Цілі уроку: з’ясувати причини і передумови Великих географічних відкриттів, ознайомити з успіхами португальських та іспанських мореплавців; удосконалювати вміння учнів установлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з історичною картою; формувати повагу до знань; на прикладі життя і діяльності відомих мореплавців показати, що цілеспрямованість, наполегливість, відстоювання переконань — головні умови життєвих досягнень.

Обладнання: карта «Великі географічні відкриття», портрети мандрівників, плакат «Уявлення про світ у середні віки», ілюстрації середньовічних географічних карт, навігаційних приладів (цей матеріал можна взяти в кабінеті географії).

Поняття і терміни: передумови, Великі географічні відкриття, каравела, навколосвітня подорож, колоніальний поділ світу і колоніальні імперії.
Персоналії: Бартоломео Діас, Васко да Гама, Христофор Колумб, Америго Веспуччі, Фернан Магеллан.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

1. Тести.

1. Яке із вказаних явищ не є характерним для Середньовіччя?

а) натуральне господарство;

б) технічний прогрес; в) ремесло.

2. Підприємство, що є посередником у кредитах і платежах, це:

а) банк; б) мануфактура;

в) парламент.

3. Підприємство, що робить вироби на замовлення, це:

а) банк; б) реміснича майстерня; в) мануфактура.

4. Підприємство, що робить вироби на продаж, це:

а) банк; в) реміснича майстерня; в) мануфактура.

5. Хто з названих представників суспільства з’явився у Новий час?

а) дворянин; б) селянин; в) найманий робітник.

6. Які із вказаних явищ були характерними для Нового часу?
Ернан Кортес
а) найбагатшими і найвпли-вовішими людьми в суспільстві є феодали;

б) процвітання підприємництва і торгівлі;

в) високий рівень розвитку мануфактурного виробництва;

г) панування католицької церкви.

Запитання учням.

2. Що спільного та відмінного між ремісничим і мануфактурним виробництвом?

Перевірка понять з теми (термінології).

Запитання учням.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.img2

План

1. Причини та передумови Великих географічних відкриттів у Середньовіччі.

2. Найвідоміші відкриття мореплавців.

1. Причини та передумови Великих географічних відкриттів.

Вчитель. Розглянемо погляди на будову світу в середні віки. Як відомо, подорожували тоді дуже мало. Головне джерело знань — Біблія — не повідомляла точних даних про Землю і Всесвіт. Складені в середні віки карти нікуди не вели (у центрі Землі зображувався Єрусалим, карта була зорієнтована на Схід, а не на Північ, масштабів не дотримувалися). Відкриття, здійснені в той період, були лише випадковим результатом завойовницьких походів, не фіксувалися на картах, про них швидко забували.

Чому ж наприкінці XV століття інтерес до далеких країн раптом різко зріс?

Розглянемо причини Великих географічних відкриттів:

— зростання міст і розвиток торгівлі, інтерес до багатства і розкоші, що з’явився внаслідок хрестових походів, викликали величезний попит на оксамит і атлас, ювелірні прикраси, красивий посуд;

— для придбання всіх цих предметів розкоші були потрібні гроші — золото, срібло, запасів яких було дуже мало в Європі, а власні, європейські товари коштували недорого через порівняно низьку якість;

— нарівні із золотом мірилом багатства стали перець і прянощі (імбир, кориця, мускат), що доставляли з островів Тихого океану через безліч посередників, через що вони цінувалися дорожче, ніж золото.

— традиційні торговельні шляхи суходолом зі Сходу були захоплені турками-османами, що

дуже ускладнило торгівлю і зробило ще більш дорогими цінні товари.

Таким чином, у європейців були серйозні причини шукати нові торгові шляхи на Схід.

Якщо причини — це те, що зробило необхідними Великі географічні відкриття, то передумови — це можливості їх здійснення.

Чи були наявними такі можливості наприкінці XIV — на початку XV ст. ?

Розглянемо передумови Великих географічних відкриттів.

1. Соціальні передумови.

Запитання учням.

Які верстви суспільства і чому були зацікавлені у відкритті нових торговельних шляхів в Азію і можливості здійснити їх? (купецтво і збіднілі дворяни).

Найбільше збіднілих, але гордовитих через своє походження дворян, що не бажали заробляти власною працею, було в невеликих за територією і не багатих на родючі землі Іспанії і Португалії. Велика кількість шукачів пригод готові були відправитися в чужі землі за славою і багатством.

2. Технічні передумови.

Запитання учням. Спрогнозу-

вати, які технічні винаходи зробили можливими Великі географічні відкриття.

Досвід у суднобудуванні і мореплавстві, створення кораблів нового типу —■ каравел з косими вітрилами, що давали змогу плисти навіть проти вітру; використання компаса й астролябії — навігаційних приладів для визначення свого місця розташування за зірками. Початок складання детальних карт узбереж.

3. Наукові передумови.

Стали поширюватися забуті з

часів античності ідеї про кулясту форму Землі.

Вчитель підбиває підсумки. Із середини XV століття назрівають причини і створюються переду-
мови для здійснення нових географічних відкриттів і досліджень поверхні Землі.

2. Найвідоміші відкриття мореплавців.

Самостійна робота з підручником.

Завдання учням.

Заповніть таблицю «Великі географічні відкриття».

Зразок виконаної роботи (див. табл.).

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Домашнє завдання: за підручником, за яким працює вчитель.

img7 img5

img6