1.  Вивчаючи історію Середньовіччя, учені по‑різному оцінювали цю добу. Одні сприймали його як період страху, фанатизму, побожності, інші — як час розквіту європейської культури. Якою є ваша оцінка?

2.  Наскільки суттєво змінилася б історія Європи, якби Аттіла переміг у битві на Каталаунських полях Аеція? Спробуйте спрогнозувати, яким був би подальший хід середньовічної історії в цьому разі?

Перемога Аттіли не набагато б  прискорила падіння Західної Римської імперії, але б гуни та їхні союзники відіграли більш відчутну роль у заселенні Європи.

3.  452 р. Аттіла підійшов до Рима. Папа Лев I виїхав до нього назустріч та умовив його не входити до Рима. Що міг сказати Папа Римський Аттілі і чому його слова вплинули на вождя гунів? Папа Лев I дав зрозуміти вождю гунів, що Італія розорена

війнами, так що грабувати в ній практично нема кого, та й осідати на цих землях не варто. Тому Аттіла погодився на викуп, запропонований Папою.

4.  Використовуючи уривок із праці проповідника Сальвіана

(V ст.), дайте відповіді на запитанням.«Бідняки знедолені, вдови голосять, сироти зневажені, і до такої міри, що багато з них, навіть родовиті й добре освічені, тікають до ворогів. Щоб не загинути під тягарем повинностей  на державу, вони йдуть шукати у варварів римської людяності,  бо не в змозі більше терпіти варварської жорстокості римлян.

У них немає нічого спільного з народами, до яких вони втікають, вони не поділяють їхніх звичаїв, не знають їхньої мови…  і все ж ладні примиритися з відмінністю звичаїв, аби не терпіти несправедливість і жорстокість, проживаючи з римляна‑

ми. Вони ідуть до варварів… і нітрохи про це не шкодують. Бо ж вони хочуть бути вільними в особі рабів, а не рабами в особі вільних. Римського громадянства, яке колись не лише вельми поважали, а й купували за високу ціну, тепер уникають і бояться, бо воно не лише знецінене, а й викликає острах».

1)  Чи лише варвари повинні в загибелі Римської імперії?

2)  Чи з усіма аргументами та судженнями Сальвіана ви погоджуєтеся? Якою є ваша думка з цього приводу?

5.  Чи погоджуєтесь ви із тезою, що варвари знищили римську цивілізацію? Які аргументи ви можете навести, щоб довести чи спростувати цю думку?

Під час дискутування стосовно цього питання слід акцентувати на тому, що варвари знищили Римську імперію, але не римську цивілізацію. Германські племена запозичили культуру  римлян і, у свою чергу, ознайомили їх зі своїми культурними досягненнями.

6.  Чому саме франки заволоділи Галлією, подолавши при цьому всіх своїх ворогів: вестготів, вандалів, бургундів?

Наводячи аргументи на користь міркувань, які пояснюють цей історичний факт, варто звернути увагу учнів на ту обставину, що з усіх варварів‑завойовників Галлії франки охрестилися пізніше за інших. Готи і вандали сповідували аріанство, яке  було визнано єрессю, тому християнська церква підтримала вождя франків —Хлодвіга.

7.  Чи можна вважати, що Західна Європа в V–VI ст. вступила в період культурного занепаду? Визначальною ознакою V–VI ст. у Західній Європі називають відсутність народної культури, оскільки римський народ уже зник, а нові народи тільки‑но формувалися, але вважати цей час періодом цілковитого культурного занепаду є певним перебільшенням.

8.  Існують різні погляди щодо оцінювання діяльності історичних осіб. Однією з таких суперечливих постатей в історії Середньовіччя є Хлодвіг. Як ви вважаєте, Хлодвіг — це видатний історичний діяч свого часу чи жорстокий вбивця, що силою утверджував свою владу над франками?

9.  Серед істориків існують різні думки щодо причин розпаду імперії Карла Великого. Частина істориків головною причиною вважає об’єднання під владою імператора різних народів, кожен з яких прагнув створити власну державу. Інша вважає головною причиною заміну римської ідеї громадянства ідеєю особистої вірності васалів правителю. Висловіть та обґрунтуйте власну точку зору щодо причин загибелі імперії Карла Великого.

10.  Велике переселення народів середньовічним монахамхроністам здавалося майже вселенською катастрофою. Історики по‑різному трактують феномен Великого переселення народів. На думку одних, це було суто європейське явище, лише з  незначними домішками азіатчини. Інші вважають Велике переселення народів складовою частиною ширших світових етнокультурних процесів. Яку з цих точок зору підтримуєте ви?

11.  Формальною датою падіння Західної Римської імперії вважається 476 р. Чому історики більше схильні датувати цю подію століттям, а не окремим роком?

12.  Як ви вважаєте, Велике переселення народів — це мирний поступовий процес чи завоювання?

13.  Використовуючи карту «Велике переселення народів», дайте відповідь на запитання: «Яка закономірність характеризує переселення варварських племен?»