Цілі уроку: підвести учнів до розуміння причин Першої світової війни, її характерних особливостей порівняно з попередніми війнами та сформувати у них глибоке переконання, що жодні причини не можуть виправдати ті страждання, руйнування та загибель мільйонів людей, які принесла ця війна народам світу.

Завдання:

1. Підвести учнів до розуміння причин та обставин, які призвели до розв’язання війни.

2. Охарактеризувати настрої в суспільствах провідних країн світу напередодні та в перші місяці війни.

3. Використовуючи карти, пояснити плани воюючих держав та їх втілення або провал під час воєнних кампаній 1914 р.

4. Сформувати в учнів переконання, що розв’язання війни насправді було вигідним лише купці багатіїв та політиканів, а на-
роди світу стали заручниками їхніх амбіцій і жаги збагачення будь-яким шляхом.

Очікувані результати:

Після уроку учні зможуть:

1. Пояснювати причини та обставини розв’язання Першої світової війни.

2. Використовуючи карти, аналізувати плани воюючих держав та їх втілення в перші місяці війни.

3. Розуміти та застосовувати терміни «агресія», «анексія», «військовий союз».

4. Характеризувати настрої в суспільній свідомості різних соціальних верств на початковому етапі війни.

5. Висловлювати свою думку щодо можливості використання війни як засобу вирішення міжнародних конфліктів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Використовуючи знання з курсу всесвітньої історії за 9 клас, учні мають пригадати передумови та причини утворення в Європі наприкінці XIX — на поч. XX ст. «Союзу трьох імператорів», Троїстого союзу та Антанти. Вчитель може використати схему з підручника (с. 8). (Див. інформацію про навчально-методичний комплекс «Всесвітня історія. 10 клас» у № 18, 2006.)

Колективна робота за запитанням (технологія «Мозковий штурм»)

Запитання учням: чому в Європі склалася саме така розстановка сил?

Підсумовуючи відповіді учнів, вчитель переходить до вивчення нового матеріалу, зазначаючи, що війна 1914—1918 pp. розгорнулася між двома угрупованнями держав: Троїстим союзом та Антантою.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Причини і привід до війни

Пояснення вчителя. Пояснюючи причини розв’язання Першої світової війни, вчитель спирається на схему 1 «Причини і привід до Першої світової війни», таблицю 1 «ВМС провідних країн світу станом на 1914 р.», схему з підручника «Військові витрати у 1913 р.» (с. 9). Учні мають зробити записи до зошитів.

Формування понять. Поняття «коаліція».

Розповідь учителя. Розповідаючи про вбивство ерцгерцога Франца-Фердинанда, слід використати фото та відео.

2. Початок війни між державами Антанти та німецьким блоком

Самостійна робота учнів з підручником. Опрацювати матеріал пункту 2 (с. 11 підручника).

Формування понять. Поняття «агресія», «нейтралітет».

Робота в групах. Учні обговорюють запитання: чому, на вашу думку, локальний австро-сербсь-кий конфлікт переріс у світову війну?

3. Стратегічні плани противників

Розповідь учителя. Учитель будує розповідь, аналізуючи (на власний вибір) схему 2 «Територіальні плани країн», таблицю 1 «ВМС провідних країн світу станом на 1914 р.» та схему з підручника «Співвідношення сил воюючих держав у 1914 р.».

Формування понять. Поняття «бліцкриг», «фронт».

Бесіда з учнями за запитаннями:

1. Які стратегічні плани мали противники напередодні війни?

2. Які висновки можна зробити, зіставляючи сили воюючих держав?

4. Бойові дії у 1914 р.

Розповідь учителя і робота з

картою. Учитель може користу

ватися настінною картою чи картою, вміщеною у підручнику (с. 15).

Самостійна робота учнів. Використовуючи матеріал підручника, учні заповнюють таблицю 2 «Перша світова війна».

Робота з таблицею 2.

1. Заповніть таблицю.

2. На якому фронті велися більш інтенсивні дії? Які факти на це вказують?

3. Який фронт був більш динамічним. Чому?

4. Який фронт, на вашу думку, був вирішальним?

Робота з історичними документами. Учні мають самостійно опрацювати текст документів, уміщених на с. 17—18, та дати відповіді на запитання до них.

Робота з хронологічним словником. Записати до зошитів дати (с. 18 підручника).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

Учитель на власний розсуд обирає запитання та завдання, запропоновані в підручнику («Перевірте себе») та методичному посібнику.
V. ПІДСУМОК УРОКУ.

Учитель робить висновок

(останній абзац параграфа, с. 16).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Опрацювати матеріал підручника (с. 8—18).

Завдання до уроку № 2 Початковий рівень

1. Чи погоджуєтесь ви з твердженням:

1.1. У 1914 році у стані війни опинилися всі члени Антанти та Троїстого союзу, крім Італії, яка проголосила нейтралітет.

Так. Ні

1.2. Розробляючи план війни, німецький генеральний штаб передбачав одночасне ведення воєнних дій на двох фронтах — проти Росії та проти Франції.

Так. Ні

1.3. За планами воюючих сторін, основними фронтами Першої світової війни мали стати Північний і Західний.

Так. Ні

1.4. У цілому воєнні дії 1914 р. завершилися на користь Антанти.

Так. Ні

2. Закінчіть речення:

2.1. Формальним приводом до розв’язання Першої світової війни стало …

а) захоплення Австро-Угор-щиною Боснії та Герцеговини;

б) вбивство наступника авст-ро-угорського престолу ерцгерцога Франца-Фердинанда;

в) загибель англійського трансатлантичного лайнера «Лу-зітанія».

2.2. Після отримання ультиматуму від австро-угорського уряду сербське керівництво одразу звернулося по допомогу до…

а) Великої Британії;

б) Франції;

в) Росії.

2.3. На проведенні «твердо» політики стосовно австро-німецького блоку у 1914 р. наполягав…

а) президент Франції Пуанкаре;

б) прем’єр-міністр Великої Британії Ллойд-Джордж;

в) президент США Вільсон.

3. Вкажіть правильну відповідь:

3.1. Які держави входили до складу Антанти напередодні Першої світової війни?85

а) США;

б) Велика Британія;

в) Франція;

г) Бельгія;

д) Італія; ‘ є) Росія.

3.2. Що стало приводом до початку Першої світової війни?

а) убивство ерцгерцога Франца — Фердинанда;

б) утворення Антанти;

в) балканські війни.

3.3. Які країни першими вступили у війну?

а) Росія та Німеччина;

б) Франція та Німеччина;

в) Австро-Угорщина та Сербія.
3.4. Вкажіть дату битви на р. Марні:

а) 5—12 вересня 1914 р.;

б) 6 серпня — 13 вересня 1914 p.;

в) 17 серпня — 14 вересня 1914 р.

3.5. Визначте, яка країна у 1900 р. розробила воєнний план, в якому вперше передбачалося створення командування фронтами:

а) Німеччина;

б) Велика Британія;

в) Франція;

г) Росія.

3.6. Визначте, який документ було підписано Великою Британією та Францією 10 лютого 1913 p.:
а) пакт про ненапад;

б) договір про створення Антанти;

в) морська угода;

г) угода про встановлення дипломатичних відносин.

Середній рівень

1. Доповніть твердження:

1.1. У Сербії існував конфлікт

з Австро-Угорщиною з 1908 року, коли остання захопила провінції… (Боснію та Герцеговину).

1.2. Причиною оголошення Великою Британією війни Німеччині стало порушення… (нейтралітету Бельгії).

1.3. Австро-Угорщина ще з -.асу укладення союзного договору з Німеччиною в 1879 р. вважала своїми ворогами…(Росію, Сербію і Чорногорію).

2. Позначте правильне (кілька варіантів):

2.1. У 1914 р. було відкрито такі фронти воєнних дій:

а) Західний;

б) Італійський;

в) Кавказький;

г) Східний;

д) Балканський.

2.2. У 1914 р. спільними силами Франції та Великої Британії було захоплено німецькі колонії:

а) Того;

б) Руанду;

в) Бурунді;

г) Камерун;

д) Східну Африку.

3. Відновіть текст, вставивши пропущені слова:

3.1. 28 червня 1914 року у столиці Боснії 1)_19-річним студентом 2)_було вбито наступника 3)_престолу ерцгерцога 4)_та його 5)_.

Вбивця виявився членом таємної організації 6)_, яка боролася за приєднання Боснії до

7)_-

Відповідь: 1) Сараєві; 2) Гаврилом Принципом; 3) австро-угор-ського; 4) Франца-Фердинанда;

5) дружину; 6) «Молода Боснія»;

7) Сербії.

3.2. 1) У_році в Росії було

розроблено новий план ведення війни, згідно з яким російські воєнні сили мали об’єднуватись

у дві групи: 2)_фронт проти

3) _та 4) _ фронт проти

5 )_. В плані вперше пропонувалося створення нової інстанції управління військами —

6) _. На Чорноморський

7) _ покладалася блокада

В)_

Відповідь: 1) 1900; 2) Північний;

3) Німеччини; 4) Південний;

5) Австро-Угорщини; 6) командування фронтами; 7) флот; 8) Босфору.

4. Установіть відповідність між країнами і датами їх вступу в Першу світову війну:

1) Австро-Угорщина;

2) Німеччина;

3) Франція;
4) Велика Британія;

5) Японія.

а) 23 серпня 1914 p.;

6) 28 липня 1914 p.;

в) 1 серпня 1914 p.;

г) 3 серпня 1914 p.;

д) 4 серпня 1914 р.

Відповідь: 16, 26, Зг, 4д, 5а.

5. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їх посадами (титулами):

1) Фон Шліффен;

2) Франц-Фердинанд;

3) Жоффр;

4) Брусилов;

а) головнокомандувач французької армії;

б) командувач Південно-Західного фронту;

в) ерцгерцог, наступник австрійського престолу;

г) начальник німецького генерального штабу.

Відповідь: 1г, 2в, За, 46.

Достатній рівень

1. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) вступ у війну Росії;

б) утворення Антанти;

в) убивство ерцгерцога Франца-Фердинанда;

г) Сарикамиська операція;

д) битва у Східній Пруссії.

Відповідь: б, в, а, д, г.

2. З перелічених положень вкажіть причини початку Першої світової війни:

а) загострення суперечностей між провідними країнами світу в економічній, військовій і колоніальній сферах;

б) вбивство ерцгерцога Франца-Фердинанда в Сербії;

в) анексія Австро-Угорщиною Боснії та Герцеговини;

г) поява на початку XX ст. нових засобів масового зни-
щення людей, початок гонки озброєнь;

д) прагнення правлячих кіл провідних країн подолати внутрішньополітичну кризу та наростання революційного і національно-визвольного рухів.

є) утворення двох військово-політичних союзів — Антанти і Троїстого союзу.

Відповідь: а, г, д.

3. Доповніть конкретними історичними фактами загальне твердження:

3.1. Основною причиною Першої світової війни було загострення суперечностей між провідними країнами світу в економічній, військовій та колоніальній сферах.

3.2. В останні роки перед початком Першої світової війни в багатьох країнах світу відбувалася мілітаризація економіки та суспільної свідомості.

3.3. Основою німецького стратегічного плану війни стала «доктрина бліцкригу».

4. Розкрийте суть поняття «доктрина бліцкригу».

5. Визначте, про яку битву (військову операцію) йдеться:

5.1. Перша битва на Західному театрі воєнних дій, що тривала з 5 по 12 вересня 1914 року. В ній взяли участь 1,5 млн вояків. Результатом битви став відступ німецьких військ до р. Ена та остаточний провал шліффенівсько-го плану «блискавичної війни». (Битва на р. Марна.)

5.2. Битва між російськими та австрійськими військами, що тривала з 5 серпня по 13 вересня 1914 року. Результатом битви став відхід австрійських військ від Львова, а пізніше з території Галичини. Втрати обох сторін станови

ли 630 тис. вояків. (Битва в Галичині.)

5.3. Військова операція, що відбувалася на Кавказькому фронті з 22 грудня 1914 р. по 7 січня 1915 р. між російськими та турецькими військами. Результатом битви стало повне знищення 3-ї турецької армії. (Сарика-миська операція.)

Високий рівень

1. Які країни на початку XX ст. входили до Антанти та Троїстого союзу? Чому напередодні Першої світової війни в Європі склалася саме така розстановка сил?

2. Проаналізуйте схему «Військові витрати у 1913 р.» (с. 9 підручника). Які країни і з якої причини витрачали на підготовку до війни найбільше коштів?

3. Розкрийте передумови та розвиток боснійської кризи 1908 року. Як змінилася політична ситуація на Балканах напередодні Першої світової війни?

4. Проаналізуйте стратегічні військові плани воюючих сторін. Складіть порівняльну таблицю.

5. У чому полягали причини провалу плану Шліффена восени

1914 р.?

6. Як ви вважаєте, які цілі ставила Туреччина, вступаючи у війну на боці Німеччини?

7. Кросворд «Бліцкриг»:

1. Назва країни, порушення нейтралітету якої стало приводом до оголошення Великою Британією війни Німеччині.

2. Прізвище начальника німецького генерального штабу, автора плану ведення війни.

3. Назва країни, що вступила у війну 23 серпня 1914 p., розпочавши воєнні дії на території Китаю.

4. Прізвище вбивці австрійського ерцгерцога Франца-Фердинанда.

5. Назва військової операції, що відбувалася на Кавказькому фронті з 22 грудня 1914 р. по 7 січня 1915 р.

6. Назва річки, поблизу якої відбулася перша битва на Західному театрі воєнних дій, що тривала з 5 по 12 вересня 1914 р.

7. Назва країни, що вступила у війну 1 листопада 1914 р. на боці
Німеччини, розпочавши воєнні дії проти Росії.

8. Назва сербської провінції, захопленої Австро-Угорщиною у 1908 р.

86