Альбігойці    1.   Прочитайте уривок з хроніки. На яку кару заслуго­вували ті, хто переховував єретиків?

“І тому забороняємо усім людям нашої держави ані свідомо приймати у себе вдома єретика, ані погоджувати­ся на те, щоб він вчив чи проповідував в ньому, ані щоби єретики збиралися в його помешканні з Метою влашту­вання між собою бесід чи нарад; і якщо хто-небудь сві­домо чинитиМе навпаки, ухвалююємо, що втрачає той дім, де він прийняв єретиків і дав їм можливість робити що-небудь з вище зазначених речей, і що дім цей перехо дйть у церковну власність”.

2.   У багатьох країнах з’явилися секти єретиків — лю­дей, Котрі не погоджувалися з панівною церквою. У Франції, в Ліоні, зародилася секта вальденсів — за ім’ям купця Петра Вальда, яка поширилася на всю Францію, Швейцарію та інші держави Європи. Інша секта — ка­тарів (від грец. слова “катар” — чистий), погляди якої багато в чому збігалися з поглядами вальденсів. Що в них було спільного і чим вони відрізнялися?

“У вальденсів не було єдиної, чіткої організації, в кожній з численних общин панували свої порядки, своє тлумачення релігії. Деякі общини цілком не відокрем­лювалися від католицької церкви. Інші вважали, що мо­литва, промовлена у кімнаті і навіть у стайні, рівно­значна молитві у церкві і тому вона не потрібна”

“Катари вважали себе “чистими перед Богом”. На їх думку, все земне, в тому числі і католицька церква, — породження сатани. Тому вони різко виступали проти церкви, її звичаїв, віри та святих. Катари засуджували десятину та інші платежі На користь церкви і тому відмовлялися їх сплачувати”.

3.   На півдні Франції секту катарів називали альбігой­цями (від назви міста Альби). У 1209 — 1229 pp. церква організувала хрестові походи проти альбігойців, не обми­нувши жодного в містах, де мешкали єретики. Коли од­ного разу папського представника запитали, чи треба Милувати католиків, той відповів: “Вбивайте усіх, Бог на тому світі відбере своїх”. Як це слід розуміти?

П'єр Абеляр
П’єр Абеляр

4.      Порівняйте життєвий шлях та вчення П’єра Абеля­ра та Фоми Аквінського.

5.   Чому школи засновувалися при монастирях та церк­вах? Яких дисциплін навчали у середньовічних школах?

6.    Існували й великі школи, де готували вище ду­хівництво та державних службовців. У цих школах вив- чади “сім вільних мистецтв”. Які саме дисципліни викла­далися?

7.   Середньовічну науку називали “схоластичною” (до­слівно “шкільною”). Зміст цієї науки висловлювало давнє црислів’я: “Філософія — прислужниця богослов’я”. Як ви це розумієте?

8.   Університети були спілками викладачів та студен­тів. У боротьбі з міською владою вони прагнули самовря­дувань: у чому воно полягало?

Фома Аквінський
Фома Аквінський

9.   Як ви можете пояснити Постанову Міської ради мі­ста Аугсбурга: “Щоби позбавити вельмишановних горо­дян нашого славетного міста нестерпного галасу школя­рів під вікнами їхніх осель, слід передбачити, аби горо­дяни заздалегідь вносили свої пожертвування на сту­дентів спеціальному уповноваженому й отримували від нього закріплений за їх домом особливий жетон, поба­чивши який, студенти проходили б мимо. Ті ж, хто не схоче вносити свої пожертвування зазначеним чином, можуть подавати милостиню школярам старим чином”.

Романський храм
Романський храм
Готичний собор в Реймсі
Готичний собор в Реймсі

10.     Схарактеризуйте діяльність Йоганна Гутенберга. “Як усякий Натхненний винахідник, захоплений своєю справою, Гутенберг був людиною непрактичною і одного тяжкого дня опинився без жодної копійки у кишені. Усе своє майно він вклав у справу, корисну для людей. Менш за все він піклувався про багатство, він прагнув досягти досконалості у книгодрукуванні…” Гутенберг був змуше­ний звернутися за грошима до одного з найбагатших купців міста — Йоганна Фуста.

“Два роки пішло на підготовку друкарні. 1452 р. він почав друкувати розкішне видання Біблії. Захоплений працею, Ґутенберг брав дедалі більше грошей у Фуста, робив нові борги. Прибутки були мізерні… 1459 р. Фуст звернувся із позовом на Гутенберга до суду. Майже усе обладнання друкарні разом з тиражем надрукованої кни­ги відійшло до нього як сплата за позику, видану Гутен- бергові. Великому винахідникові вдалося зберегти лише малу частину шрифту та обладнання. Він помер у злид­нях у 1468 році”.

11.    Порівняйте романський та готичний храми і за­повніть таблицю:

Готичний храм Романський храм

12.        Порівняйте романську та готичну скульптури і за­повніть таблицю:

Романська скульптура Готична скульптура

Книжкова мініатюра

13.        Книжкова мініатюра була значним досягненням живопису. Що вона являла собою?