Державний устрій — спосіб поділу держави на певні складові чистини та розподіл влади між нею та цими складовими частинами.

Україна — унітарна держава. Адміністративно-територіальні одиниці, з яких вона складається, не мають ознак суверенітету;

Статус територіальної автономії має Автономна Республіка Крим (АРК).
Республіка, Конституція, державні органи — Верховна Рада, Рада міністрів Конституцію АРК затверджує Верховна Рада України, повноваження АРК визначаються Конституцією України

Територіальний устрій — територіальна організація, системи відносин між державою в цілому і територіальними частинами.

Територія держави — сухопутні, водні, підземні та повітряні простори, а також прирівняні до них об’єкти (повітряні і морські судна, трубопроводи, підводні телеграфні кабелі), що перебувають під суверенітетом даної держави.

Ст. 132 Конституції України наголошує, що державна територія України є єдиною та цілісною.

Адміністративно-територіальний устрій — поділ території держави на складові частини, який зумовлюється соціальною природою держави, традиціями історичного розвитку, завданнями та ці-

I нми існуючого режиму. До складу України входять АРК, 24 області, міста Київ та Севастополь, які мають спеціальний статус.

Статус адміністративно-територіальних одиниць в Україні регулює Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р.
Вирішальним періодом для створення соборної (єдиної) України стала друга половина XX ст.