Мета: сформувати в учнів уявлення про стилі взаємин в сім’ї, способи вирішення сімейних конфліктів; формувати уміння будувати стосунки в сім’ї на основі взаємоповаги і визнання прав та обов’язків кожного члена сім’ї; розвивати вміння працювати в групах; вчити висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору щодо культури стосунків в сім’ї; виховувати шанобливе ставлення до сім’ї, членів родини, їх прав та обов’язків.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

1. Що таке сім’я?

2. Які функції виконує сім’я?

3. Як ваша сім’я впливає на ваше особисте формування?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Те, що сім’я формує нас, це безперечно. Але дуже важливим є й те, у який спосіб це робиться: авторитарний чи демократичний. Спробуємо це з’ясувати.

IV. Вивчення нового матеріалу

Тенденції розвитку сучасної сім’ї

Бесіда

1. Останніми роками спостерігалося зниження рівня народжуваності. З чим це було зв’язано?

2. Чи є перспективи у зміні ситуації на краще і з чим це пов’язано?

3. Хто з ваших батьків грає в сім’ї провідну роль і чому?

4. За даними соціального опитування, батьки проводять з дітьми в середньому 5 годин в тиждень. З чим це пов’язано і які має наслідки.

5. Скільки в середньому часу ви проводите з батьками?

6. Чи багато серед ваших друзів, які мають неповну сім’ю?

У ч и т е л ь. Таким чином основними тенденціями розвитку сім’ї є:

1) зниження народжуваності;

2) руйнація патріархальних сімейних традицій, посилення ролі жінок;

3) виховання за межами сім’ї;

4) нестабільність сімей.

1_html_m4e80d774[1]

Взаємини в сім’ї. Права та обов’язки членів сім’ї

У ч и т е л ь. Існують такі стилі взаємини в сім’ї.

1. Демократичний:

• шанобливе ставлення членів сімей один до одного;

• урахування інтересів і потреб один одного;

• шанобливе ставлення прав і обов’язків членів сім’ї;

• можливість альтернативи в поведінці;

• спільне розв’язання конфліктів.

2. Авторитарний:

• стосунки між членами сім’ї визначаються з позиції сили;

• інтереси і потреби інших членів сім’ї не враховуються взагалі або враховуються дуже рідко;

• визнаються в основному обов’язки, права визнаються тільки за батьками;

• повний контроль з боку батьків, дітей позбавлені права на ініціативу;

• конфлікти вирішуються силовим способом.

3. Змішаний.

4. Потурання.

Бесіда

1. Визначте стиль взаємин у вашій сім’ї.

2. Чи повинна в демократичній сім’ї бути дисципліна?

3. Завдяки чому вона підтримується?

Робота в малих групах

Які права та обов’язки мають:

• подружжя;

• діти;

• батьки?

Практична робота

Змоделюйте, як будуть поводитися в демократичній та авторитарній сім’ї за таких обставин:

• батькам не подобається товариш їхнього сина;

• батькам не подобається стиль одягу їхньої доньки;

• сім’я планує, як провести відпустку;

• вирішується питання, до котрої години може гуляти 14‑річний підліток;

• дев’ятикласник з сім’ї, яка має не дуже великі статки, просить придбати йому комп’ютер.

Бесіда

1. У якій сім’ї частіше виникають конфлікти і чому?

2. Як ви вважаєте, в якій сім’ї дитина почуватиметься більш комфортно і чому?

Способи вирішення конфліктів

Бесіда

1. Чи все вам подобається в поведінці і поглядах ваших батьків, а батькам у вашій поведінці і поглядах?

2. Чи завжди ви і ваші батьки здатні поступитися своїми інтересами і потребами заради інших членів сім’ї?

3. Чи знаєте ви щось про життя своїх батьків, коли вони були молодими?

У ч и т е л ь. Таким чином, ми можемо говорити, що в сім’ї має місце не тільки конфлікт прав, а й конфлікт поколінь.

Поміркуйте:

Чи завжди в сім’ї можна уникнути і розв’язати конфлікти? Чому?

Завдання групам

1. Пригадайте основні способи розв’язання конфліктів й укажіть, яким чином було розв’язано ситуацію, яку ви моделювали.

2. Який спосіб, на вашу думку, є найбільш оптимальним?

V. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались під час уроку?

2. Якого життєвого досвіду набули?

3. Чи знадобляться вам ці знання і досвід в подальшому житті?

Якщо так, то що саме?

VI. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Хотілося б, щоб після цього уроку ви зрозуміли, що комфортний стан в сім’ї зумовлений не лише побутовими умовами, але й стосунками між її членами. І те, якими вони будуть, залежить від усіх членів родини.

VІI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Висловіть вашу думку щодо того, яку роль відіграють діти і батьки у формуванні культури взаємин у сім’ї.