1. Східний (азіатський) шлях походження держав (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія та ін.), які виникали у зонах поливного землеробства, був обумовлений необхідністю проведення громадських робіт із будівництва каналів та інших іригаційних споруд.

Його особливості:

— основу економічних відносин становила державна форма власності, приватна власність мала другорядний характер;

— наявність потужного чиновницького апарату, який виступав організатором виробництва і виконував адміністративні функції;

— деспотичний характер державної влади;

— сакралізація (освячення) влади;

— застій і нерухомість у суспільстві, яке протягом століть не розвивається.

2. Європейський шлях виникнення держав (Афіни, Рим, Спарта) має такі особливості:

— послідовний розклад родової організації влади;

— перехід від колективної до приватної власності на землю, засоби виробництва (Афіни, Рим) або до приватного землекористування зі збереженням державної власності (Спарта);

— накопичення матеріальних благ;

— класове розшарування суспільства;

— боротьба патриціїв (родової знаті) та плебеїв (прийшлого населення) — у Давньому Римі;

— завойовницькі походи, у результаті яких завойоване населення ставало не особистими рабами завойовника, а общинними рабами (ілотами) — у Давній Спарті.

3. Синтезний шлях виникнення держави (Русь, Німеччина, Франція та ін.) полягає в наступному:

— тривале збереження колективної форми господарювання;

— неефективність застосування рабської праці;

— наявність зовнішньої загрози;

— перехід від родоплемінних відносин відразу до ранньофеодальної держави;

— збереження селянами особистої свободи і власності на землю;

— завоювання чужих територій, як необхідного засобу утримання та здійснення влади, наприклад у Германії.

Основні форми походження права: східний і західний шляхи.

Східний шлях походження права характерний для держав, де панівне становище займала державна власність. Основне джерело (спосіб фіксації правових норм) — збірники морально-релігійних положень. Норми носять казуальний характер і доповнюються в разі необхідності іншими звичаями або встановленнями монарха.

Західний шлях походження права притаманний країнам, де явно домінувала приватна власність: норми відрізняються більш високим ступенем формалізованості і визначеності.