Стиліхон

Стиліхон (Stilicho) (360—408 pp.)

“Талановитий та енергійний вождь Стиліхон, герма- нець за походженням, прихильник римської культури, тип справжнього романізованого варвара. Він вже приму­сив Аларіха забратися з Греції і був найнебезпечнішим для нього противником. Коли стало відомо, що Аларіх збирається напасти на багату Італію, Стиліхон зібрав ве­ликі воєнні сили; римські легіони було взято з самої Британії і тим самим залишено її беззахисною перед на­падами англосаксів. Доки Стиліхон був живий, спроби Аларіха заволодіти Італією закінчувалися невдачами. Але посилення впливу та гучна слава Стиліхона викли­кали підозру та заздрість у Гонорії, Стиліхона було зви­нувачено у прагненні захопити престол, і цього єдиного захисника Західної імперії за наказом імператора було вбито”.

  1. Оцініть політичну діяльність Стиліхона. Якими принципами ви керуватиметися?Стилихон

Про кого йдеться?

“Ця розумна і мужня людина брала участь у Столітній війні і, знаючи військову справу, намагалася запровадити у своїх загонах бойовий порядок і дисципліну. Вона ко­ристувалася такою повагою серед повстанців, що ті кля­лися виконувати лише видані нею закони”.

  1. Уявіть, що ви — учасник повстання. Під чиїми прапорами ви опинилися б? Поясніть чому?
Теодорих
Теодорих

Теодорих (Theodorich) (бл.454—526 pp.)

“Теодорих прийняв від імператора титул консула, проте став самостійним королем в Італії. Він провів мо­лодість у Константинополі і, хоча не був освіченим, відчував велику повагу до знань та управління римлян. Теодорих взяв собі освічених римських радників; до Рим­ського сенату звертався з шанобливими листами. Свою доньку-спадкоємицю він велів навчити усієї римської науки. Теодорих докладав зусиль, аби його готи стали в усьому римлянами, і вимагав, щоб вони сплачували по­датки та судилися в римських судах. Він прагнув вико- рінити старий грубий звичай вирішувати суперечки поє­динками. Одному сусідньому германському племені Тео­дорих надіслав вишуканого годинника  з ним й майстрів, щоб варвари “пізнали винахід давніх та поли­шили свій устрій життя”.

Небагато було між германцями людей, подібних до Теодориха. Більшість була далека від того, щоб поці­нувати римську освіту”.

  1. Чи погоджуєтесь ви з висновком, що Теодорих був справжнім представником свого часу? Відповідь обгрун­туйте.

Про кого йдеться?

“…За гарну зовнішність його прозвали Красивим (1285 — 1314 pp.), був енергійним, рішучим і безцере­монним політиком, який, маючи якусь мету, діяв рішуче. Він наполегливо розширював королівські во­лодіння, і за його правління були приєднані багаті граф­ства Шампань і Наварра, що розташовувалися на півдні країни у Піренейських горах. Він пішов на те, щоб зіпсувати королівську монету, замінив у ній частину срібла дешевим металом, і тоді монета знецінилась.

Свої борги король наказав сплачувати зіпсованими грошима, але вимагав, щоб до казни платню вносили повноцінною монетою. Обурені такою несправедливістю, піддані прозвали його королем-фальшивомонетником”.