Творчі та пошукові завдання і запитання

Складіть таблиці.

1) «Давньоруська література».

24

2) «Архітектурні пам’ятки Київської Русі».

 

25

Тести

 

1. Писемність на Русі поширилася із запровадженням християнства.

 

а) Так;

 

б) ні.

 

2. Тонко вироблена теляча шкіра — це:

 

а) пергамент;

 

б) береста;

 

в) папір.

3. Опис подій по роках називається:
а) хронікою;
б) літописом.

4. Першу бібліотеку заснував:
а) Володимир Великий;
б) Ярослав Мудрий.

5. Мальовниче зображення зі смальти:
а) мозаїка;
б) фреска.

6. Мозаїка «Софія Оранта» прикрашає собор:
а) Успенський;
б) Софіївський.

7. Авторами азбуки кирилиці були:
а) Кирило та Мефодій;
б) Борис та Гліб.

Відповіді: 1 а; 2 а; 3 б; 4 б; 5 а; 6 б; 7 а.

Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Уявіть себе переписувачем книжок Київської Русі. Що вам потрібно
для роботи?
3. Ви — іноземний мандрівник, що відвідав Софіївський собор. Опишіть
свої враження.
4. Складіть історичний портрет «Яким я уявляю Нестора-літописця».