Мета: продовжити формувати в учнів систему знань про план місцевості (визначення відстаней і азимута на плані); сформувати практичне вміння, визначати відстань і напрямок на глобусі й карті; розвивати інтерес і вміння орієнтування на місцевості як за планом, так і без нього; формувати початкові навички дослідницької роботи; виховувати дбайливе ставлення до природи; почуття впевненості в собі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: компас, фізична карта півкуль, глобус, топографічна карта, підручник.

План уроку

1. Способи орієнтування на місцевості.

2. Напрямки на плані. Азимут.

3. Визначення відстаней на планах і картах.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

• Які ви знаєте основні та проміжні сторони горизонту?

• Як можна орієнтуватися на місцевості вдень і вночі?

• За якими ознаками можна визначити напрямок на північ?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Найзручнішим приладом для визначення напрямків є компас. Існує припущення, що в Китаї за 2 тис. років до нашої ери вже використовували магніт для визначення напрямків під час подорожей.

Вважається, що це був перший компас. В Європі перші згадки про компас належать до XII–XIII століть.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя

Найбільш надійно і зручно за будь-якої погоди орієнтуватися за компасом. (Учитель знайомить дітей із компасом і дає навички визначення сторін горизонту.) Для точного визначення напрямків на об’єкт слід указувати географічний азимут — кут між напрямком на північ і заданий предмет. Величина цього кута виражається в градусах і відраховується по ходу годинникової стрілки від 0 до 360°. Дуже важливо вимірювати відстань на місцевості. Найбільш простий спосіб — помножити кількість кроків на їхню довжину. Близьку відстань можна виміряти рулеткою.

2. Проблемне питання

Як виміряти відстань на плані?

3. Завдання за картою в атласі

Знайти відстань між об’єктами (на вибір учителя).

4. Бесіда

• Згадайте, як знайти напрямок на північ з будь-якої точки на плані?

• Як визначити напрямок на північ за картою?

• Яку форму має меридіан на глобусі?

• Яка величина меридіанів у градусах? у кілометрах?

• Далі вчитель знайомить учнів із прийомом визначення довжини об’єктів за градусною сіткою карти. Діти обчислюють, скільком кілометрам відповідає дуга меридіана в 1° (1° = 111 км).

Завдання. Визначити довжина Африки по 20-му меридіану з допомогою градусної сітки і масштабу.

Розв’язання

1) 111 км × (32° + 34°) = 7326 км;

2) 500 км × 15 см = 7500 км (масштаб 1 см — 500 км).

5. Бесіда

• Через скільки градусів проведено паралелі на глобусі? карті півкуль?

• Яка величина паралелей у градусах? у кілометрах?

Необхідно ретельно розібрати прийом обчислення довжини об’єктів за паралелями. На фізичних картах півкуль довжина дуги паралелі в 1° написана на полі карти.

Завдання. Визначте довжину Африки по екватору.

Розв’язання

1° паралелі на екваторі дорівнює 111,3 км, отже:

111,3 км × (43° – 9°) = 3784 км.

У добре підготовлених класах можна запропонувати учням проаналізувати результати та пояснити причини різних результатів, одержаних у результаті обчислення відстані за градусною сіткою і по масштабом.

220px-Azimut_ru.svg[1]

6. Питання

• Визначте, яке море розташоване далі на північ — Чорне чи Середземне. Як ви це визначили?

• Береги якого острова розташовані найближче до Північного полюса?

V. Закріплення знань і вмінь учнів

1. Визначення відстаней й азимутів на топографічних картах.

2. Визначити довжину Західносибірської рівнини по 60° пн. ш.; Каспійського моря по 60° сх. д.; острова Сахалін з півночі на південь.

VI. Підсумок уроку

• Визначати сторони горизонту на місцевості можна за місцевими ознаками, але найбільш точний напрямок визначається за компасом.

• Азимут — це кут між напрямком на північ і заданий предмет. Його виражають у градусах. Відлік азимута ведеться від напрямку на «північ» по годинниковій стрілці.

• На плані місцевості «північ» завжди вгорі. На географічній карті напрямок визначається по меридіанах і паралелях.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника.