Працюємо з атласом


Загрузка...

За допомогою карти атласа «Галицька й Волинська землі у ІІ пол.

XII ст.» та «Галицько-Волинська держава (1199-1340)» виконайте завдання і дайте відповідь на запитання:

1. Назвіть удільні князівства Галицько-Волинської держави, які потрапили під владу Литви протягом 1293-1341 рр.

2. Які території тимчасово (протягом 1280-1320) входили до складу Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького?

3. Назвіть спадкоємців Данила Галицького, за яких відбулося розширення територій.

розвиваємо хронологічні вміння

1. Розташуйте імена галицько-волинських князів у порядку їх правління:

а) Юрій I;

б) Болеслав-Юрій ІІ;

в) Андрій та Лев ІІ;

г) Лев I.

Відповідь: г — а— в — б.

2. Коли припинилася династія Романовичів?

а) По смерті Данила Романовича і Василька Романовича;

б) по смерті Лева Даниловича;

в) по смерті Андрія І та Лева II.

Відповідь: в.
3. Співвіднесіть хронологічні періоди з подіями галицько-волинської історії.

54

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

 

Творчі та пошукові завдання й запитання

 

1. Робота з текстами.

 

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

 

«Після смерті в бою правнуків Данила Галицького Андрія І та Лева II припинилася династія Романовичів, до влади прийшло боярство. В умовах боротьби іноземців за Галицько-Волинський престол воно вирішило само обрати князя, який би став слухняним знаряддям у їхніх руках. Вибір припав на мазовецького (польського) княжича Болеслава. Католик Болеслав перейшов у православ’я, узявши ім’я Юрій, і. став галицько-волинським князем Юрієм-Болеславом II».

 

Запитання

 

1) Коли сталася подія, про яку йдеться?

 

2) Які політичні зміни сталися у Галицько-Волинській державі?

 

3) Що спричинило ці зміни?

 

4) Визначте характер події: вона була закономірною чи випадковою? Чому?

 

6) Які наслідки матиме ця подія для подальшого розвитку Галицько-Волинської держави?

 

2. Упізнай героя.

 

1) «Книжник великий і філософ, якого не було перед цим на цілій землі і після нього не буде». (Володимир Василькович)

 

2) «Руський король». (Юрій I)

 

3) «Самодержець всієї Руської землі». (Роман Мстиславович)

 

4) Літопис називає його мудрим, як Соломон. (Данило Галицький)

3. Складіть таблицю «Внутрішня й зовнішня політика князів Галицько-Волинської держави».55

4. Приведіть у відповідність назву земель та імена правителів по смерті князя Данила Галицького.

56

 

Відповідь: 1 г; 2 а; 3 б; 4 в.

5. Віршовані загадки.

1) На Польщу і Литву ходив,

І землі угрів захопив,

І Закарпаттям володів.

Умів в державі лад тримати,

І тридцять років князювати.

(Лев І Данилович)

2) Одного із синів Данила Литвини правити запросили.

Та своїм підданим на горе,

Він помирає надто скоро.

(Шварно)

3) Як цього князя у живих не стало,

За ним багато іноземців сумувало.

І вся Волинь, бо він про неї дбав, — Торговим центром Володимир став.

(Володимир Василькович)

4) Він знову Галич і Волинь з’єднав,

Союз з Тевтонським орденом уклав, Щоби Литву на відстані тримати.

Всі королем його почали величати.

(Юрій)

5) Князі з Литвою дуже часто воювали

І головою у бою бездітними наклали. Династія з їх смертю припиняється,

А влада до боярства повертається. (Сини Юрія І Львовича Андрій і Лев)

6) Цей князь в Волині правити почав,

Бо Юрієву доньку за дружину мав.

Та згодом німцями себе він оточив Й покатоличити всю землю захотів.

(Юрій-Болеслав II Тройденович)

3. З числа наведених положень оберіть ті, що призвели до занепаду Галицько-Волинської держави?

а) Боярська опозиція;

б) роздробленість;

в) монголо-татарське іго;

г) внутрішні міжусобиці;

д) більш активна зовнішня політика князів порівняно із внутрішньою;

е) нерозвинена економіка;

ж) ізоляція країни.

Відповідь: а, в, г, д.

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Закінчити заповнення таблиці «Внутрішня й зовнішня політика за наступників Данила Галицького.