1.  Чому під час битви на Каталаунських полях практично не було воїнів‑римлян?

У римському війську повинні були служити вільні селяни, що мали римське громадянство. До V ст. н. е. вільних селян майже не залишилося, тому в цій битві брали участь переважно варварські племена.

2.  Про які зміни в суспільно‑політичному ладі остготів свідчить побудова величної гробниці для короля Теодоріха Великого?

3.  Що об’єднує німецьке слово «Ріхтер», французьке «шевальє», англійське «найт»?

Всі ці слова означають «кіннотник». Саме так називали  дрібних землевласників, власне рицарів, чий обов’язок полягав у військовій кінній службі.

4.  Чому в 455 р. вандали більш жорстокіше і цинічніше пограбували Рим, ніж це зробили готи?

Готи почувалися себе господарями нових земель і мали намір оселитися на завойованій території. Вандали з’явилися на території Риму як заморські пірати й цікавилися тільки пограбуванням.

5.  Чому найдовше проіснувала варварська держава, що виникла на території Галії, а не на території Італії?

В епоху Великого переселення народів Італія знелюдніла й прийшла в занепад. У Галії вільні землевласники та колони утворили новий гало‑романський народ і  пізніше нав’язали свою культуру завойовникам‑франкам.

6.  Римляни вважали всіх варварів грубими дикунами. Чи можна погодитися з такими уявленнями римлян про варварські племена?

Тільки частково. Наприклад, король остготів Теодоріх на‑казав побудувати в столиці своєї держави Равенні багато гарних споруд, оточив себе знатними римлянами, вченими, письменниками. Секретарем Теодоріха був знаменитий філософ

Боецій. Теодоріх виділив також спеціальну варту для охорони статуй, які прикрашали місто.

7.  У 565 р. ірландський священик Коламба, подорожуючи Шотландією, на берегу ріки Несс став свідком поховання людини. На своє запитання: «Від чого ця людина померла?» — священик отримав дивну відповідь. Як ви думаєте, що відповіли місцеві жителі священику Коламба?

Місцеві жителі відповіли, що людина стала жертвою чудовиська, яке живе в річці. Це була перша згадка про Лохнеське чудовисько, легенда про яке збереглася до наших днів.

8.  Прочитайте уривок з твору візантійського історика Прокопія  Кесарійського (VI ст.) про захоплення Рима вестготами. Дайте відповідь на питання: «Якими були наслідки захоплення варварами римських міст?»

«Коли на Заході правив Гонорій, варвари захопили його землю. Хто вони були і як вони це здійснили, зараз буде розказано […]. До цих подій імператор Гонорій жив у Римі, не допускаючи навіть думки про якісь воєнні дії […]. Коли ж він отримав звістку, що варвари перебувають не десь далеко, а з великим військом знаходяться на землі тавлантіїв (плем’я, що жило на північному заході Балкан), він, покинувши свій палац, у повній розгубленості втік у Равенну, добре укріплене  місто, розташоване на березі Іонійської затоки […]. Оскільки варвари не зустріли ніякого опору, вони показали себе найжорстокішими з усіх людей. Ті міста, які вони захопили, зруйнували настільки, що навіть до мого часу від них не залишилося

ніякого сліду […]».

9.  Порівняйте свідчення Прокопія Кесарійського (VI ст.) про поводження варварів на території Риму з свідченнями Святого Августина (V ст.). Якому із свідчень можна більше довіряти?  Чому?

«Усе скоєне під час недавнього лиха, що відбувалось у Римі: спустошення, грабіжництво, пожежі, знущання, — звичайна справа під час війни. Але що було незвичайним, так це те, що варварська дикість стала такою м’якістю, що в найбільших базиліках, обраних для порятунку народу, нікого не били та не торкались, ніхто жорстокими ворогами не був зроблений рабом».

10.  На основі уривка із праці римського історика Корнелія Тацита дайте відповідь на питання: «Хто відігравав поважнішу роль у германців: народні збори чи рада старійшин?» «Королів германці обирають за знатністю, а воєначальників — за доблестю. При цьому королі не мають необмеженої чи свавільної влади, а вожді керують швидше тим, що подають приклад, ніж тим, що користуються правом наказувати. Вони  хоробрі, виділяються в бою, б’ються попереду лав і цим викликають подив…

У незначних справах радяться старійшини, у більш важливих — всі, причому ті справи, які ухвалює народ, попередньо обговорюють старійшини…».

11.  Прочитайте уривок із праці римського історика Корнелія Тацита та дайте відповідь на питання: «У чому римський історик бачить причини перемог германських військ? Чи погоджуєтесь ви з аргументацією автора? Які додаткові аргументи на підтвердження власних суджень ви можете навести?» «Високі на зріст, світловолосі, вони вчилися володіти зброєю із самого дитинства і вже ніколи з нею не розлучалися. Германських юнаків важко було переконати, що краще обробляти

землю, ніж воювати. Збирати на полях те, що можна здобути кров’ю у бою, вважалося ледарством. У бою вони так шалено галасували, що галли прозвали їх германцями — «ті, котрі кричать». …Якщо римляни перевершували своїх переможців

цивілізацією, то ті перевершували їх у мужності й доблесті. Варвари відмовлялися від навчання, стверджуючи: «Дитина, яка тремтить під лозиною, не може не дрижати, бачачи меч».

12.  Яким чином Карл Великий сприяв зміцненню Київської держави?

Аварський каганат загрожував не тільки західноєвропейським народам, але й  східноєвропейським. Розгромивши Аварський каганат, Карл Великий знищив державу, яка тривалий час контролювала територію, на якій проживали

східнослов’янські племена.

13.  Чому в епоху Карла Великого місіонери та просвітителі прибували з Англії до Франції та Німеччини, а не навпаки?

Англія під час Великого переселення народів менше постраждала від цього історичного процесу. Римсько‑християнська культура збереглася на цьому острові краще, ніж на континенті, і  була за рівнем розвитку вищою. Саме тому Карл

Великий охоче запрошував звідти місіонерів та священиків.

14.  Яких історичних помилок припустився автор середньовічного епосу «Пісня про Роланда»?

Оповідачі‑співці розповідають про загибель загону Ролан‑да від маврів і про те, нібито потім Карл Великий помстився за його загибель у грандіозній битві французів зі з’єднаними силами усього мусульманського світу. Насправді ж реальні події

були геть іншими. 778 р. Карл Великий втрутився у внутрішні чвари маврів, погодившись допомогти одному мусульманському правителю в боротьбі проти іншого. Ар’єргард Карлового війська, яким командував Хроуланд, загинув від рук басків, місцевих жителів. Помститися баскам за їхній напад не вдалося. Епос був створений пізніше від реальних подій, які були осучаснені його творцями.

15.  Чому Карлу Великому не вдалося завоювати Піренейський півострів?

Корінне населення Піренейського півострова вважало франків такими ж завойовниками, як арабів та берберів, що завоювали цей півострів раніше.

16.  Ким був Карл Великий: французом чи німцем? Карл Великий був франком, оскільки формування французького та німецького народів тільки‑но розпочалося.

17.  На своїх королівських указах Карл Великий замість підпису ставив хрест. Про що може свідчити цей історичний факт?

Загальновідомою є думка про те, що Карл Великий був напівграмотним. Він насправді не зміг навчитися писати, оскільки взявся за цю справу досить дорослим. Але король франків умів читати, володів мистецтвом ведення дискусії, вільно володів латиною, цікавився математикою, астрономією. Роки правління Карла Великого — це час розквіту середньовічної культури Західної Європи, названий істориками Каролінгським відродженням.

20.  Опрацюйте уривок із праці середньовічного автора Ейнгарда «Життя Карла Великого» і дайте відповідь на запитання. «Багатство і влада зосереджувалися в руках придворних  вельмож, яких називали майордомами. А король мусив задовольнятися своїм титулом й удавати владу, коли, сидячи на троні, патлатий і довгобородий, вислуховував він іноземних послів і відповідав їм, нібито від себе, насправді ж продиктоване й завчене.

Окрім титулу, за яким нічого не стояло, та мізерного утримання, наданого йому майордомом, він мав лише один, та й то невеличкий, маєток, у якому він проживав і тримав нечисленну прислугу. Куди б король не подався, він їхав у візку, запря‑

женому, як це було заведено на селі, парою волів, керованих  пастухом. Так їздив він у палац, на щорічні народні збори… і так самісінько повертався додому».

1)  Що свідчило про залежність Меровінгів від майордомів?

2)  Чому королі не могли позбутися надокучливих вельмож?

21.  Використовуючи карту «Велике переселення народів», установіть, яке з германських племен подолало найдовший шлях до свого нового місця проживання? Яким чином ви змогли це встановити?

22.  Доведіть за допомогою карти атласу «Франкське королівство. Імперія Карла Великого», що держава, створена франкським королем Карлом, дійсно була імперією.

23.  Використовуючи карту «Поділ Франкської імперії», установіть, на основі якого принципу нащадки поділили імперію Карла Великого? Як цей процес можна відстежити по карті?

24.  Розгляньте зображення гробниці Теодоріха Великого, короля остготів. Про які зміни в суспільному житті остготів можна говорити на основі цієї пам’ятки?

25.  Розгляньте зображення воїна вестготів на середньовічній мініатюрі. Що спільного і відмінного в озброєнні варварів та римлян?

26. Розгляньте скульптурну композицію, встановлену 1215 р. на надгробку імператора Карла Великого в Аахені. Чи можна предмети в руках Карла Великого вважати символами його діянь?

27.  Чому греків і римлян дивувало, що варвари одягалися у звірині шкури та жили в дерев’яних хатинках або землянках? Побут греків і римлян був пов’язаний з м’яким кліматом: вони не опалювали будинків, носили легкий одяг, споживали

переважно рослинну їжу. Виїжджаючи за північні кордони своїх держав, вони потрапляли до країн, де клімат був більш суворий.

28.  Чому римська церква не допускала ведення богослужіння іншими мовами, окрім латини? Вимога відправляти богослужіння латиною повинна мала сприяти об’єднанню навколо римської церкви варварських племен, які говорили різними мовами.