Розвиваємо хронологічні вміння

Співвіднесіть дати і події.

42

Відповідь: 1 б; 2 а; 3 г.

Творчі та пошукові завдання і запитання

1. Робота текстами.

Прочитайте наведені написи і дайте відповіді на запитання.

1) Напис на берестяній грамоті: «Аз купець Домажир цією грамотою засвідчую, що узяв у борг 20 гривень у чернігівського гостя (купця) Гліба».

2) Напис на глиняному посуді: «Цей глек виготовив гончар Ми-лоніг».

3) Напис на мечі: «Сей меч зробив коваль Путята».

4) Напис на берестяній грамоті: «Аз Марфа, вдова дружинника Гордя-ти, б’ю чолом тисяцькому Кирилу, прошу справедливого суду для чада мого Михайла, бо став він жертвою навіту і нізащо в порубі сидить».

Запитання

1) Про що свідчать ці написи?

2) Ким вони були зроблені?

3) До яких суспільних верств належали автори?

4) Для чого майстри робили написи на своїх виробах?

2. Робота з таблицями.

Заповніть таблицю «Культура Київської русі».

43

3. Про кого (що) йдеться в уривках документів?

1) «Окраса для воїна — зброя, для корабля — вітрила, а для праведника — читання книг». (Літописці про ціну книги в житті людини)

2) «Билися день, билися другий; третього дня під полудень упали стяги Ігореві…». (Про похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців у 1185 р.)

3) «В оформленні церкви використано багато мармуру, тому сучасники називали її ще мармуровою». (Десятинна церква)

4) «Стіни виграють золотом мозаїки набраної зі смальти 177 кольорових відтінків…». (Софійський собор)

5) «Щодо його значення вчені висловлюють різні думки. Одні вважають його зображенням рибальського знаряддя, інші — символічним зображенням польоту сокола тощо». (Тризуб)

6) «Її знають і чують в усіх кінцях землі». (Київська Русь)

7) «Цей іконописець навчався у візантійських майстрів. Брав участь в оздобленні Успенського собору Києво-Печерської лаври. Крім того, був майстром мозаїки, лікарем та ювеліром». (Аліпій)

4. Анаграми.

Переставте літери в словах так, щоб утворились слова.

1) ТОРНЕС — автор «Повісті минулих літ». (Нестор)

2) МОХСКОРО — мандрівний актор. (Скоморох)

3) РИЗТУБ — родовий знак Рюриковичів. (Тризуб)

4) АЛЕДІКТ — місцева говірка. (Діалект)

5. Написи на шахівниці.

Якщо розпочати рух шахового коня з верхнього лівого кута шахівниці, то можна прочитати, що в перекладі означає слово «гривня». Знаком * позначений пропуск між словами. («Голова тварини»)

44

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати випереджальне завдання: повідомлення «Життя та князювання Романа Мстиславича».