Погіршення ситуації радикалізувало настрої населення, яке все більше підтримувало ліві політичні сили. Це засвідчили перевибори міської Катеринославської думи, що відбулися 13 серпня 1917 р. Одним з двох заступників голови думи був обраний Г.І.Петровський. В Управіголовні посади займали більшовики. Ця  «соціалістична дума» існувала до 20.01. 1918 p., коли була замінена органами Рад. Перевибори значно посилили позиції місцевих більшовиків.

Соціалістична дума Катеринослава відзначилася масовим розкраданням громадських коштів, накопичених попередніми органами самоврядування. За 9 місяців свого управління вона накопичила дефіцит у 9 мільйонів рублів. Утікаючи, її члени знищили чи вивезли всі звітні документи. Було організовано слідство, однак воно ні до чого не привело, оскільки винних у місті вже не було.

Події на Катеринославщині після більшовицького перевороту у Петрограді.  25. 10. 1917 року на Катеринославщині стало відомо про переворот у Петрограді. Звістка про нього викликала активізацію антидержавних дій з боку місцевих більшовиків. Річ у тому, що Центральна рада уклала ІІІ Універсал, що проголошував У HP. Так що головним завданням більшовиків у цей період стала боротьба з прихильниками української державності. Ця боротьба ними розумілася передусім як збройне протистояння. Катеринославський комітет більшовиків відразу ж звернувся до своїх прихильників із закликом бути готовими «…зі зброєю в руках відбити будь-які посягання на завоювання революції…» 27. 10. 1917 р. більшовики створили військово-революційний комітет.

 26 жовтня було проведено засідання  комітету Ради робітничих з участю представників від партій. Більшовики вимагали передачі влади Радам, меншовики та есери — Особливому комітету, що мав складатися з представників Ради, різних партій та міського самоврядування. Оскільки компромісу не вдалося досягти, 27 жовтня було скликано розширений пленум Катеринославської ради у Зимовому театрі. В його роботі приймалиучасть не лише депутати Ради, а й представники різних демократичних організацій і комітетів усіх соціалістичних партій, українських національних партій, полкових комітетів. Засідання без перерви тривало 12 годин і мало бурхливий, напружений характер. На пленумі з ініціативи більшовиків і українських соціал-демократів було прийняте рішення уповноважити виконком Ради взяв всю владу в свої руки в місті і по всій губернії, а що стосувалось  вищої влади в самій Україні то цю посаду займавКрайовий комітет який був , утворений в центральному місті Києві ЦР. Реалізація цього рішення мала привести до припинення двовладдя у краї і переходу всієї повноти влади до Рад. Однак паралельно з цим продовжувало діяти рішення виконкому Ради щодо необхідності передати владу Особливому комітету.