Тести

I рівень

1. Оцініть твердження.

Юрій-Болеслав II був отруєний боярами за намір перейти в католицтво.

а) Так;

б) ні.

2. Оберіть правильну відповідь.

Перша зустріч військ русичів з монголо-татарами відбулася за часів правління князя:

а) Ярослава Осмомисла;

б) Романа Мстиславовича;

в) Данила Романовича.

3. Оберіть правильну відповідь.

За часів правління Юрія-Болеслава II:

а) відбувалася експансія литовського князя Гедеміна на Русь;

б) зберігалися мирні відносини з Польщею і дружні — з Литвою;

в) тривала боротьба з боярами.

II рівень

1. Оберіть поняття, якому відповідає визначення.

__ — золотоординський намісник, який контролював місцеву владу, займався збиранням данини та переписом населення.

а) Ярлик;

б) баскак;

в) данина.
2. Співвіднесіть дати та події.

59

III рівень

1. Співвіднесіть у часі події європейської історії з відповідним періодом правління галицько-волинських князів.

60

2. Складіть розповідь за темою: «Культурний розвиток Галицько-Волинського князівства», використовуючи ключові слова: церкви і монастирі; бронзові палички для листа; пергамент; Пересопницьке Євангеліє; бібліотеки, книга — особливий дар.

IVрівень

1. Руські літописи характеризують князя Данила Галицького, з одного боку, як мудрого правителя, подібного Соломону, з іншого — дорікають йому, що боявся і корився Золотій Орді. Яку точку зору ви поділяєте і чому?

2. Складіть історичний портрет одного з галицько-волинських князів.

3. Наведіть аргументи на користь того, що Галицько-Волинська держава стала правонаступницею Київської Русі.

Відповіді  І рівень I б; 2 в; 3 б.  II рівень 1 а; 2 — 1 б, 2 в, 3 а. III рівень 1 — 1 в, 2 а, 3 б.