1.    Прочитайте уривок з “Життя посланця Божого” Ібн-Ісхака і проаналізуйте, як відбувалося поширення ісламу.

«Мухаммед сказав їм: “Я не те, що  кажете ви. Те, що я приніс, я приніс не для того, щоб добиватися багатств ваших, пошани серед вас чи влади над вами. Але послав мене Аллах до Вас посланцем, ниспослав мені книгу і на­казав мені бути для вас благовісником і застерігачем. Я повідомив вам послання Господа мого і наставляв вас; якщо ви приймете від мене те, що приніс я вам, то це бу­де щастя ваше в цьому житті і в майбутньому; якщо ж ви знехтуєте мною, то я потерпаю заради справи Аллаха, поки Аллах не розсудить між мною і вами”.

… Потім люди юрбами оберталися в іслам, і жінки, та чоловіки, так що поширилася слава про іслам Меккою і розмірковували про нього. Потім Аллах наказав своєму посланцеві сповістити про те, що прийшло до нього, спо­вістити людям про своє посланництво і призвати до нього».
2. Що випливає з документа Ал-Табарі про завершення завойовницьких походів арабів та підкорення своєму пануванню немусульманського населення?

“…примусити всіх християн: одягати тайлесани (шар­фи, якими обертають голову та шию) жовті та кушаки, … калансува (конічної форми капелюх) має відрізнятися кольором від калансуви, яку носять мусульмани, приши­вати на одяг дві латки, які бувають на одязі їх рабів, і щоб відрізнялися кольором від того верхнього одягу, на який їх буде пришито, причому одна має бути спереду, на грудях, а друга позаду, на спині, розміром же вона має бути у чотири пальці, жовтого кольору”.

3.    Як відбулося об’єднання арабів? Чому Мухаммед став главою Арабської держави та мусульманської церкви?

4.    Порівняйте, що спільного і розбіжного в мусуль­манській та християнській релігіях?

5.    Проаналізуйте уривки з Корану і поясніть, як ви їх розумієте.

“Воістину, Аллах знає скрите на землі та на небесах  ! Він бачить те, що робитеви … Аллах дав вам перевагу одних над іншими”. “Ми підносимо одних над іншими, так що одні з них тримають інших підвласними собі не­вільниками”. “Не задивляйтеся очима своїми на ті блага, котрими наділяємо ми деякі сімейства…”.