Теологічна теорія. Держава — продукт Божої волі, тому держава вічна, а непокора державі — це непокора Богу (Фома Аквінський, Ж. Маритен).

Патріархальна теорія. Держава влаштована на зразок родини, де влада батька (патріарха) безмежна. Батькові підкоряються всі, він про всіх піклується (Аристотель, Фільмер).

Насильницька теорія. Держава — апарат сили, примусу, володарювання одного племені (переможців) над іншим (переможеними) (Є. Дюринг, JI. Гумплович, К. Каутський).

Договірна теорія. Держава — наслідок договору між людьми, які частину своєї свободи і влади передали державі, а держава за це захищає своїх громадян (права, майно, територія) (Г. Горацій, Ж.-Ж. Руссо, О. Радищев).

Психологічна теорія. Держава виникає для вирішення психологічних протиріч, які криються в людській свідомості, між активними (здібними приймати рішення) і пасивними (здібними виконувати рішення) особистостями (JI. Петражицький).

Органічна теорія. Держава — зразок біологічного організму, який виник внаслідок соціальної еволюції (різновиду біологічної). Уряд у цьому організмі — мозок (Г. Спенсер, Е. Дюркгейм).

Матеріалістична теорія (класова, економічна). Держава знаряддя підтримки, збереження і панування класу імущих. Виникає з появою приватної власності й розшарування суспільства (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін).

Патримоніальна теорія стверджує, що держава є похідною від права власника на землю (патримоніум). З права володіння на землю влада автоматично поширюється і на людей, які проживають на ній (Р. Галлер).

Сакральна (харизматична) теорія пояснює виникнення держави і права вірою людей у божественну силу носіїв влади — вождів, князів, царів, їх так звану харизму (Дж. Фрезер).

Космічна теорія пояснює виникнення держави завезенням на Землю політичної організації суспільства з Космосу іншими цивілізаціями.