1.  Який елемент одягу варварів вважався головним? Чому?

Найважливішим елементом одягу у варварів у ті часи вважався пояс, оскільки саме на нього вішали зброю. Археологи часто знаходять пояси, навіть прикрашені коштовним камінням.

2.  Чому часто англи і сакси пекли хліб із жолудів? Чим пояснити

цю дивну звичку?

Хліб із жолудів випіквся в неврожайні роки, які були досить частими, враховуючи примітивний характер хліборобства в ті часи.

3.  Яку хворобу за доби Середньовіччя прозвали «чорною мітлою людства»?

4.  Хто, на вашу думку, отримував вигоди внаслідок постійних воєн, голоду, хвороб та епідемій?

5.  Чому в період Середньовіччя подружжя намагалося народити якомога більше дітей?

6.  Чому в епоху Середньовіччя середній вік життя людини не перевищував 35–40 років?

7.  Чому в середні віки дітей охоче використовували в судових справах?

8.  Якою була влада чоловіка у середньовічній родині?

9.  Чому в  середні віки хлопчиків і  дівчаток виховували порізному?

10.  Чому історикам важко встановити чисельність населення Європи в середні віки?

Середній рівень

1.  На запитання: «Який прибуток приносить земля?» — її власник відповідав: «500 чоловік». Як пояснити таку відповідь?

В епоху раннього Середньовіччя у сфері суспільних відносин домінуючим був чинник залежності однієї людини від іншої. Становище людини в суспільстві визначалося кількістю людей, які від неї залежали.

2.  Чому до нашого часу дійшла значна кількість скарбів, захованих в період раннього Середньовіччя?

Коштовності в ту епоху заривалися в землю не для використання в майбутньому, а для збереження родючості землі, яка була головною цінністю в  тогочасному суспільстві. Коштовності ж не становили значної цінності в епоху панування натурального господарства.

3.  Чи погоджуєтесь ви із тезою, що в епоху Середньовіччя між людиною і природою панувала цілковита гармонія?

4.  Яку роль у ранньому Середньовіччі у житті людини відігравав ліс та його багатства?

5.  Чим пояснити активні міграції населення, що відбувалися протягом всього раннього Середньовіччя?

6.  Чому в середньовічній Європі населення не могло запобігти голоду?

7.  Назва країни Голландії означає «лісова країна». Чому за часів Середньовіччя ця назва уже не відповідала дійсності?

8.  Чим пояснити часті погроми євреїв в середньовічній Європі?

9.  Використовуючи середньовічні мініатюри, дайте відповідь на запитання: «Чим середньовічна мода відрізнялася від сучасної? Що залишилося незмінним?»

10.  Прочитайте уривок з «Аугсбурзького регламенту про жебраків» (1491 р.) і дайте відповідь на запитання: «Чому міська рада Аугсбурга прийняла такий жорстокий закон проти жебраків?» «Рада визнала за необхідне і постановила: далі забороняється всім, чи то одружені люди, жінки або чоловіки, вдови або

неодружені, бюргери чи жителі міста, збирати милостиню як удень, так і вночі, інакше як з дозволу і за постановою почесної ради, від якої вони повинні одержати особливий значок, а саме — жестяний жетон. Цей жетон треба носити при собі кожному, хто збирає милостиню. Виняток становлять чужоземні

пілігрими і  проїжджі жебраки, яким дозволяється просити  милостиню протягом трьох днів і не більше».

11.  Проаналізуйте дані, подані в таблиці, та дайте відповідь на запитання: «Чи був час, коли чисельність населення країн Європи різко скорочувалася? Якими причинами це можна пояснити?»

12.  Чому давні шотландці досить часто зводили свої будинки на палях посеред озера?

Цей дивний звичай був зумовлений необхідністю захисту від частих нападів.

13.  Розгляньте портрети середньовічних жінок. Які висновки про середньовічну жіночу моду можна зробити на підставі цих зображень?