Мета: ознайомити учнів з роллю, яку посідає сім’я в у розвитку особистості; розвивати уміння працювати в малих групах, висловлювати й обґрунтовувати свою точку зору; формувати шанобливе ставлення до сім’ї.

Хід урок у

І. Організаційний момент

ІІ . А ктуалізація опорних знань та вмінь

1. Що таке соціалізація?

2. Проаналізуйте рівень вашої особистої соціалізації або соціалізації своїх однолітків.

3. Назвіть відомі вам сфери соціалізації

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. У давнину на Русі під час знайомства у людини питали, якого вона роду-племені. І не дарма. Бо той процес, який ми назвали соціалізацією, починається з дитинства, таким чином, в колі сім’ї.

IV. Вивчення нового матеріалу

Поняття сім’ї

Запитання

Визначите, що таке сім’я?

У ч и т е л ь. Сім’я — це мала група суспільства, його частина, в якій людей об’єднують споріднені зв’язки, сумісне господарювання, моральна відповідальність один перед одним.

Функції сім’ї

Запитання

Які суспільні функції виконує сім’я?

У ч и т е л ь. Функції сім’ї:

а) відтворювальна;

б) виховна;

в) господарчо-побутова.

Запитання

Під час здійснення якої з цих функцій відбувається формування особистості?

Роль сім’ї у формуванні особи

Робота в групах

Назвіть 7 найбільш важливих якостей, які повинна сформувати сім’я. Відповідь обґрунтувати.

Бесіда

Від чого залежить, які риси виховує сім’я?

V. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались про роль сім’ї? 2. Чи вплинуть нові знання на ваше подальше життя? Якщо так, то яким чином?

VI. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Із вивченого на уроці ми можемо зробити висновок, що сім’я не просто частка суспільства, а той осередок, де формується особа. Тому і намагалися раніше зрозуміти, що за людина перед вами, отримавши знання про її походження.

VIІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Проаналізувати, які ваші особисті риси характеру, способи поведінки тощо сформувала сім’я.