Тести

I рівень

1. Норманська теорія виникла у:

а) ХІ ст.;

б) ХУІІІ ст.;

в) ХІХ ст.

2. Антський племінний союз розпався під ударами:

а) готів;

б) гунів;

в) аварів.

3. Кого автор «Повісті минулих літ» вважає засновником Києва:

а) Олега;

б) Рюрика;

в) Кия?

4. Князь Святослав воював з гунами. Так чи ні?

5. Ярослав Мудрий був при владі у 1019-1054 рр. Так чи ні?

6. Володимир Великий прийшов до влади:

а) 972 р.;

б) 980 р.;

в) 988 р.?

II рівень

1. Із числа наведених східнослов’янських племен виберіть ті, що жили на території сучасної України в УІІ-ІХ ст.:

а) поляни;

б) деревляни;

в) кривичі;

г) словени;

д) радимичі;

е) дуліби;

ж) уличі;

з) тиверці.

2. Першими князями, що прийняли християнство у першій половині Х ст., були Аскольд і Дір. Так чи ні?

3. Встановіть послідовність правління київських князів, записавши їх імена у відповідному порядку:

а) Ольга;

б) Володимир;

в) Ігор;

г) Олег;

д) Святослав;

е) Ярослав.

4. Встановіть відповідність між іменами київських князів та часом їх правління:

31

5. До наведених дат доберіть відповідні історичні події:

1) 980 р. — __ ;

2) 988 р. — __ ;

3) 1036 р. — __ ;

4) 1054 р. — __ .

6. Оберіть з числа наведених імен київських князів тих, що правили у ІІ половині Х століття:

а) Аскольд;

б) Олег;

в) Ігор;

г) Ольга;

д) Святослав;

е) Володимир;

ж) Ярослав.

ІІІрівень

1. Розташуйте у хронологічному порядку наведені події.

а) Загибель князя Святослава у бою з печенігами;

б) перша літописна згадка про заснування Києво-Печерського монастиря;

в) розгром князем Святославом Хозарського каганату;

г) хрещення Русі Володимиром Великим;

д) завершення будівництва Десятинної церкви;

е) прихід до влади княгині Ольги.

2. Із запропонованих цифр доберіть не менше чотирьох визначних дат і подій з історії Київської держави ІХ-Х ст. (в разі необхідності можна використовувати двічі одну й ту ж цифру), прокоментувавши її.

1 2 6 7 8 9 0.

3. Назвіть сусідів Київської Русі, охарактеризувавши стосунки з ними.

4. Кому з київських князів належать наведені вислови й у зв’язку з чим вони були виголошені:

а) «Хай буде Київ матір’ю городам руським…»;

б) «Тож не посоромимо землі Руської, а ляжемо тут кістьми. Бо мертві сорому не імуть»;

в) «Якщо не з’явиться хто завтра на ріці — то мені той противником буде»;

г) «Іду на Ви»?

5. З числа наведених подій виберіть ті, що характеризують діяльність Ярослава Мудрого:

а) успадкував владу від княгині Ольги;
б) розгромив Хозарський каганат;
в) був сином Володимира Великого;
г) заснував першу на Русі бібліотеку;
д) його донька Анна стала королевою Франції;
е) запровадив устави та уроки;
ж) за його наказом було збудовано Десятинну церкву;
з) за його наказом вперше було призначено митрополитом русина
Іларіона.

6. Співвіднесіть імена язичеських богів та їх характеристики.

32

ІV рівень.

1. Назвіть країни, з якими Ярослав Мудрий мав династичні стосунки, а також ті, з якими вів війни протягом свого правління.

2. Доповніть текст, вибравши правильну відповідь в дужках.

У V—ІХ ст. східні слов’яни були (християнами, мусульманами, язичниками). релігійні обряди відправляли в (храмах, мечетях, капищах) і вшановували (Христа, Магомета, язичеських ідолів, що уособлювали сили природи). Першими серед київських князів охрестилися (Кий, Щек, Аскольд, Дір, Олег). Першим християнським храмом, збудованим у Києві, був храм (Святого Іллі, Десятинна церква, Софійський собор).

3. Продовжте розповідь, дайте назву вашій оповіді.

«І коли Володимир прибув, повелів поскидати кумирів — тих порубати, а других вогню оддати…»

4. Назвіть наслідки, які мало для Київської русі прийняття християнства.

Відповіді І рівень

I б; 2 в; 3 в; 4 «Ні»; 5 «Так»; 6 б.

II рівень

1 а, б, е, з, ж; 2 «Ні»; 3 г, в, а, д, б, е; 4 — 1 в, 2 г, 3 б, 4 а; 6 г, д, е.

III рівень

1 е — в — а — г — д — б; 4 а — Олег; б — Святослав; в — Володимир; г — Святослав; 5 в, г, д, з; 6 — 1 е, 2 г, 3 д, 4 в, 5 а, 6 б.