Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Київська держава за князювання Яросла-вичів, Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича (1054— 1132 рр.)» виконайте завдання та дайте відповіді на питання.

1. На які землі розпалася Київська Русь після смерті Мстислава? Покажіть їх на карті.

2. Знайдіть на карті м. Любеч. Яка подія сталася тут у 1097 р.?

3. Назвіть міста Галицького, Волинського, Київського, Переяславського князівств.

4. Користуючись картою, назвіть князів, які здійснили походи на Київ у XII ст. з метою посісти київський престол.

5. Хто у 1169 р. захопив Київ?

5. За допомогою карти «Київська, Чернігівська та Переяславська землі» визначте міста — центри окремих князівств.

розвиваємо хронологічні вміння

1. Прочитайте текст, виконайте завдання до нього.

«Літо 1093… Спустіли села наші й міста наші, тому що бігаємо ми від ворогів наших… Земля замучена, одних ведуть у полон, інші тремтять, дивлячись на вбитих, інші вмирають з голоду й спраги… міста всі спустіли, села спустіли; перейдемо поля, де пасли стада коней, овець й волів, все порожнє наше; видом ниви поросли та стали їжею звірів…»

Завдання

1) Визначте, про які події йдеться у тексті.

2) Підрахуйте, якого року відбулися ці події за літописним літочисленням.
2. Співвіднесіть дати та події.

33

Відповідь: 1 г; 2 а; 3 б; 4 в.

3. Відновіть хронологічну послідовність подій.

а) Укладено «Правду Ярославичів»;

б) напад половців;

в) Любецький з’їзд князів;

г) повстання в Києві;

Відповідь: б — г — а — в.

Творчі та пошукові завдання і запитання

1. Робота з текстами.

Прочитайте наведені тексти і дайте відповіді на запитання до них.

Текст 1. Смерть Ярослава Мудрого. поділ Київської держави між його синами

«У рік 6562. Преставився великий князь руський Ярослав. А коли ще він був живий, поставив він синів своїх, сказавши їм: «Осе я одходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов, бо ви єсте брати від одного отця і одної матері. І якщо будете ви в любові межи собою, то й бог буде в вас і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому синові… Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а Вячеславу — Смоленськ».

Запитання

1) Яким чином Ярослав розподілив владу між синами? Знайдіть на карті міста, до яких він їх призначив.

2) Центрами яких земель були ці міста?

3) Яку пораду дає Ярослав Мудрий своїм синам?

текст 2. з’їзд князів у любечі

У 1097 році прийшли Святополк (Київський князь), Володимир (Переяславський князь), Давид Ігоревич (Володимиро-Волинський князь), Василько Ростиславич (Теребовльський князь), Давид Святославич і брат його Олег (Чернігівські князі) і з’їхалися в Любечі для встановлення миру, говорячи поміж себе: «Навіщо ми губимо руську землю, вчиняючи розбрат між собою? А половці нашу землю розоряють і раді, що у нас міжусобиці. Від цієї пори будемо всі однодушні і бережімо землю руську, хай кожний держить отчину свою. І на тому цілували хрест…»

Запитання

1) Хто з князів взяв участь у Любецькому з’їзді?

2) Які рішення прийняли князі?

3) У чому полягало значення Любецького з’їзду?

2. Відновіть відповідність між іменами руських князів — синами Ярослава Мудрого і містами, якими вони керували.

34

Відповідь: 1 г, б; 2 в; 3 д; 4 а; 5 е.

Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Складіть історичні портрети (на вибір):

а) Ізяслава Ярославовича;

б) Святополка Ярославовича;

в) Святополка Ізяславовича.