Мета: закріпити поняття «літосфера» і «земна кора»; сформувати в учнів систему знань про етапи розвитку нашої планети; дати уявлення про літосферні плити, про походження материків і океанів; розвивати інтерес до географії шляхом вивчення гіпотез утворення материків і океанів, логічне мислення з допомогою розповідей про види руху літосфери та їх наслідки; виховувати інтерес до пізнання природи Землі.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, схема «Літосферні плити», геохронологічна таблиця.
План уроку
1. Геологічний час.
2. Утворення материків і океанів.
3. Літосферні плити.
4. Рухи літосфери.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Географічний диктант (установити відповідність)
А. Ядро.
Б. Мантія.
В. Астеносфера.
Г. Земна кора.
1. Перша оболонка від поверхні Землі до глибини 5–80 км.
2. Центральна частина земної кулі.
3. Шар підвищеної в’язкості, розташований у верхній частині мантії.
4. Частина, в якій температура досягає 4000–5000 °С.
5. Входить до складу літосфери.
6. Частина, де тиск досягає максимальних показників.
7. Оболонка, що складає 4/5 об’єму Землі.
8. Де температура підвищується на 1 °С через кожні 33 м?
9. Оболонка, що перебуває у двох станах — рідкому і твердому.
Відповіді
А. Ядро — 2, 4, 6, 9.
Б. Мантія — 7.
В. Астеносфера — 3,5.
Г. Земна кора — 1, 5, 8.
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів
У ч и т е л ь. Звідки ж з’явилася наша планета? Скільки їй років? На сьогоднішньому уроці ми розглянемо етапи розвитку земного життя і пов’яжемо їх з геологічною історією планети. Також ми розглянемо гіпотезу походження материків і океанів і спробуємо уявити нашу Землю мільйони років тому.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя

Вік Землі складає близько 4,6 млрд років. Якщо прийняти 100 млн років за 1 рік, то вік нашої планети складатиме 46 років. Тоді до 42 років на материках не було життя. Тільки рік тому почали панувати динозаври, а тиждень тому з’явилися найдавніші люди.
Викладання блоками
Розвиток життя на Землі тісно пов’язаний з її геологічною історією, що демонструє геохронологічна таблиця.
2. Бесіда за таблицею
• Які ери виділяють в історії Землі?
• В яких ерах відсутні періоди?
• Які живі організми з’явилися упродовж кожної ери?
• У який період якої ери живе людина?

img8[1]
3. Розповідь учителя
Розгляньмо картосхему «Етапи формування материків і океанів».
У 1912 р. німецький геофізик Альфред Вегенер висунув гіпотезу руху материків. Основна ідея цієї гіпотези полягала в тому, що понад 200 млн років тому ще існували єдиний материк Панґея і єдиний океан Тетіс. Потім з Панґеї утворилися два материки — Лавразія і Ґондвана, що почали рухатися, перетворившись згодом на сучасні материки.
Ця теорія — лише гіпотеза, але вона допомагає краще зрозуміти закони існування материків і океанів.
Тверда оболонка Землі — літосфера — складається з літосферних плит.
Літосферні плити — це великі блоки земної кори, що переміщаються по астеносфері в різних напрямках зі швидкістю 1–6 см на рік.
4. Розгляньмо карту атласу «Будова земної кори»
Питання учням
• Скільки літосферних плит нараховується на Землі?
• Назвіть їх.
• З якою швидкістю та в якому напрямку рухаються Євразійська, Африканська, Північно-Американська плити?
• Яка плита рухається повільніше за всіх? яка найшвидше?
• Назвіть плити, що зіштовхуються одна з одною. Що відбувається під час їх зіткнення?
• Назвіть плити, що розсуваються. Які це має наслідки?
Сили, здатні рухати літосферні плити, називаються внутрішніми силами Землі, що діють у земній корі та мантії. Вони поділяються на три типи: коливальні, складчасті та розривні.
У результаті коливальних рухів утворюються гірські системи, піднімаються або опускаються окремі ділянки суходолу (наприклад, Скандинавський півострів повільно піднімається, а західне узбережжя Євразії опускається).
Складчасті рухи призводять до зминання в складки гірських порід і супроводжуються розривами останніх.
Розривні рухи утворюють розломи, тріщини, грабени й горсти.

 

е

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
Бесіда
• Що таке літосферні плити?
• Як утворилися сучасні материки й океани?
• Чому відбувається рух літосферних плит?
VI. Підсумок уроку
• Геологічний час — це проміжок часу, протягом якого відбувається
розвиток Землі. Вік Землі складає 4,6 млрд років.
• Літосфера складається з літосферних плит, що постійно рухаються.
• Рухи літосферних плит бувають такі: коливальні, складчасті й роз-
ривні.
VII. Домашнє завдання
• Опрацювати параграф підручника.
• Випереджувальне завдання: підготувати повідомлення про реакції
тварин на наближення різних катаклізмів.