1.    Подія 962 р. залишилася в історії під назвою “Відновлення Римської імперії”; пізніше її стали називати “Відновлення Римської імперії германського народу”. Отже, государ германський зробився і государем італійським.
Які наслідки для Німеччини мала ця подія? Прочитайте про здійснювані в імперії заходи і дайте свою оцінку.

—    Наступні государі цікавилися переважно італійськими справами, “нехтували справами Німеччини і від¬давали її під владу герцогів, князів, єпископів й таке ін.’
— “Германські імператори, зробившись государями Північної та Середньої Італії, зіткнулися з новими воро-гами, а саме з арабами, … з візантійськими греками, а згодом — з норманами”.
2.    Якою була церковна політика найвидатнішого й найсильнішого государя Саксонської династії Оттона І?

“Він наділяв єпископів великими землями, надавав їм право мати в своїй єпископії ринок, збирати митні збори, навіть карбувати монету. Єпископи тимчасово перетво¬рювалися на світських властителів, у яких релігія та релігійні інтереси часто відходили на другий план: у разі війни єпископи повинні були надавати королю певну кількість воїнів”.
Як до цієї політики ставився Папа римський?

3.    Заповніть таблицю “Утворення держав у Централь¬ній та Східній Європі в X— XI ст.”:
Назва держави
Коли була утворена

4.    Яким було становище християнської церкви в XI — XIII ст. на Заході і на Сході? Порівняйте.

5.    Як ви вважаєте, які причини зумовили розподіл християнської церкви на східну й західну? Відповідь об-грунтуйте.

6.    Яке значення мав Декрет про папські вибори?
“Щоби, коли помре первосвященик римської Вселенської церкви,насамперед кардинали-єпископи  зібра-лися разом, змістовно обговорили кандидатури і, запро¬сивши без гаяння часу кардиналів-кліриків, здійснили вибори, а миряни і все останнє римське духовенство  вислови¬ли б своє схвалення обранню нового Папи”.
“Якщо хто всупереч цьому нашому декретові, обнародованому соборним наказом, буде обраний чи посвяче-ний, чи урочисто зведений на апостольський престол вна¬слідок закону, підступів чи якихось хитрощів, того всі повинні вважати не Папою, а сатаною, не апостольським наступником, а відступником, і по відлученні від святої Божої церкви і святих апостолів Петра і Павла владою він має бути підданий вічній анафемі зі своїми поплічни¬ками, заступниками та прихильниками як антихрист, ворог та руйнувач усього християнства”.

7.    Прочитайте ідеї Папи Григорія VII, викладені в Диктаті Папи, і скажіть, на що вони були спрямовані?
—    Римську церкву створено єдиним Богом.
—    Тільки римський єпископ за правом зветься все¬ленським.
—    Тільки він єдиний може позбавити влади єписко¬пів і відновлювати їх…
—    Він єдиний в праві розпоряджатися ознаками імператорського достоїнства.
—    Одному Папі єдиному усі князі цілують ноги.
—    Він може позбавляти влади імператорів.
—    Жодна постанова, жодна книга не можуть бути ви¬знані канонічними без його санкції.
—    Ніхто не сміє відміняти його накази, натомість  він скасовує чиї завгодно.
—    Ніхто не є йому суддею.
—    Він може звільняти підданих від присяги поганим владикам.

8.    Якими були наслідки конфлікту між Григорієм VII та Генріхом IV?

9.    Порівняйте два уривки з “Виступу Папи Урбана ІІ на Клермонському соборі”. До чого насправді закликав Папа?
“Від кордонів Єрусалиму та з міста Константинополя до нас надійшла важлива грамота … що народ перського царства, народ проклятий, чужинний, далекий від Бога, виродок, серце і ум котрого не вірить у Господа, напав на землі тих християн, спустошив  зброєю, грабунками та вогнем, а мешканців забрав до себе в полон або вбив. Особливо ж до вас повинна закликати гробниця Спасителя і Господа нашого, якою володіють зараз не¬чесні народи…”.
“Земля, на якій/ви живете, здавлена звідусіль морем і гірськими хребтами і внаслідок цього вона стала тісною через вашу багаточисельність; багатствами вона не рясна і ледве дає хліб тим, хто її обробляє. Звідси виходить те, що ви кусаєте та пожираєте одне одного, ведете війни і завдаєте горя. Зараз же може прийти кінець вашій ненависті, стихне ворожнеча, вщухнуть війни і припиниться усобиця. Ставайте на шлях за труною Господньою, відбе¬ріть ту землю у народа нечестивого і підкоріть її собі. Земля та… тече медом та молоком”.

10.    Що ви можетерозповісти про похід бідняків на підставі спогадів сучасника “Збори до хрестових походів”?
“Графи ще тільки радилися як будуть готуватись, і ледве ще почали про них гадати самі рицарі, як народ вже поринув у рух із несамовитим запалом. Ніхто з селян не думав за недостатність своїх засобів і про складність такого шляху. Кожен залишав свою оселю, виноградник, свою, спадщину, продавав їх за низьку ціну і з радістю рушав у похід”.
“Надзвичайно зворушливий вигляд являли собою ці бідні хрестоносці: вони підковували волів, як коней, за¬прягали їх у двоколісні візки і клали на них свої жалю¬гідні пожитки та маленьких дітей. Під час руху, бачачи кожен замок, кожне місто, діти простягали руки і пита¬ли: “Чи не це е місто Єрусалим, до якого ми прямуємо?”

11.    Проаналізуйте похід бідняків і похід рицарів. Що між ними спільного а що відмінного?

12.    Порівняйте держави хрестоносців. Які порядки скла¬лися в цих державах?

13.    Заповніть таблицю “Духовно-рицарські ордени”:Кому підлягав

14.    Прочитайте “Послання Папи Інокентія ІІІ про хре¬стовий похід”. Які переваги отримували хрестоносці від часу вирушення їх у похід?
“…Ми бажаємо і наказуємо… щоб усі ті, котрі самі особисто не вирушили на допомогу святій землі, надали відповідну кількість воїнів і взяли на себе усі необхідні витрати на три роки, кожен у міру сил своїх…
Ми надаємо особливі переваги хрестоносцям від часу вирушення в похід; вони звільняються від усіх поборів і податків та інших тягарів, їх особа та майно, по прий¬няттю хреста, перебуває під охороною блаженного Петра і нашою власною”.

15.    Доведіть, що спільний похід Фрідріха Барбаросси, государя Німеччини, Філіппа ІІ Августа, короля фран-цузького, і Річарда І Левове Серце, короля англійського, скінчився невдачею?

16.    Складіть схему “Наслідки хрестових походів”.

17.    Проаналізуйте факти і з’ясуйте, як зароджувалося англо-французьке суперництво.
“Людовик VII був слабким государем… спочатку дуже значно розширив кордони своєї держави, одружившись з Алієнорою, спадкоємицею Аквітанського герцогства, тобто земель на заході та південному заході Франції, від Лаури до Піренеїв. Але після Свого повернення з хресто¬вого походу Людовик розлучився з Алієнорою, і вона не¬вдовзі вийшла заміж за Генріха Плаятагенета, графа Анжу, котрому належали області на північ від Лаури, і герцога Нормандського. Через два роки Генріх Плантагенет став королем Англії. Для подальшої історії Франції ця подія мала величезне значення: король англійський був водночас найбільшим французьким феодалом”.

18.    Доведіть, що битва біля Бувіна в 1214 р. — перша серйозна спроба об’єднання Франції — була завершена Філіппом II Августом успішно.

19.    Дайте оцінку новому управлінню Філіппа II, “го¬ловна засада якого полягала в тому, що правителі та чи-новники, які вели усі справи в областях та творили суди, цілком залежали від королівської влади: король призна¬чав їх, платив їм жалування та, коли хотів, усував”.

20.    Схарактеризуйте політику Генріха II, його реформи.

21.    Порівняйте діяльність Іоанна Безземельного з діяльністю його батька Генріха II. В чому головна відмінність?

22.    Поясніть, яку роль відіграло прийняття Великої хартії вільностей?

23.    Складіть схему устрою англійського парламенту.

24.    На основі матеріалу підручника підготуйте від¬повідь на питання: “Парламент у житті суспільства”.

25.    Дайте характеристику Людовика IX на основі по¬відомлення його сучасника: “Влітку часто траплялося, що Людовік їхав до Венсенського лісу (біля Парижа) після обідні, сідав, притулившись до дуба, розглядався навкруги, і всі, хто мав до Нього справу, приходили до нього безперешкодно, — їм не перешкоджали ні вартові, ні хтось інший… Багато разів я бачив, як він влітку йшов до королівського саду, щоб розбирати справи лю¬ду… Він наказував розстелити килими, щоб ми могли сісти навколо нього; і всі люди, що мали до нього якусь справу, стояли навкруги, і король розбирав справи таким чином у Венсенському лісі”.

26.    Як особисті якості Людовика IX — набожність, простота у поводженні, справедливість, доброта, милосер¬дя —впливали на авторитет королівської влади у Франції?

27.      Заповніть таблицю «Перемоги та поразки короля».

28.    Проаналізуйте сутність конфлікту Філіппа IV з  Папою римським Боніфацієм VIII.

29.    Порівняйте Генеральні штати у Франції з парла¬ментом в Англії. Яка в них головна відмінність? Що спільного між ними?

30.    Як ви оцінюєте ліквідацію ордена тамплієрів?

31.    Інокентій III “порівнював дві влади із сонцем та місяцем; подібно до того, як місяць отримує від сонця своє світло , так і влада королівська отримує свій блиск та велич від папсько влади ї”. Поясніть це порівняння..

32.    “Виступивши вперше проти Оттона IV як васал та захисник папського престолу, Фрідріх II потім все життя провів у запеклій боротьбі з папами. Перш за все він зрадив сподівання тим, що, ставши германським королем, не переставав бути і государем Сицилійського королів¬ства. Як і за часів Генріха VI, Рим був оточений володін¬нями германського государя”. Поясніть, у чому полягає головний конфлікт Фрідріха II з папством.

33.      Порівняйте причини феодальної роздрібненості Київської Русі та імперії Карла Великого.

34.      Прочитайте уривок з літопису і знайдіть помилку, якої припустився літописець: “В літо від сотворіння світу шість тисяч шістсот шістдесят шосте (тобто 1158 р.) ве¬ликий князь Київський Юрій Володимирович на пріз¬висько Долгорукий, син великого князя Володимира Все¬володовича Мономаха, їхав зі своєю дружиною зі стольного міста Києва в місто Владимир на Клязьмі до свого сина Андрія Юр’євича Боголюбського, де той княжив за бажанням батька”.

35.    Чи згодні ви з даними літопису: “князь великий Юрій Володимирович заснував місто Москву”, відносячи цю подію, за одним варіантом, до 1156 p., протягом якого він, за свідченням інших літописців, безвиїзно перебу-вав у Києві, за другим — до 1168 р.

36.    Доведіть, що напр. XII ст. Вееволод Велике Гніздо був найсильніпгам князем у Східній Європі.
37.    Складіть схему управління боярської республіки у Новгороді.

38. Складіть хронологічну таблицю “Європейські країни в X — XIII ст.”.