Мета: дати учням уявлення про стереотипи, їх види та причини походження; розвивати навички самостійної роботи, аналізу життєвих ситуацій, висловлювання власної думки щодо причин виникнення стереотипів; виховувати в учнів шанобливе ставлення до прав людини.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . М отивація навчальної діяльності

Дітям пропонується прослухати пісню «Чорний кіт».

У ч и т е л ь. Поміркуйте, чи у взаємовідносинах між людьми бувають подібні ситуації. Наведіть приклади.

Сьогодні ми спробуємо з’ясувати, яке явище породжує подібні ситуації та як їх подолати.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Явище, що призводить до подібних ситуацій, називається стереотип.

Стереотип — стійке, спрощене уявлення про будь-кого або про будь-що.

Види стереотипів

Залежно від того, в якій сфері нашого життя вони діють:

• суспільні;

• виробничі.

За характером і наслідками:

• позитивні;

• негативні;

• нейтральні.

За часом:

• постійні;

• тимчасові.

Залежно від того, до якої групи людей належать:

• расові;

• національні;

• соціальні;

• гендерні;

• релігійні.

Робота в парах

1. Наведіть відомі вам стереотипи:

а) зі шкільного життя;

б) з родинного життя;

в) у стосунках з однолітками;

г) у суспільстві.

2. Укажіть, до якого виду вони належать.

Евристична бесіда

1. Чому склалось негативне ставлення до чорного кота?

2. Чому вважається, що всі учні, які вчаться погано, повинні бути порушниками дисципліни, а відмінники — навпаки?

3. Чому вважається, що саме США є найдемократичнішою краї-

ною?

4. Чому у людей складається враження, що вихідці з Кавказу займаються тільки тим, що торгують на базарах?

5. Чому після знайомства з якоюсь людиною нам хочеться з нею спілкуватися і далі, а з іншою — ні?

6. Чому люди часто вважають, що виїхавши за кордон, вони одразу будуть жити заможно?

mapa-1-19-07-2011[1]

Причинами виникнення стереотипів є:

1. Відсутність життєвого досвіду.

2. Е моційне сприйняття та упереджене ставлення.

(Упередження — упереджене ставлення до будь-кого або будьчого.)

3. Отримана інформація.

4. Відсутність достатньої інформації.

IV. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Ми з вами побачили, що стереотипи присутні в різних сферах нашого життя. Гарно це чи погано, ми проаналізуємо на наступному уроці.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. З власного досвіду, матеріалів ЗМІ дібрати приклади стереотипів різних видів у нашому житті.__