1.  Який елемент одягу варварів вважався головним? Чому?

Найважливішим елементом одягу у варварів у ті часи вважався пояс, оскільки саме на нього вішали зброю. Археологи часто знаходять пояси, навіть прикрашені коштовним камінням.

2.  Чому часто англи і сакси пекли хліб із жолудів? Чим пояснити

цю дивну звичку?

Хліб із жолудів випіквся в неврожайні роки, які були досить частими, враховуючи примітивний характер хліборобства в ті часи.

3.  Яку хворобу за доби Середньовіччя прозвали «чорною мітлою людства»?

4.  Хто, на вашу думку, отримував вигоди внаслідок постійних воєн, голоду, хвороб та епідемій?

5.  Чому в період Середньовіччя подружжя намагалося народити якомога більше дітей?

6.  Чому в епоху Середньовіччя середній вік життя людини не перевищував 35–40 років?

7.  Чому в середні віки дітей охоче використовували в судових справах?

8.  Якою була влада чоловіка у середньовічній родині?

9.  Чому в  середні віки хлопчиків і  дівчаток виховували порізному?

10.  Чому історикам важко встановити чисельність населення Європи в середні віки?