1.    В XII ст. німецькі феодали розпочали новий наступ на Схід. Походами керували окремі князі, а не королі. Чому?

2. Як ви розумієте вираз “німецький натиск на Схід”?

3. Заповніть таблицю “Наступ німецьких феодалів на Схід”:

Роки Племена Територія

4. Схарактеризуйте мусульманську Іспанію.

5. Проаналізуйте причини успіху Реконкісти у XI — ХП ст.

6.  На основі наведених фактів дайте характеристику турок-сельджуків.

“У 1708 р. Єрусалим із рук арабів перейшов до турків-сельджуків, котрі, захопивши Палестину та Сирію, роз­почали напади морем на острови Середземного та Егейського морів. Становище європейських прочан у Єру­салимі та інших святих місцях одразу погіршилося. Тур­ки, оволодівши Єрусалимом, почали ставити всілякі пе­решкоди, переслідувати та ображати прочан”.

7.  Яка подія відбулася за цими? “Для Візантії небез­пека ставала дедалі більш грізною… Водночас з півночі до столиці підступали полчища печенігів, народу також тюрського племені. Ці два родинні народи, турки-сельджуки і печеніги, мали намір укласти союз і спільно за­хопити Константинополь.

Латинська імперія
Латинська імперія

На престолі тоді сидів імператор Олексій Комнін, кот­рий поклав початок у 1081 р. династії Комишів. Доведе­ний до розпачу, перебуваючи в дуже скрутному станови­щі через катастрофічну ситуацію, що склалася в його державі, яка стояла на краю загибелі, він звернувся з посланнями до Західної Європи, благаючи про допомогу проти невірних”.

8.  Прочитайте фрагмент з “Хроніки” Нікіти Хоніата. Що можна сказати про справжні цілі хрестоносців?

“Мешканці міста, віддаючи себе у руки судді, вийшли назустріч латинянам із хрестами та святими зображення­ми Христа, як це робилося в урочисті та святкові дні. Але й це не змогло пом’якшити душі латинян, не приборкало їх похмурого та лютого духу: вони не пощадили не тільки особистого майна громадян, але й, оголивши мечі, пограбували святині господні і звуками труб спону­кали коней до нападу… Про пограбування основного хра­му не можна слухати байдуже… Коли їм знадобилося ви­везти з храму священні дзбани, предмети найвишуканішого мистецтва й надзвичайної рідкості, срібло та зла­то.., вони ввели у притвори храмів мулів та коней з сід­лами”.

Емблема династії Палеологів
Емблема династії Палеологів

9.  На місці Візантійської імперії, у центрі з Констан­тинополем, було утворено Латинську імперію, яка проіс­нувала до 1261 p., загалом 57 років. Доведіть, що Ла­тинська імперія не відзначалася міцністю.

10. 1261 р. Візантійську імперію було відновлено, роз­почалося правління останньої візантійської династії Палеологів. Чи можна порівнювати Візантійську імперію до 1204 р. і після 1261 p.?

11.  Поясніть, яку роль відіграла держава Хорезм в об’єднанні Середньої Азії?

12.  Чим можна пояснити, що Закавказзя і Середня Азія, незважаючи на постійні вторгнення ворогів та війни з ними, перед навалою монголів досягли значних успіхів у розвитку культури?

13. Складіть таблицю “Чингісхан та його походи”:

Роки Держави Міста Народи

14.  Схарактеризуйте тактику монголо-татар, викори­стовуючи записи італійського ченця Плано Карпіні.

Михаїл VIII Палеолог
Михаїл VIII Палеолог

“Треба знати, що кожного разу, побачивши ворогів, вони йдуть на них, і кожен кидає у своїх противників три чи чотири стріли; і якщо вони бачать, що не в змозі перемогти, то відступають до своїх. І це вони роблять за­ради обману, щоби вороги переслідували їх до того місця, де вони влаштували засаду…

Вожді чи начальники війська не вступають до бою, але стоять удалині напроти війська ворога і мають біля себе на конях отроків, а також жінок…

Перед лицем ворога вони висилають загой полоне­них… цілком імовірно, що з ними йдуть і якісь татари. Свої загони вони висилають далеко ліворуч та праворуч, щоб їх не бачили противники і, таким чином оточивши їх, починають битися з усіх боків…

А якщо часом противники б’ються успішно, то татари авільняють їм дорогу для втечі, й тільки-но ті почнуть бігти й відокремлюватися одне від одного, їх пересліду­ють і під час втечі вбивають більше, ніж можуть вбити навійні”.

Чингісхан
Чингісхан

15.  Завойовницькі походи татар у Китай, Передню Азію, Персію та Закавказзя супроводжувалися безжаліс­ним винищенням частини населення, руйнуванням

Золота Орда
Золота Орда

міст та селищ. Однак ремісників монголи, як правило, не вби­вали. Прокоментуйте це.

16.  Складіть, використовуючи матеріал підручника, таблицю “Завойовницькі походи Батия”.

17. Назвіть землі, які увійшли до складу монгольської держави — Золотої Орди?;

18. Прочитайте слова російського поета О. Пушкіна: “У Росії було велике призначення: її неосяжні рівнини по­глинули силу монголів і зупинили їхню навалу на само­му краю Європи, варвари не наважилися залишити у себе в тйлу поневолену Русь й повернули у стени свого Схо­ду…” Дайте оцінку цим подіям.

19. Орда всіляко перешкоджала об’єднанню російських князівств у єдину централізовану державу. Золотоордин- ські хани провадили політику нацьковування російських князів одне на одного й підтримували між ними розбрат та феодальні війни. Доберіть конкретні факти, що свід­чать про це.

Монгольські завоювання в ХІІІ ст.
Монгольські завоювання в ХІІІ ст.

20. Його подвиг перед вітчизною сучасники увічнили прізвиськом Невський. Російська церква приєднала його, людину цілком земну, до святих. Що вам відомо про подвиг Олександра Ярославича з художньої літератури, творів мистецтва?

21. “І кинулися вороги навтіки, і вбивали їх, переслі­дуючи їх, наче повітрям, і не було куди їм втікати; і вби­вали їх на семи верстах по льоду до Суболіцького берега, і пало німців (рицарів) 500, а чуді безліч, а в полон узяли 50 знатних німецьких воєвод”. Про яку битву йдеть­ся? Що вам відомо, про неї?

22.      Які фактори призвели до посилення королівської влади у Польщі в XIII — XIV ст.?