Мета: сформувати в учнів початкові знання про план місцевості, його масштаб та умовні топографічні знаки; виявити відмінності між планом місцевості та географічною картою; розвивати спостережливість і логічне мислення шляхом вивчення умовних знаків; виховувати в учнів повагу до професії топографа й географа.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: атласи, підручники.

План уроку

1. Умовні знаки та їх види.

2. Відмінності плану місцевості від географічної карти.

3. Значення планів місцевості в життєдіяльності людей.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда і завдань з використанням атласу, аерофотознімків, фотографій, малюнків, плану місцевості.

• У чому полягають подібність і відмінності цих зображень місцевості?

• У чому переваги кожного з них? У чому недоліки?

• До яких карт — великомасштабних чи дрібномасштабних — можна віднести карти такого масштабу: 1 : 5 000 000, 1 : 25 000 000, 1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 7 000 000? Який масштаб дає більше відомостей і зручніший для вивчення місцевості?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Отже, ми побачили, що на картах більшого масштабу можна побачити невелику ділянку місцевості з більш докладним зображенням території. Фізикогеограф ніколи не розпочне вивчення будь-якого району

без того, щоб уважно вивчити цей район на карті. Фахівців, що займаються вимірюванням і зображенням невеликих ділянок Землі, називають топографами, а науку — топографією.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Проблемне питання

З допомогою яких знаків топографи зображують невеликі ділянки місцевості?

2. Розповідь учителя

Умовні знаки показують, чим зайняті ділянки місцевості, які об’єкти

на них розміщені. Умовні знаки, що зображують на плані місцевості географічні об’єкти, поділяють на три групи: контурні, значкові та лінійні.

Контурні знаки виконані в масштабі кольором, тому з їх допомогою можна визначити форму і розміри об’єкта (наприклад, болото, ліс, озеро).

Значкові знаки у вигляді геометричних фігур, символів, малюнків показують об’єкти, які не можна позначити в масштабі плану або карти (наприклад, джерело, колодязь, знаки корисних копалин).

Лінійні знаки позначають на плані лінійні об’єкти: дороги, річки, кордони тощо. Їх довжину показують у масштабі, ширину — ні. До особливої категорії лінійних знаків належать ізолінії, тобто лінії, що з’єднують точки з однаковим значеннями зображуваних явищ.

 мп

T7wzRWpT[1]

3. Можна запропонувати учням порівняти географічну карту і план місцевості та виявити їх відмінності:

• На плані зображуються невеликі ділянки земної поверхні у великому масштабі, а на картах — великі території, але в дрібнішому, ніж на плані, масштабі.

• На план наносяться всі об’єкти й деталі місцевості в заданому масштабі, на карту — найбільш істотні об’єкти, які відбираються залежно від їх змісту і призначення.

• На планах немає градусної сітки, а на картах неодмінно є меридіани й паралелі.

• На планах напрямком на північ вважається напрямком угору. Його показують стрілкою. На картах напрямок «північ — південь» показують меридіани, а «захід — схід» — паралелі.

4. Про значення планів місцевості учні можуть розповісти самостійно, а вчитель може запропонувати для цього такі запитання:

• Як ви вважаєте, чи обов’язково кожній людині вміти читати план місцевості? Для чого це потрібно?

• Людям яких професій плани необхідні в професійній діяльності?

Чому?

V. Закріплення знань і вмінь учнів

Для закріплення знань учням можна запропонувати прочитати оповідання із застосуванням топографічних знаків; замінити слова в наведеному оповіданні умовними знаками; на раніше складеному плані місцевості виявити навмисні помилки.

VI. Підсумок уроку

• Планом місцевості називають креслення, що зображує згори невелику частину земної поверхні, прийняту за площину, у зменшеному вигляді й умовними знаками.

• Усі умовні знаки планів і топографічних карт поділяються на контурні, значкові та лінійні.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника, намалювати план місцевості або скласти топографічні оповідання.