Теологічна теорія. Держава — продукт Божої волі, тому держава вічна, а непокора державі — це непокора Богу (Фома Аквінський, Ж. Маритен).


Загрузка...

Патріархальна теорія. Держава влаштована на зразок родини, де влада батька (патріарха) безмежна. Батькові підкоряються всі, він про всіх піклується (Аристотель, Фільмер).

Насильницька теорія. Держава — апарат сили, примусу, володарювання одного племені (переможців) над іншим (переможеними) (Є. Дюринг, JI. Гумплович, К. Каутський).

Договірна теорія. Держава — наслідок договору між людьми, які частину своєї свободи і влади передали державі, а держава за це захищає своїх громадян (права, майно, територія) (Г. Горацій, Ж.-Ж. Руссо, О. Радищев).

Психологічна теорія. Держава виникає для вирішення психологічних протиріч, які криються в людській свідомості, між активними (здібними приймати рішення) і пасивними (здібними виконувати рішення) особистостями (JI. Петражицький).

Органічна теорія. Держава — зразок біологічного організму, який виник внаслідок соціальної еволюції (різновиду біологічної). Уряд у цьому організмі — мозок (Г. Спенсер, Е. Дюркгейм).

Матеріалістична теорія (класова, економічна). Держава знаряддя підтримки, збереження і панування класу імущих. Виникає з появою приватної власності й розшарування суспільства (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін).

Патримоніальна теорія стверджує, що держава є похідною від права власника на землю (патримоніум). З права володіння на землю влада автоматично поширюється і на людей, які проживають на ній (Р. Галлер).

Сакральна (харизматична) теорія пояснює виникнення держави і права вірою людей у божественну силу носіїв влади — вождів, князів, царів, їх так звану харизму (Дж. Фрезер).

Космічна теорія пояснює виникнення держави завезенням на Землю політичної організації суспільства з Космосу іншими цивілізаціями.