголо-татар були надзвичайна, але знищити Русь вони не змогли.

а) Так;

б) ні.

7. Занепад Галицького князівства припав на час правління сина Володимирка Ярослава Осмомисла.

а) Так;

б) ні.

8. Роман зробив столицею нового князівства Галич і перевів туди свій двір.

а) Так;

б) ні.

II рівень

A. Виділіть головне.

1. Охарактеризуйте внутрішню політику князя Данила Галицького.

2. У чому полягала суть панування Золотої Орди на руських землях?

3. Яким був результат битви монголів із Мстиславом за Чернігів?

4. Дайте визначення понять:

а) династія — це_;

б) ізгої — це_;

в) іго — це_;

г) уділ — це _.

Б. Орієнтуємось у часі.

5. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

а) участь князя Данила Романовича у битві на річці Калка;

б) здобуття князем Романом Мстиславовичем Києва;

в) коронація Данила Галицького;

г) отримання ярлика на князювання князем Данилом;

д) загибель князя Романа.

B. Встановіть відмінність і подібність.

6. Що спільного і відмінного було в правлінні Романа Мстиславовича і Данила Галицького?

7. Чим різнилась між собою Галицька і Волинська землі?

Г. Виявіть причинно-наслідкові зв’язки.

8. Якими були причини і наслідки встановленого на Русі панування мон-голо-татар?

9. Назвіть причини протистояння між князями і боярами в Галичі.

ІІІрівень

1. На контурній карті позначте:

а) які територіальні зміни відбулися в Галицько-Волинській державі за часів правління наступників Данила Романовича;

б) місця головних битв руських дружин з монголо-татарами.

Б. Виявіть причини і наслідки подій та явищ.

2. Якими були причини і наслідки занепаду Галицько-Волинського князівства у ІІ половині XrV ст.?

В. Орієнтуємось у часі.

3. Поставте у хронологічній послідовності імена галицько-волинських князів.

а) Роман Мстиславич;

б) Василько Романович;

в) Данило Галицький;

г) Юрій Львович;

д) Лев Данилович.

Г. Орієнтуємось в історичному просторі.

4. Яке місто, побудоване Данилом Галицьким, відзначало свій 750-річний ювілей у 2006 р.?

5. Назвіть міста, що виконували роль столиці Галицько-Волинської держави.

IV рівень

Вирішуємо проблему.

1. Чи можна стверджувати, що після розпаду Київської Русі Галицько-Волинське князівство стало опорою української державності?

2. Чому хану Батию вдалося підкорити давньоруські землі?

Відповіді

1 рівень

2 а; 3 б; 4 битва під Дорогочином; 5 — Данило Галицький; 6 а; 7 а; 8 а.

II рівень

5 б — д — а — г — в.

III рівень

3 а — в — б — д — г.