Мета: узагальнити та перевірити рівень засвоєння та розуміння знань; з’ясувати, як учні вміють застосовувати одержані знання при складанні таблиць, чи вміють користуватися історичною картою, додатковою літературою при написанні історичного портрета, чи оперують термінологією; розвивати навички дітей, аналізувати й узагальнювати історичні події, визначати їх суть, причини, значення.

Обладнання: портрет Б. Хмельницького, зображення козацьких клей-нодів, історична карта «Національно-визвольна війна українського народу в XVII столітті», контурні карти, дошка.

Тип уроку: урок:узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап уроку

II. Оголошення теми й мети уроку (на дошці тема і гтлан уроку)

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Завдання сьогоднішнього уроку — перегорнути сторінки історії нашого народу, на яких закарбувались події славетної давнини. У січні 1648 р. на Січі гетьманом був обраний Богдан Хмельницький, який і очолив Визвольну війну, про яку ми будемо сьогодні ще раз говорити.

IV. Основна частина уррку

1. Використання сугестопедичного методу

Цей метод дозволяє уявно перенестись у минулі часи (вчитель читає текст, а діти уявляють прочитане).

…У полудень ударили в литаври, зараз розпочнеться козацька Рада.

Завжди збирали її на Січовому майдані, та зібралося стільки народу, що кошовий та отаман вирішили перенести Раду за фортецю, на головний майдан.
Кошовий оголосив про бажання Хмельницького виступити проти польської шляхти.

— Слава і честь Хмельницькому! — закричали всі. Ми як табун без пастуха, нехай Хмельницький буде нашим керівником.

Виносяться клейноди: бунчук, булава і печатка.

— До булави потрібна голова! — звучить козацьке прислів’я. І на очах всього козацтва клейноди вручаються Богдану Хмельницькому і оголошують його гетьманом війська Запорозького…

Учитель. Так описує в своїй книзі ці події Оксана Іваненко. Що ви уявляли, слухаючи цей уривок? (Діти розповідають.)

2. Хвилинка термінології

Учитель. Якщо ми заговорили про клейноди, давайте повторимо ще раз їх призначення.

1) Символом чиєї влади була булава, який вигляд вона мала?

2) Що зображено було на печатці? Кому вона вручалась?

3) Яким був герб козаків?

4) Що таке корогва? Якими вони були у козаків?

5) У кого знаходився бунчук?

6) А каламар? Пірнач?

7) Для чого використовували литаври й мідні духові труби?

8) Що означає слово «клейноди»?

3. Робота з історичною картою

Учитель. З якими державами Б. Хмельницький підтримував дипломатичні відносини в ході Визвольної війни? (Кримське ханство, Османська імперія, Молдова, Трансільванія, Валахія, Венеція, Брандербурзьке королівство, Швеція,
Австрія, вів переписку з Олівером Кромвелем.)

Діти ставлять додаткові запитання учневі, що відповідає біля дошки.

4. Порівняння договорів, що були підписані під час війни

Див. табл.

Додаткові запитання від учнів класу для відповідаючих.

5. Тести

1) Причиною Визвольної війни був гніт:

а) соціальний;

б) релігійний; національний?

Який рік є початком Національно-визвольної війни?

а) 1648 р.;

б) 1654 р.;

в) 1657 р.

3) Гетьманом Запорозького війська в січні 1648 року був обраний:

а) Дмитро Вишневенький;

б) Богдан Хмельницький;

в) М. Кривоніс.

4) Союзником козаків в боротьбі з польською шляхтою були:

а) мадяри;

б) болгари;

в) росіяни;

г) татари.

Коли відбулася битва під Жовтими Водами?

а) Квітень 1648 p.;

б) квітень 1649 p.; травень 1648 р.

Який характер мала ця війна з боку українського народу?

а) Загарбницький;

б) антифеодальний;

в) визвольний.

83

7) Коли відбулася битва під Пи-лявцями?

а) Травень 1649 p.;

б) вересень 1649 p.;

в) вересень 1648 р.

Відповіді: 1) а б в; 2) а; 3) б; 4) г; 5) а; 6) в; 7) в.

Тести перевіряються взаємоперевіркою.

6. Колективне заповнення таблиці

Учитель

1) Доведіть, що Гетьманщина — українська козацька держава.

2) Згадайте всі ознаки державності та запишіть їх у зошиті.

Див. табл. 2.

Висновок (учні пишуть самі, потім зачитують). У ході Національно-визвольної війни на території України сформувалась козацька українська держава, з усіма ознаками державності.
7. Робота з контурною картою

1) Позначте на карті місця і дати головних битв і підписання договорів, шо мали місце в ході Національно-визвольної війни під керівництвом Б. Хмельницького.

2) Які міста ви позначили і що тут відбувалося? (Жовті Води, Пи-лявці, Львів, Збараж, Зборів, Біла Церква, Берестечко, Жванець, Батіг)

8. Зачитують історичні портрети на Б. Хмельницького (можна вибірково), заздалегідь підготовлені вдома.

V. Заключний етап

Учитель. У листі писаря Вигов-ського днем смерті Б. Хмельницького записано 27 липня. А 23 серпня тіло його було поховане, згідно із заповітом, в Суботові, в церкві, яку він збудував. Церква ця з дуже товс-
тими стінами існує и дотепер, але могили Хмельницького ви там не знайдете. Польський полководець Чарнецький у 1664 р. захопив Су-ботів і наказав викинути кістки гетьмана, але козаки встигли перепо-ховали труну, але, де саме, не відомо.

Попри всі помилки, Б. Хмельницький належить до великих людей нашої історії. Він зробив рішучий поворот у бік Росії і тим самим завдав аристократичному ладу Польщі такого удару, від якого вона не скоро отямилася.

Що найбільше сподобалось вам на уроці?

VI. Домашнє завдання

Повторіть параграф підручника 15— 18 і знайдіть до теми оригінальні питання.