Мета: ознайомити учнів зі способами зображення абсолютних висот точок позначками та горизонталями; дати уявлення про нівелювання та його значення; навчити читати за планом рельєф місцевості; розвивати зорову пам’ять і логічне мислення під час роботи з планом місцевості, інтерес до роботи топографа унаслідок знайомства з нівеліром; виховувати акуратність, точність і працьовитість.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, малюнок, нівелір.

План уроку

1. Зображення на плані рельєфу місцевості. Нівелювання.

2. Абсолютна і відносна висоти.

3. Зображення рельєфу горизонталями.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Топографічне лото (підібрати до умовних знаків їх позначення).

2. За назвами накреслити умовні знаки або за умовними знаками написати назви.

3. Розшифровка розповіді, що містить топографічні поняття або знаки.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Бесіда

• Опишіть свій шлях до школи (додому, у магазин) залежно від умов конкретної місцевості, указуючи нерівності рельєфу.

• Які форми рельєфу (пагорб, яр) ви перетинаєте?

• Ви піднімаєтеся чи спускаєтеся по схилу?

• Чи потрібно зображувати на плані рельєф? Навіщо це потрібно? Як

це зробити?

У ч и т е л ь. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь відповідь на це запитання і самі навчитеся зображувати нерівності земної поверхні з допомогою умовних знаків.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота з підручником

Прочитати текст підручника і відповісти на запитання:

• Що таке рельєф?

• Що являє собою нівелір?

• Для чого його використовують?

• Що таке відносна висота?

• Що таке абсолютна висота?

• Яка висота позначається на планах, а яка — на картах?

Під час обговорення відповідей учнів учитель може внести доповнення

2. Розповідь учителя

Цифрові значення горизонталей даються через визначені інтервали.

Позначка висоти — це цифри, що показують на плані абсолютну висоту над рівнем моря.

Напрямок схилів позначається короткими рисками — берґштрихами — короткими лініями, що показують напрямок схилу. Різницю висот двох горизонталей називають висотою перетину рельєфу. Знаючи цю

величину, за кількістю горизонталей можна визначити як абсолютну, так і відносну висоту місцевості.

Відносна висота — це переважання у висоті однієї точки місцевості над іншою.

Для виявлення відмінностей зображення нерівностей земної поверхні на плані місцевості учням пропонують порівняти його із зображенням рельєфу на фізичній карті. Для цілковитого розуміння понять «абсолютна висота» і «відносна висота» учитель може зобразити на дошці схему V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Завдання за планом місцевості в атласі.

• Визначте, на якій висоті розташоване джерело в яру, колодязь біля с. Добриніно.

• Яка абсолютна висота пагорба, на якому розташований млин?

• Який з його схилів крутий? Який пологий?

• Визначте висоту на якій знаходиться млин відносно р. Андога.

• Визначте, чи буде видно скотарню біля с. Добриніно із с. Пагодіно.

VI. Підсумок уроку

• Відносна висота — це висота однієї точки місцевості відносно іншої.

• Абсолютна висота — висота точки місцевості над рівнем моря, прийнятим за початок відліку.

• На планах і картах рельєф позначається з допомогою горизонталей.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника; зобразити горизонталями пагорб, висота якого 30 м (горизонталі проведені через 5 м); і западину завглибшки 25 м (горизонталі проведені через 2,5 м).