Мета: сформувати в учнів уявлення про поняття права людини, умови дотримання і межі прав людини; сформувати навички роботи в групах, уміння співвідносити навчальний матеріал з життєвими ситуаціями, розуміння важливості дотримання прав людини і єдності праві обов’язків.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . М отивація начальної діяльності

У ч и т е л ь. Один американець колись сказав: «Мої права закінчуються там, де починається ніс мого сусіда». А про що, власне, він говорить? Спробуємо з’ясувати під час уроку.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Поняття прав людини

У ч и т е л ь. Поняття права людини розглядається в декількох аспектах.

Загальний— можливість реалізувати себе.

Моральний — визнання наявності прав і свобод і поваги до честі і гідності.

Юридичний — визнання наявності правового статусу (має права та обов’язки).

Практична робота в групах

Кожна група отримує для опрацювання по три види прав і виконує завдання, заповнюючи в реченні пропущені слова.

Якщо я маю право на __ , то я можу __ .

1

Умови дотримання прав людини

Кожна із п’яти груп отримує ситуативну задачу і відповідає на запитання: «Що в даному випадку дозволило дотриматись прав людини?».

Розв’язання ситуативних задач

1. Учні отримали право виправити оцінку за твір. 2. В газеті було опубліковано вибачення за наведену недостовірну інформацію.

3. Працівник міліції отримав догану за грубе поводження з правопорушником.

4. Міська влада надала дозвіл на проведення першотравневих демонстрацій комуністам, соціалістам та представникам Народного Руху.

5. Адміністрація школи дозволила проведення новорічної дискотеки.

Наприкінці клас формулює основні умови дотримання прав людини: рівність всіх перед законом, повага до честі та гідності, визнання рівності всіх людей в їхніх правах, взаємозв’язок прав та обов’язків.

Межі прав людини

Аналіз ситуативних задач

1. Чи можуть учні безкінечно переписувати твір?

2. Чому газета була повинна вибачитись, адже існує свобода слова?

3. Чому працівник міліції отримав догану, адже він діяв щодо правопорушника?

4. Як повинні поводитись учасники першотравневої демонстрації та учні на дискотеці?

Наприкінці учні доходять висновку про те, що основною межею прав людини є право іншої людини.

IV. Рефлексія

1. Що нового ви дізналися про права людини, умови їх дотримання та межі?

2. Чи збігаються нові знання з вашими попередніми уявленнями?

3. Як ви вважаєте, чи потрібні людині права?

V. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. На сьогодні в системі загальнолюдських цінностей важливим елементом є права людини та їх дотримання. Важливо також розуміти, що це відбувається за певних умов і здійснення прав має певні обмеження, головним з яких є дотримання прав інших людей.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підібрати приклади, пов’язані з правами людини.

У ч и т е л ь. Наприкінці навчального року ми будемо захищати проекти з вивчених проблем. Вам належить обрати тему проекту, дослідити її, опрацювавши відповідні документи, матеріали ЗМІ та соціологічного опитування тощо.

Теми учнівських проектних досліджень

1. «Права та обов’язки в житті кожного».

2. «Конфлікт чи співробітництво».

3. «Соціалізація сучасної молодої людини».

4. «Злочинність серед неповнолітніх».__