Мета: пояснити, що таке правила, як вони виникають; визначити функції правил у суспільстві; розвивати мислення учнів через формулювання понять, вміння їх порівнювати, класифікувати; формувати розуміння єдності норм права і моралі, виховувати усвідомлення необхідності дотримання соціальних норм у суспільстві.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: урок‑поема.

Обладнання: О. Д. Наровлянський. Правознавство. Практичний курс. Підручн. для 9‑го кл., телевізор, DVD, 3 аркуші формату
А‑3, фломастери, наочний матеріал.
Методи і прийоми:«Фантастичний додаток», «Мікрофон», робота в парах, «Активне читання», «Кластер», «Мозковий штурм»,
«Активне створення груп», «Негативна рольова гра», перегляд та аналіз відеофрагментів, «Загальний підсумок».

Очікувані результати: після уроку учні зможуть: давати визначення поняттям «правило», «соціальні норми», визначати види
соціальних норм, класифікувати їх; розрізняти види соціальних норм; наводити приклади правил у суспільному житті та визнача‑
ти, ким вони встановлюються; аналізувати дії членів суспільства з погляду дотримання соціальних норм; порівнювати норми пра‑
ва і моралі як основні регулятори суспільного життя; моделювати ситуації щодо дотримання соціальних норм: висловлювати власну
думку щодо значення дотримання правил кожною людиною.
Хід уроку
І. Організаційний момент уроку
До роботи робимо крок —
починаємо урок!

ІІ.Мотивація навчальної діяльності
Вам часто хочеться робити,
Що вимагають правила життя?
Ні, краще буде відпочити,
Піти в кіно чи гол забити!
А тепер собі на мить,
Що скажу я, уявіть!

Аналіз життєвих ситуацій
Можна запропонувати читати вголос окремим учням.

                                                 Ситуація 1
Ось пішли ви в магазин,
Щоб купити апельсин.
Продавець відповідає:
— На вас часу я не маю!
яне хочу продавати!
Хочу зараз вишивати!
Ситуація 2
Ви прийшли до окуліста
В понеділок (не навмисно).
Лікар каже: — я не хочу!
яне спав цієї ночі!
Часу обмаль, зрозумій:
Понеділок — день важкий!
Ситуація 3
Ви зібрались до бабусі
В гості з’їздить на маршрутці.
Але тут на півдорозі
Зупиняється водій:
— Більше їхати не в змозі!
Їсти хочу — хоч убий!..
Учні аналізують наведені ситуації, пропонують приклади
з життя, коли «важлива людина» діє проти правил.
якщо раптом це уявити,
Що не треба за правилом жити,
Кожен робить, що заманеться…
Питання:Чим це обернеться для держави?
Прогнозована відповідь:життя обернеться хаосом!
— Тож скажіть, будь ласка, діти,
Можна нам без правил жити?
ііі. оголошення теми, мети уроку та очікуваних результатів
Відомий класик промовляє:
Наше життя — це гра!
Життя ж суспільства вимагає
В цій грі створити правила!
сьогодні треба нам пізнати
які бувають правила.
Навчитись їх розпізнавати —
Мету я вам поставила.

Що це таке, для чого людям
В житті дотримувати норм.
Цікаво працювати буде —
Проблеми вирішимо гуртом!
За планом будьмо працювати,
Щоб навичок, умінь набратись!
які ж очікувані результати?
Бажаєте чого дізнатись?
Чого ви хочете навчитись?
До роботи якої залучитись?
На «цеглинках» запишіть
І всім нам оголосіть!

ІV. Основна частина уроку
Поняття правил, соціальних норм

Робота в парах
А тепер восьму сторінку
В «Правознавстві» відкривайте
Подивіться цю «картинку» —
Що тут спільне — визначайте!
Із сусідом по парті
гарно все обговоріть,
спільну думку сформулюйте —
тоді руку підніміть.
Активне читання
А тепер швидко, завзято
відкрийте сторінки восьму–дев’яту!
Інструктаж до роботи
Візьміть в руки олівці.
Постарайтесь, молодці,
Все уважно прочитати,
Олівцем же позначати,
Що відомо вже ось так (+),
Все нове (!) — окличний знак,
А до чого є питання —
Знак (?) такий —

3 хвилини на завдання.

Метод «Кластер». Робота в групах

Знань з підручника набрались
І в три групи об’єднались!
(Ділимо учнів на групи.)
Пропоную гру у «Кластер»,
Допоможе вам фломастер!
(Пропонуємо 3 аркуші формату А‑3, всередині кожного напи‑
сане слово «Правила».)
Інструктаж до роботи
Правила — у середині.
Що вони дають людині,
Де виникають і навіщо,
Навколо маркером запишемо!
Учні обговорюють, що, на їх думку, об’єднує ситуації наведені на фотографіях; висловлюють судження, що допомагає тим, хто зо‑
бражений на фото, успішно досягати своєї мети, уникати серйозних конфліктів.
Учні опрацьовують визначену частину параграфа, роблять примітки на полях відповідно до аналізу прочитаного та вказівок
вчителя. Усе нове після читання обов’язково має бути проголошеним. якщо виникли питання — обговорюємо.
Учні несвідомо починають роботу над поняттям «правила». Учні працюють над складанням кластеру в групах.
Записують навколо слова «Правила» усе, що може бути пов’язане, на їхню думку, з цим поняттям.
Після закінчення роботи презентують їх на дошці.

Коментар.«Потрібні» слова обов’язково з’являються в клас‑
терах.
Класифікація соціальних норм та їх регулювання
Колективний «Мозковий штурм»
«Мозковий штурм» ми почнемо —
Приклад норм цих наведемо!
Учитель скеровує роботу, записуючи на дошці запропоновані
варіанти у чотири стовпчики (окремо кожен вид соціальних норм,
не називаючи їх).
Вітатися зі знайомими
Платити податки
Не працювати на Різдво
Приходити на роботу о 8.00
Поважити старших
Не красти

У храмі жінкам мати хусточку наголові
Дотримуватись ділового стилю одягу

Робота над поняттями
Все, що ви пропонували, я у стовпчики писала.
Чому я норми розділила?
яку відмінність встановила?

«Спіймай слово»
Правила, які встановлює держава,
носять назву — норми права.
Виділене слово учитель вивішує на дошку як заголовок відпо‑
відного стовпчика.
На заводі та у фірмі
Норми є корпоративні.
собі заклади встановлюють.
самі їх вони виконують.
Все, що знаємо давно ми,
Що з минулого прийшло,
Звемо ми — моральні норми,
В душах відгук це знайшло.
У суспільстві їх встановлюють
І протягом життя виконують.
Учні пропонують приклади правил.
Учні виходять на поняття видів соціальних норм, визначають
сферу їх діяльності, пропонують назви стовпчикам.
Перевіряємо, чи збігаються назви, запропоновані учнями, а та‑
кож «ловимо слово» — визначаємо, хто встановлює запропоновані
норми.
Правила, що є законами церковними,
Звемо релігійними нормами.
Церква їх встановлює,
Віруюча людина ж їх виконує.
Не записані в законах
Звичаї, традиції.
В пам’яті живуть ці норми,
В нашій поведінці!
Норми деякі збігаються,
Одна в одній відбиваються.
Ви відчуєте цей момент,
Коли подивитесь фрагмент.

Перегляд та аналіз відеофрагментів з фільму «Любов і голуби».

Аудіовізуальний метод
1. які тут норми пов’язались?
2. Чому такі події стались?
Учні переглядають коротенький фрагмент, відповідають на за‑
питання вчителя. У фрагменті тісно пов’язані (порушені) норми
моралі і норми права. Учні роблять відповідні записи в зошити.
Робота в групах (2 групи)
Норми права і моралі
Розглядатимемо далі.
У суспільному житті
Завжди поряд норми ці!
Що в них спільне, що відмінне —
Визначимо неодмінно!
На дві групи поділіться
І за маркери візьміться.
Хлопчики — це перша група,
Друга — наші всі дівчата.
Три хвилини на роботу,
Можете вже починати.
Вивішуємо на дошку таблицю.
Норми права Норми моралі
спільне
Відмінне

Учні працюють у групах.
На окремих маленьких аркушах відповідають на запитання
стосовно «своєї» категорії: «норма права» — хлопчики, «норма мо‑
ралі» — дівчата.
Висновок
У суспільстві право і мораль —
Основа поведінки.
Держава й совість у житті
Нам ставлять всім «оцінки».

Запропоновані запитання
1.як виникає?
2. Що виражає?
3.як взаємодіє з іншими нормами?
11 Урок 1. Правила в нашому житті
4. Ким встановлюється?
5. Що регулює?
6. Де фіксується?
7.як набуває чинності?
Учні (по одному представнику) звітують про виконану роботу,
даючи відповіді на паралельні запитання і встановлюючи спільне
та відмінне у нормах права і моралі
Результати вивішуємо на дошку.
Значення дотримання норм права і моралі кожною людиною
Ми добре всі попрацювали
І тему якісно пізнали.
І щоб все добре повторити,
Нам треба групи утворити.

Активне створення груп (4 групи)
Кожен отримує завдання,
Вирішує, куди іти.
Так для подальшої роботи
Чотири створимо кути!
Релігійні норми Норми права
Моральні норми Корпоративні норми
Перевірте, чи не помилились
Ті, хто з вами в групі опинились?
Метод «Негативна рольова гра»
створити треба інсценівку
Про те, як робить хтось помилку.
Акторів ви зіграйте краще,
як хтось порушив норму вашу.
Обговоримо їх поведінку,
Що пропонують інсценівки.
Що порушено, які це норми —
Все зведемо до належної форми!
Візьміть на себе роль акторів
І розіграйте сценку так,
Щоб все вкладалося у норми,
Щоб все було ну просто «ах!».

Кожен учень отримує приклад щодо дотримання або порушен‑
ня певних соціальних норм. Кожен самостійно вирішує, до якої со‑
ціальної норми належить приклад, і прямує до зазначеного кута.
1-й етап
У групах учні беруть до уваги будь‑який приклад норм, що від‑
повідає назві групи. складають коротеньку інсценівку, в якій по‑
рушують цю соціальну норму.
2-й етап
Учні подадуть свої інсценівки на розсуд і обговорення іншим
групам.
3-й етап
Учні обговорюють негативні приклади попередньої гри.
4-й етап
Учні мають «переграти» усі інсценівки у правильний спосіб.
Вам пропоную збудувати
Будинок мрій,
Де норми будуть панувати,
Не буде казусних подій.
Цеглинку пропоную взяти
І на звороті написати,
Що візьмемо в цей дім з собою.
Акровірші
Щоб все дотепно повторити,
Нам треба віршики створити.
Вони мають різні форми,
Звемо їх ми… (соціальні норми).
А у фірми норми дивні —
Їх звемо… (корпоративні).
Ще існують норми права,
Їх встановлює… (держава).
Церква каже нам донині —
Виконуй норми… (релігійні).
Добро і зло нам розпізнати
Дозволять норми ідеальні.
Їх може совість підказати,
Називають їх… (моральні).

V. Підбиття підсумків уроку
Зіставлення очікуваних і реальних результатів.

Метод «Три речення»
Ми на початку записали,
Що від уроку ви чекали.
Чи все, що думали, здійснилось?
Чого хотіли ви навчились?
У трьох реченнях думку висловлюйте
Й результати для себе з’ясовуйте.
Метод «Самоаналіз»
Учні із задоволенням вголос колективно закінчують вірші, ви‑
користовуючи вивчені на уроці поняття. Учні співвідносять очіку‑
вані результати і реальні. У кожного учня є «цеглинка», на якій він
записує свої думки. Вийшовши до дошки, учень «кладе» (чіпляє)
на дошку, зачитуючи свої висновки.
Одну людину сказати щось змусило:
— Правила створені, щоб їх порушувати!
Для себе ми це не приймаємо!
Завжди про норми соціальні пам’ятаємо!
Бо створені вони суспільством.
Ні! — скажемо хаосу, насильству!

VІ. Домашнє завдання
Була я рада з вами працювати,
Додому час настав завдання дати.
Параграф перший опрацюйте,
На запитання сформулюйте
Дотепні відповіді мітко,
Поняття теж вивчайте чітко!
Хто хоче творчо працювати,
Завдання 5 він може взяти.
На «цеглинках» записані думки, пропозиції учнів (кількість
цеглинок відповідає кількості учнів у класі).