Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Галицька й Волинська землі у ІІ пол.

XII ст.» та «Галицько-Волинська земля (1199—1340)» виконайте завдання і дайте відповіді на запитання:

1. Назвіть держави, князівства та народи, з якими межували Галицька і Волинська землі.

2. Назвіть центри удільних князівств Галицької та Волинської земель.

3. Хто, де і коли об’єднав Галицьку і Волинську землі?

4. Назвіть дати і напрямки походів Романа Мстиславовича.

5. знайдіть на карті місце та назвіть дату загибелі Романа Мстиславовича.
розвиваємо хронологічні вміння

1. Співвіднесіть дати й події.

48

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

2. Розташуйте в хронологічній послідовності події.

а) другий похід Романа Мстиславича проти половців;

б) загибель Романа Мстиславовича;

в) об’єднання Галичини і Волині;

г) похід на Київ.

Відповідь: в — г — а — б.

3. Наведені нижче події розташуйте в хронологічному порядку.

а) Утворення Галицько-Волинського князівства;

б) захоплення Константинополя хрестоносцями;

в) загибель Романа Мстиславича;

г) перша письмова згадка про Москву;

д) Перша літописна згадка назви «Україна»;

е) Запровадження в Англії Великої хартії вольностей.

Відповідь: г — д — а — б — в — е.

Творчі та пошукові завдання і запитання

1. Робота з текстами.

Прочитайте наведені уривки з історичних джерел і дайте відповіді на запитання до них:

Текст 1. уривок з Галицько-волинського літопису про князювання великого князя романа

Він кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як та рись, губив їх, як той крокодил, і переходив їх землю, як той орел, а хоробрий був, як тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха, що погубив поганих ізмаїльтян, тобто половців…

Запитання

1) Про яку подію розповідає літопис?

2) Чому щодо ворогів Романа Мстиславича літописець вживає слово «погані»?

3) Що поєднувало князя Романа з Володимиром Мономахом?

2. Портретна галерея.

Волинь із Галичем правитель об’єднав,

Нову династію князівську заснував.

Зумів до них Чернігів з Києвом додати,

Лани українські литовцями орати.

На Польщу він походами ходив І половців дощенту розгромив.

(Роман Мстиславович)

3. Акровірші.

Виставивши виділені букви в одну вертикаль, ви прочитаєте ім’я князя, про якого йдеться в наведеному уривку. Що ви знаєте про цього князя?

Ти у Галичі високім Міцно на престолі сів,

Ти — стрімкий, відважний воїн,

Пострах був для ворогів.

Затремтів перед тобою Гордий половецький хан.

Ти Литві й сусідній Польщі Завдавав чимало ран.

(Роман)

4. Анаграми.

1) СЛІВА — до цієї річки на заході сягали кордони Галицько-Волинського князівства. (Вісла)

2) НОРМА — відомий галицький князь. (Роман)

5. Зашифрована фраза.

Якщо ви виберете з кожного горизонтального ряду тільки ті літери, що вживаються лише один раз, ви зможете прочитати, як називав галицького князя Романа літописець. (Самодержець всієї України)

49

6. Коли та за яких обставин ці слова були виголошені Романом Мстиславовичем:

1) «Не задавивши бджіл, не їсти меду»? (Боротьба з галицькими боярами)

2) «Як був князем, так і буду, а ламати свою віру заради королівської корони не стану»? (У зв’язку з відмовою князя від пропозиції Папи Римського отримати корону в обмін на перехід до католицтва.)

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення:

1) «Роман Мстиславич. Ставлення до князя у країні та за кордоном».

2) «Діяльність Романа Мстиславича у внутрішній та зовнішній політиці».

3) «Основні події життя і діяльності Романа Мстиславича».

3. Підготувати випереджальне завдання «Нащадки Романа Мстиславича».