Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Русь-Україна та суміжні землі періоду монгольського вторгнення (1223 -1240-і рр.) виконайте завдання і дайте відповідь на запитання:

1. Назвіть місце битви руських князів з монголами у 1223 р.

2. Назвіть землі, завойовані монгольськими військами під час походу 1237-1238 рр.

3. Назвіть місця найважливіших битв русичів з монголами у 12401241 рр.

4. Назвіть дату захоплення монголами Києва.

5. Покажіть на карті столицю Золотої Орди.

Розвиваємо хронологічні вміння

1. Співвіднесіть дати і події.

50

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

2. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

а) Розорення монголами Переяславської та Чернігівської земель;

б) заснування Золотої Орди;

в) вторгнення монголів у Галицько-Волинську землю;

г) створення Монгольської держави;

д) розорення монголами Києва.

Відповідь: г — а — д — в — б.

Творчі та пошукові завдання і запитання

1. Працюємо з текстами.

Прочитайте тексти і дайте відповіді на запитання до них.

Текст 1. Плано Карпіні «Про спустошення монголами Русі»

Вони (золотоординці) ні з ким не укладали мир, окрім тих, що підкорялися їм, бо… мають від Чингізхана наказ підпорядкувати собі всі народи…

І ось що вони від них вимагають: ходити з ними, коли їм заманеться, на війну і давати десятину з усього — як з людей, так і з речей. Чоловіків, що мають дружин, забирали з собою, так само чинили з жінками, у яких не було законних мужів… Іншим же, за ординськими звичаями, переписавши їх, наказували, щоб кожен, як малий, так і дорослий, навіть одноденне немовля, бідне й багате, платили данину… Хто не заплатить данину, залишається у рабстві…

Текст 2. Народна пісня

У кого нема грошей,

У того дитя візьме.

У кого дитя немає,

У того дружину візьме.

У кого дружини немає,

Того самого головою візьме.

Запитання до текстів 1—2

1) У чому полягало монгольське панування на українських землях?

2) Хто мав сплачувати данину завойовникам?

3) Як поводилися монголи на завойованих землях?

Текст 3. Плано Карпіні «історія монголів»

Монголи пішли проти Русі, зробили велике винищення землі руської, поруйнували міста й фортеці, повбивали людей. Обложили Київ, який був  столицею Русі, і після тривалої облоги вони взяли його, повбивавши жителів міста. Звідти, коли ми їхали через їх землю, ми знаходили безліч голів і кісток мертвих людей, які лежали у полі, тому що це місце було дуже велике і дуже багатолюдне, а зараз воно зведено майже ні на що. Якщо існує там поселення, то не більше 200 будинків, а людей тих тримають у найтяжчому рабстві. Просуваючись сюди з боями, вони спустошили всю Русь».

Текст 4. Літописна розповідь про оборону Києва

Приставив Батий багато пороків до міста Києва біля Лядських воріт. Багато пороків било в стіни безупинно, день і ніч, а городяни мужньо боролися, і багато було мертвих, і лилася кров, як вода… і так за допомогою великої кількості пороків пробили міські стіни та увійшли до міста, а городяни кинулися назустріч їм. І тут можна було бачити й почути страшний тріск списів і стукіт щитів; стріли затьмарили світло так, що не було видно неба за стрілами, а була темрява від безлічі стріл татарських, і скрізь лежали мертві, і скрізь текла кров, як вода. Важко поранений воєвода Дмитро, і багато сильних загинуло.На ранок прийшли на них татари, і був бій лютий, і почали втрачати сили люди. І бігли зі своїми пожитками до церковної комори, і від ваги повалилися стіни церковні, і захопили татари місто Київ…

Запитання до текстів 3—4

1) Чи відрізняються описи оборони Києва у Плано Карпіні та в літописця?

2) Назвіть види зброї, яка використовувалася монголами і русичами під час оборони Києва.

3) Як ставиться літописець до киян, що боронили місто?

4) Якими були наслідки панування монголів на Русі?

2. Співвіднесіть терміни і поняття.

51

Відповідь: 1 г; 2 в; 3 а; 4 б.

3. Виключіть зайве.

Чингізхан, Котян, Батий, Угедей. (Котян — половецький хан, інші — монгольські).

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Намалювати зброю руських і монгольських воїнів; намалювати ілюстрацію до розповіді літописця «Оборона Києва».

3. Підготувати повідомлення:

1) «Вплив монголо-татарської навали на розвиток Галицько-Волинського князівства».

2) «Данило — князь галицький».