Мета: ознайомити учнів з поняттям соціалізація, сферами і способами соціалізації особи; розвивати уміння висловлювати і обґрунтовувати свою точку зору; формувати адекватне ставлення до різних сфер соціалізації.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. О рганізаційний момент

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Коли ми говоримо про конкретну людину, ми іноді чомусь вживаємо поняття «особа».

Запитання

У чому різниця між людиною та особою?

У ч и т е л ь. Виникає питання, а що необхідно для того, щоб людина перетворилася на особу?

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Поняття соціалізації

У ч и т е л ь. У 60-х роки в джунглях знайшли аналог Мауглі.

Він довго звикав до людей, гарчав, дряпався, кусався. Його поступово навчили ходити на двох ногах, говорити, сидіти за столом, користуватися приладдям і т. ін.

Одного разу його привезли на птахоферму. Побачивши птахів, він почав бігати за ними і скручувати їм голови. Іншого разу, коли хлопчик мав виступити перед повним залом, він підійшовши до мікрофону завив.

Запитання

1. Хто він: людина чи особа?

2. Що необхідно, щоб він міг стати особою?

У ч и т е л ь. Соціалізація — це процес і водночас результат засвоєння та активного відтворення людиною соціального (суспільного) досвіду, в процесі спілкування і діяльності, включення її

в суспільне життя як активної сили, що діє.

Запитання

1. Який суспільний досвід вдалося засвоїти Мауглі 60-х років?

2. Який досвід він зумів відтворити?

3. Чи вдалося йому активно включитись в суспільне життя?

cc[1]

Сфери соціалізації

У ч и т е л ь. Процес соціалізації починається з дитинства і триває протягом усього нашого життя.

Запитання

1. Як відбувається цей процес?

2. Що і хто впливає на соціалізацію людини?

У ч и т е л ь. Сфери соціалізації:

1) сім’я;

2) школа;

3) ровесники;

4) ЗМІ;

5) міжособистісні стосунки, що виникають у процесі життя і діяльності;

6) політична система;

7) національні і релігійні традиції.

Завдання

Наведіть приклади соціалізації в різних сферах

Запитання

Яка(і) зі сфер, на вашу думку, найбільше впливає на особистість. Відповідь обґрунтувати (можна індивідуально, можна по групах).

IV. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались на даному уроці?

2. Чи змінили нові знання ваші погляди на життя? Якщо так, то в чому конкретно?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Проаналізуйте рівень вашої особистої соціалізації або соціалізації своїх однолітків.